M
Arba Kokalari - Fotograf: Andreas Alfredsson

Arba Kokalari

Moderaterna (plats 4)
34 år, Stockholm

Presentera dig själv

Jag är 32 år, från Stockholm. Engagerad i EU-frågor inom Moderaterna sedan 15 år tillbaka. Till vardags jobbar jag som globalt pressansvarig på Electrolux. Jag har tidigare jobbat på UD, arbetat med demokratibistånd och varit vice ordförande för Europas största politiska ungdomsförbund, YEPP.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill att Sveriges framtid ska vara i ett Europa som står upp för demokratin och fokuserar på att lösa stora gemensamma utmaningar. Att vi minskar klimatutsläppen, trycker tillbaka extremism som motarbetar demokratiska värderingar och att varje skattekrona i EU används effektivt.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  - EU-länder som motarbetar demokratiska värderingar och rättsstaten bör bestraffas. - Främja mänskliga rättigheter och friheten på internet.

 • Miljö och klimat

  - Mer förnybart och kärnkraft i Europa för att sänka klimatutsläppen. - Globalt grönt frihandelsavtal och slopa EU-tullar på klimatvänliga varor.

 • Ekonomi, budget och skatter

  - Nej till EU-skatter. - Minska byråkrati och regelkrångel för att underlätta handel. - Minska slöseri. Stoppa EU-parlamentets flyttcirkus.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Utrikespolitik

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

15

Politisk bakgrund

Ett EU-samarbete som bygger fred, frihet, demokrati och skapar möjligheter för människor är något jag har slagits för i över 15 år och anledningen till att jag är engagerad politiskt. Nu är det dags att växla upp den kampen i Europaparlamentet.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel, Barack Obama, Madeleine Albright.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU ska göra mer vid gemensamma problem som klimathotet, internationell brottslighet och för att skydda EU:s grundläggande värderingar. EU:s makt ska inte öka i det som länder bäst sköter själva.

  Argument:EU ska göra mer vid gemensamma problem som klimathotet, internationell…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:Sverige och EU har världens mest ambitiösa klimatmål och nu krävs krafttag för att uppnå dem effektivt. EU måste också få med sig fler länder i världen att ta ett större klimatansvar.

  Argument:Sverige och EU har världens mest ambitiösa klimatmål och nu krävs krafttag för…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska inte bestämma över svensk arbetsmarknad och välfärd. Vi ska inte kompromissa bort goda svenska förhållanden med andra medlemsländer som inte kommit lika långt som oss.

  Argument:EU ska inte bestämma över svensk arbetsmarknad och välfärd. Vi ska inte…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Säkerhet bygger vi bäst tillsammans med andra. Därför ska försvarssamarbetet inom EU utökas, som ett komplement till Nato. Det är särskilt viktigt i ett försämrat säkerhetsläge.

  Argument:Säkerhet bygger vi bäst tillsammans med andra. Därför ska försvarssamarbetet…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Utan EU-medlemskapet hade Sverige varit ett fattigare land. Sverige är ett litet exportberoende land och att lämna EU vore förödande bland annat för vår ekonomi, jobb och för svenska företag.

  Argument:Utan EU-medlemskapet hade Sverige varit ett fattigare land. Sverige är ett…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Medlemsstaterna ska fortsätta att vara grunden i EU-samarbetet. EU-folkomröstningar riskerar att skapa mer federalism och svenska intressen skulle inte vara det som får mest genomslag.

  Argument:Medlemsstaterna ska fortsätta att vara grunden i EU-samarbetet…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är ett samarbete för demokratier. Och demokratin och rättsstatens principer måste försvaras. Länder som motarbetar eller undergräver dessa kärnvärden bör straffas.

  Argument:EU är ett samarbete för demokratier. Och demokratin och rättsstatens principer…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:När inte gemensamma regler följs måste det få konsekvenser. Europa ska ha en offensiv miljö- och klimatpolitik så att vi klarar klimatutmaningen.

  Argument:När inte gemensamma regler följs måste det få konsekvenser. Europa ska ha en…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Mer måste göras för att minska utsläppen från flyget. Jag vill öka inblandningen av biodrivmedel i flygbränslet. Men beslut som påverkar svenska skattebetalare ska fattas i Sverige.

  Argument:Mer måste göras för att minska utsläppen från flyget. Jag vill öka…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Europaparlamentet har redan fattat beslut om detta och år 2021 förbjuds vissa engångsartiklar av plast. Återvinningen av plast måste öka och nedskräpningen i exempelvis haven måste minska.

  Argument:Europaparlamentet har redan fattat beslut om detta och år 2021 förbjuds vissa…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Att EU lägger stora summor på bidrag till EU-länder är inte hållbart. Resurser bör t.ex. gå till att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, klimatomställning, skapa bättre villkor för företagande.

  Argument:Att EU lägger stora summor på bidrag till EU-länder är inte hållbart. Resurser…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är inte aktuellt att införa euron. Det kan det bli först den dagen då det finns ett brett folkligt stöd och det på allvar skulle gynna svensk ekonomi.

  Argument:Det är inte aktuellt att införa euron. Det kan det bli först den dagen då det…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att värna konkurrenskraft och stabila ekonomier är det avgörande att de gemensamma finanspolitiska reglerna följs. Att inte följa regelverket bör få konsekvenser.

  Argument:För att värna konkurrenskraft och stabila ekonomier är det avgörande att de…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s inre marknad måste genomföras fullt ut för att den ska nå sin fulla potential. Det gynnar konsumenter, jobb och företag och stärker tillväxten i Sverige.

  Argument:EU:s inre marknad måste genomföras fullt ut för att den ska nå sin fulla…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi behöver ordning och reda i migrationspolitiken och Sverige ska inte ta ett oproportionerligt stort ansvar. Därför måste större ekonomisk press sättas på de EU-länder som inte tar sitt ansvar.

  Argument:Vi behöver ordning och reda i migrationspolitiken och Sverige ska inte ta ett…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Så länge EU inte har stärkt den yttre gränsen måste Sverige ha goda möjligheter att ha egna gränskontroller för att ha kontroll över invandringen hit.

  Argument:Så länge EU inte har stärkt den yttre gränsen måste Sverige ha goda möjligheter…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fler EU-länder måste ta emot asylsökande. Det är inte rimligt att Sverige och ett fåtal andra länder får ta ett oproportionerligt ansvar.

  Argument:Fler EU-länder måste ta emot asylsökande. Det är inte rimligt att Sverige och…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU bör övergå till att asylansökan ska ske vid EU:s yttre gräns och att den som inte har asylskäl inte ska få komma in i Europa. Bl.a. för att minska de farliga resorna över Medelhavet.

  Argument:EU bör övergå till att asylansökan ska ske vid EU:s yttre gräns och att den som…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Trafficking och annan kriminalitet som följer i prostitutionens spår måste bekämpas kraftfullt. Frågan bör lagstiftas nationellt. Vi ska inte förhandla om vår svenska lagstiftning med andra länder.

  Argument:Trafficking och annan kriminalitet som följer i prostitutionens spår måste…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag är emot uppladdningsfilter och står upp för friheten på internet. Upphovsrätten bör samtidigt uppdateras för att fungera i ett digitaliserat samhälle.

  Argument:Jag är emot uppladdningsfilter och står upp för friheten på internet…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag vill stärka hbtq-rättigheter i Europa och vill att partnerskap och samkönade äktenskap som ingåtts i Sverige ska erkännas i hela EU. Den fria rörligheten ska även gälla för hbtq-personer.

  Argument:Jag vill stärka hbtq-rättigheter i Europa och vill att partnerskap och…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Personer som är EU-medborgare och saknar uppehållsrätt i Sverige bör inte ha rätt till bidrag. Kommunerna bör endast bistå med akut, kortvarigt nödbistånd vid behov.

  Argument:Personer som är EU-medborgare och saknar uppehållsrätt i Sverige bör inte ha…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Kvinnors rätt till sin egen kropp är helt grundläggande. Jag står bakom svensk abortlagstiftning och vill att fler länder följer vårt exempel.

  Argument:Kvinnors rätt till sin egen kropp är helt grundläggande. Jag står bakom svensk…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Europa måste ha ordning över migrationen. Det kräver ett förstärkt gränsskydd av EU:s yttre gräns och att Frontex förstärks. Detta är även viktigt för att vi ska värna om den fria rörligheten inom EU.

  Argument:Europa måste ha ordning över migrationen. Det kräver ett förstärkt gränsskydd…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Att EU deltar i internationella insatser är bra. På så sätt bidrar EU till fred och stabilitet, förebygger terrorism och främjar mänskliga rättigheter runt om i världen.

  Argument:Att EU deltar i internationella insatser är bra. På så sätt bidrar EU till fred…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Trygga och rimliga villkor ska gälla på arbetsmarknaden. Lagar och regler måste samtidigt utformas så att de inte blir för krångliga eller leder till att färre företag vill vara verksamma i Sverige.

  Argument:Trygga och rimliga villkor ska gälla på arbetsmarknaden. Lagar och regler måste…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Att en så stor del av budgeten går till jordbruksstöd är inte en rimlig eller hållbar prioritering. I stället måste lantbrukare få bättre villkor genom sänkta skatter och minskat regelkrångel.

  Argument:Att en så stor del av budgeten går till jordbruksstöd är inte en rimlig eller…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:GMO-grödor kan innebära både bättre näringsvärde och vara miljö- och klimatsmarta genom att de är mer motståndskraftiga mot torka och angrepp. Kraven på livsmedelssäkerhet ska alltid vara höga.

  Argument:GMO-grödor kan innebära både bättre näringsvärde och vara miljö- och…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Företag som inte tar tillvara kvinnors kompetens är både omoderna och osmarta. Att lagstifta om kvotering urholkar däremot äganderätten och går emot att var och en ska bedömas efter sin kompetens.

  Argument:Företag som inte tar tillvara kvinnors kompetens är både omoderna och osmarta…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte ges inflytande över svensk föräldraledighet. Det bör beslutas på nationell nivå. Däremot bör andra länder ta Sveriges exempel om att även pappor bör stanna hemma med sina barn.

  Argument:EU ska inte ges inflytande över svensk föräldraledighet. Det bör beslutas på…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU är redan världens största biståndsgivare. Jag vill se att biståndet blir mer effektivt med fokus på kvalitet och resultat så att varje skattekrona hamnar till de som behöver hjälp som mest.

  Argument:EU är redan världens största biståndsgivare. Jag vill se att biståndet blir mer…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Beslut om jakt och rovdjursförvaltning ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Det är en fråga EU inte borde ha inflytande över.

  Argument:Beslut om jakt och rovdjursförvaltning ska fattas så nära de människor som…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Albanien

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, albanska och grundläggande franska.

Vad har du för yrke?

Globalt pressansvarig på Electrolux.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Coldplay, ABBA, Beyoncé, Avicii

Film

Forrest Gump

Författare/bok

Astrid Lindgren

TV-program

Melodifestivalen och Eurovision Song Contest

Radioprogram/podd

P3 dokumentär

Sport

Basket och fotboll

Hobby

Sjunga, spela piano, film

Mat

Italienskt

Dryck

Smoothies, kaffe