S
Åsa Karlsson Björkmarker - Fotograf: Alexander Hall

Åsa Karlsson Björkmarker

Socialdemokraterna (plats 9)
42 år, Växjö

Presentera dig själv

Tvåbarnsmorsa, stolt växjöbo och envis kommunsupporter. Feminist och jämlikhetsivrare som är övertygad om att de globala hållbarhetsmålen är svaret på vår tids utmaningar.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU kommer om 10 år ha varit drivande i att Parisavtalet uppnåtts. Modiga politiska beslut har fattats på alla nivåer och Europas städer har fått verktyg för att gå före i klimatomställningen. En av nycklarna var EUs beslut att slopa subventionerna till fossila bränslen.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  EU ska vara drivande i att uppnå Parisavtalet - därför ska EU slopa subventioner till fossila bränslen och istället satsa resurser på omställning.

 • Mänskliga rättigheter

  EU ska vara en garant för demokrati och mänskliga rättigheter - Därför måste högerextremismen i Europa pressas tillbaka

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Det måste vara ordning och reda på arbetsmarknaden i EU - Det är en garant för EUs fria rörlighet

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

22

Politisk bakgrund

Jag gick med i SSU som 14 åring och har sedan dess engagerat mig i Socialdemokraterna. Som 18 åring blev jag invald i kommunfullmäktige i Marks kommun och i februari förra året avgick jag - efter att ha varit förtroendevald på heltid i 10 år - som kommunalråd i Växjö.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Anna Lindh

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Det är omöjligt att vara politiskt engagerad utan att ibland ändra sin ståndpunkt - så jag har med all säkerhet ändrat mig många gånger.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Eu måste kraftfullt skärpa sina utsläppsmål för att nå Parisavtalet

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU-medlemsskapet är avgörande för klimatmålen. För mitt hemlän Kronoberg, som är landets mest exportberoende län, är EU medlemskapet oerhört viktigt för lokala jobb och lokal tillväxt.

  Argument:EU-medlemsskapet är avgörande för klimatmålen. För mitt hemlän Kronoberg, som…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU är ett samarbete mellan nationalstater och ska så förbli.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ska EU klara av att fortsätta vara en garant för fred och demokrati så måste krav ställas på att medlemsländerna också slår vakt om demokratiska värden och yttrandefrihet.

  Argument:Ska EU klara av att fortsätta vara en garant för fred och demokrati så måste…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU har tagit ambitiösa beslut om utsläppsminskningar men de ska skärpas ytterligare, dessa mål bör vara rättsligt bindande. Allt EU-stöd bör granskas ur ett klimat och hållbarhetsperspektiv.

  Argument:EU har tagit ambitiösa beslut om utsläppsminskningar men de ska skärpas…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska inte ha beskattningsrätt

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla är överens och beslut har tagits.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU stödsystem måste ses över så att det i större utsträckning går till klimatomställning och hållbarhet. Utifrån de perspektiven måste systemen för jordbruksstöd och strukturfonder förändras.

  Argument:EU stödsystem måste ses över så att det i större utsträckning går till…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Svenska folket har i en folkomröstning sagt nej till ett euron och ingenting tyder på att den inställningen har förändrats.

  Argument:Svenska folket har i en folkomröstning sagt nej till ett euron och ingenting…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsstater ska såklart följa de riktlinjer och principer som ligger till grund för medlemskapet.

  Argument:Medlemsstater ska såklart följa de riktlinjer och principer som ligger till…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU måste ta hänsyn till nationella förutsättningar och för Sverige gäller det exempelvis alkoholmonopolet. Alkoholmonopolet ska vara kvar.

  Argument:EU måste ta hänsyn till nationella förutsättningar och för Sverige gäller det…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Eu måste ta sig an migrationsfrågan tillsammans - Det innebär att samtliga medlemsländer måste hjälpas åt vid mottagande.

  Argument:Eu måste ta sig an migrationsfrågan tillsammans - Det innebär att samtliga…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:De hårdare gränskontrollerna som infördes vid flyktingvågen var tillfälliga och ska på sikt tas bort. Det gäller också de gränskontroller som införts i ex Danmark, Österrike och Frankrike.

  Argument:De hårdare gränskontrollerna som infördes vid flyktingvågen var tillfälliga och…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Asylrätten ska respekteras och följas i samtliga EUs medlemsstater.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag argumenterar gärna, både hårt och högljutt, för ett förbud för köp av sexuella tjänster i alla EUs medlemsstater. Det är däremot inte en fråga för EU utan för respektive medlemsland.

  Argument:Jag argumenterar gärna, både hårt och högljutt, för ett förbud för köp av…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EUs stadga om mänskliga rättigheter säger att all diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjuden. Ingångna samkönade äktenskap ska också erkännas av samtliga medlemsstater.

  Argument:EUs stadga om mänskliga rättigheter säger att all diskriminering på grund av…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Sociala rättigheter ska rimligtvis finansieras av hemlandet och därför bör den begränsning som finns idag behållas.

  Argument:Sociala rättigheter ska rimligtvis finansieras av hemlandet och därför bör den…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Abortfrågan är en nationell beslutsfråga men det är självklart att EU ska arbeta för att kvinnors rätt till sin egen kropp ska gälla i hela EU.

  Argument:Abortfrågan är en nationell beslutsfråga men det är självklart att EU ska…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ansvaret för en stats gräns ska fortsatt ligga hos nationalstaten men det finns mycket som tyder på att en gemensam gränspolis kan vara en hjälp att veta vem som rör sig in och ut ur unionen.

  Argument:Ansvaret för en stats gräns ska fortsatt ligga hos nationalstaten men det finns…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den som arbetar i Sverige ska omfattas av svenska kollektivavtal.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EUs jordbruksstöd ska växlas över till att riktas mot klimat och miljöåtgärder, därför måste direktstödet minska.

  Argument:EUs jordbruksstöd ska växlas över till att riktas mot klimat och miljöåtgärder,…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Varje tillstånd ska granskas och kontrolleras och regelverket ska följas.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är alldeles för få kvinnor i bolagsstyrelser i EU och jämställdheten går för långsamt. Det är däremot inte en beslutsfråga för EU utan för varje nationalstat.

  Argument:Det är alldeles för få kvinnor i bolagsstyrelser i EU och jämställdheten går…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Jag har en examen i socialt arbete och har arbetat som enhetschef och som biståndshandläggare.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Dansar gärna till gammal svensk schlager, har man otur får man höra mig sjunga

Film

Ser mest på Harry Potter och Fantastiska vidunder men tycker att alla ska se Galenskaparna

Författare/bok

Hungerspelen, tror jag har läst dem minst tio gånger.

TV-program

Älskar deckare. Bron och Brons europeiska kopia - The Tunnel, Saknad - aldrig glömd

Radioprogram/podd

Brysselbubblan och P3 historia

Sport

Hockey - obs inte att utöva utan att titta på. Och då enbart när Växjö Lakers spelar

Hobby

Åker husvagn, gillar att använda maskiner i trädgården och att hänga med bra folk.

Mat

Hemma: Tacos Borta: Italienskt

Dryck

Vatten