L
Anton Sjöstedt - Fotograf: Ewa Holdar

Anton Sjöstedt

Liberalerna (plats 17)
27 år, Arvika

Presentera dig själv

Jag är en oblyg EU-vän och en lärare och politiker som kan EU, vilket är ovanligt enligt statens offentliga utredningar. 2016 gick jag med i Liberalerna.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU som är mer enat, där nationella undantag är slopade och fler frågor bestäms på EU-nivå.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  I första hand vill jag värna demokrati och mänskliga rättigheter. EU är en familj av liberala demokratier och det ska det vara även i framtiden.

 • Internationell handel

  EU:s viktigaste kompetens är frihandel. Sverige är ett exportberoende land och enligt experterna skapar fler frihandelsavtal tillväxt.

 • Miljö och klimat

  Enligt FN:s experter är den åtgärd som skulle ge enskilt störst effekt på utsläppen är en koldioxidskatt. En sådan vill jag införa på EU-nivå.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Internationell handel

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

1

Politisk bakgrund

Jag gick med i Liberalerna 2016 på grund av Brexit. Jag var redan då en oblyg EU-vän. Det, skolan och en debatt med Cecilia Malmström var anledningen varför jag blev liberal. Sedan dess har jag bilvit vald till kommunfullmäktige i Arvika kommun och till ordförande i Liberalerna i Arvika.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Cecilia Malmström

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara mycket större

  Argument:Jag är en oblyg EU-vän som säger ja till mer EU. Det betyder att jag vill att EU ska bestämma mer på fler områden, till exempel migration, skattepolitik och brottsbekämpning.

  Argument:Jag är en oblyg EU-vän som säger ja till mer EU. Det betyder att jag vill att…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Jag vill att EU ska göra mer, även mer än vad som görs idag. Jag vill ha en koldioxid- och flygskatt på EU-nivå. Samtidigt måste vi också tänka på tillväxten och jobben, för att omställningen ska gå.

  Argument:Jag vill att EU ska göra mer, även mer än vad som görs idag. Jag vill ha en…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:Jag vill att EU ska ha mer inflytande på sociala frågor jämfört med idag. Dock vill jag att EU ska ha gemensamma regler i botten, men att länder kan välja att gå längre.

  Argument:Jag vill att EU ska ha mer inflytande på sociala frågor jämfört med idag. Dock…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande

  Argument:PESCO är en bra början, men jag är för en försvarsunion inom EU. Vi ser ett aggressivare Ryssland och EU behöver en försvarsunionen som ett komplement till Nato.

  Argument:PESCO är en bra början, men jag är för en försvarsunion inom EU. Vi ser ett…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige är ett litet exportberoende land. Vår röst och vårt bistånd betyder mer i EU än utanför och vårt näringsliv (små-, medel- och storföretag) är beroende av den europeiska marknaden.

  Argument:Sverige är ett litet exportberoende land. Vår röst och vårt bistånd betyder mer…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Folkomröstningar är ett verktyg i demokratins verktygslåda, men det blir sällan rätt. Titta bara på Brexit, där Storbritannien fick ett resultat påverkat av myter och som varit svårt att tolka.

  Argument:Folkomröstningar är ett verktyg i demokratins verktygslåda, men det blir sällan…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:I länder som Ungern och Polen kränkts mediernas oberoende. Det är oacceptabelt i en demokrati. EU måste med alla medel, inklusive indraget stöd och en mekanism i budgeten, straffa sådana övertramp.

  Argument:I länder som Ungern och Polen kränkts mediernas oberoende. Det är oacceptabelt…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag föredrar morot framför piska, men har EU bestämda mål som länder inte uppfyller måste det finnas en piska.

  Argument:Jag föredrar morot framför piska, men har EU bestämda mål som länder inte…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:FN:s experter och nobelprisvinnare är överens, den åtgärd som skulle ha störst effekt på utsläpp är en koldioxid- och flygskatt. Jag vill införa en sådan på EU-nivå.

  Argument:FN:s experter och nobelprisvinnare är överens, den åtgärd som skulle ha störst…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plast är ett gissel, som bland annat tar lång tid för naturen att bryta ned och som skadar marina djur. EU måste ta krafttag mot engångsartiklar av plast.

  Argument:Plast är ett gissel, som bland annat tar lång tid för naturen att bryta ned och…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det ekonomiska stödet är viktigt för tillväxt inom EU, vilket ömsesidigt gynnar fattiga regioner och rika eftersom de fattiga blir rika och köper varor och tjänster från de rika.

  Argument:Det ekonomiska stödet är viktigt för tillväxt inom EU, vilket ömsesidigt gynnar…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:I dagsläget kämpar kronan för att nå inflationsmål. Det är dyrare att resa utomlands och det är krångligt för näringslivet, vilket gör att företag flyttar från Sverige till andra EU-länder.

  Argument:I dagsläget kämpar kronan för att nå inflationsmål. Det är dyrare att resa…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Systemet som det ser ut idag fungerar bra. EU:s länder kan inte ha för stora budgetunderskott och statsskulder.

  Argument:Systemet som det ser ut idag fungerar bra. EU:s länder kan inte ha för stora…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU har idag alldeles för många undantag och specialregler. EU:s viktigaste inslag är de fyra friheterna och dessa bör gälla fullt ut.

  Argument:EU har idag alldeles för många undantag och specialregler. EU:s viktigaste…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:I första hand vill jag att migration ska vara en EU-kompetens och inte ett område där länderna kan bestämma själva, men indragna bidrag är en början för att länder ska följa gemensamt fattade beslut.

  Argument:I första hand vill jag att migration ska vara en EU-kompetens och inte ett…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Sverige bör ta bort gränskontrollerna, men inte på egen hand. Migration måste bli en EU-kompetens, där EU och enskilda länderna inte bestämmer. Sverige kan ta bort gränskontrollerna om de inte behövs.

  Argument:Sverige bör ta bort gränskontrollerna, men inte på egen hand. Migration måste…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Migration måste bli en EU-kompetens, där EU bestämmer och inte enskilda medlemsländer.

  Argument:Migration måste bli en EU-kompetens, där EU bestämmer och inte enskilda…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Asylrätten är mänsklig rättighet och okränkbar. EU ska ha en gemensam asylpolitik. Har EU det kan vi fördela asylsökande jämt mellan medlemsländer och ge varje människa prövning i sak.

  Argument:Asylrätten är mänsklig rättighet och okränkbar. EU ska ha en gemensam…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:På det här området kan EU:s medlemsländer göra olika, men EU behöver en EU-polis som kan bekämpa människohandel. Alla köp av sexuella tjänster är inte beroende av människohandel, men en del är.

  Argument:På det här området kan EU:s medlemsländer göra olika, men EU behöver en…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska värna yttrandefrihet, men ett skydd av upphovsrätt är nödvändigt. Förslagen som finns idag är inte perfekta.

  Argument:EU ska värna yttrandefrihet, men ett skydd av upphovsrätt är nödvändigt…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Idag har EU bestämt att samkönade äktenskap ska erkännas som likvärdiga i alla EU:s medlemsländer, men det här är en HBTQ-rättighet där EU måste göra mer.

  Argument:Idag har EU bestämt att samkönade äktenskap ska erkännas som likvärdiga i alla…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU:s medlemsländer kan göra olika, men det ska finnas ett golv av gemensamma rättigheter.

  Argument:EU:s medlemsländer kan göra olika, men det ska finnas ett golv av gemensamma…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Abort är en hälsofråga för kvinnor och att förbjuda abort skadar mer än vad det minskar abort.

  Argument:Abort är en hälsofråga för kvinnor och att förbjuda abort skadar mer än vad det…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU behöver en gemensam gränspolis för att hantera en gemensamma yttre gränser.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag vill att EU i första hand ska ägna sig åt bistånd och diplomati. Våld ska alltid vara det sista alternativet.

  Argument:Jag vill att EU i första hand ska ägna sig åt bistånd och diplomati. Våld ska…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag vill att det ska finnas ett golv av rättigheter för arbetare inom EU, men länder ska fortfarande kunna göra olika. Vi kan ha kollektivavtal, men inte diskriminera arbetare från andra EU-länder.

  Argument:Jag vill att det ska finnas ett golv av rättigheter för arbetare inom EU, men…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s jordbruksstöd kostar alldeles för mycket och är inte perfekt. Stöd till jordbruk och en gemensam jordbrukspolitik ska finnas kvar, men stödet måste minska.

  Argument:EU:s jordbruksstöd kostar alldeles för mycket och är inte perfekt. Stöd till…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO måste inte vara farligt, snarare tvärtom. Det ska vara tillåtet för GMO, men det ska finnas regler.

  Argument:GMO måste inte vara farligt, snarare tvärtom. Det ska vara tillåtet för GMO,…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska kämpa för jämställdhet, men i första hand genom att röja undan hinder så att människor behandlas lika och får lika lön och inte genom kvotering.

  Argument:EU ska kämpa för jämställdhet, men i första hand genom att röja undan hinder så…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är bra om EU bestämmer minimiregler, men det ska inte hindra medlemsländer från att gå längre om de vill.

  Argument:Det är bra om EU bestämmer minimiregler, men det ska inte hindra medlemsländer…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är idag världens största biståndsgivare och biståndet är en förutsättning för fred och tillväx i andra länder.

  Argument:EU är idag världens största biståndsgivare och biståndet är en förutsättning…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag anser att den svenska vargjakten är en regional fråga i enlighet med subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska tas på rätt nivå.

  Argument:Jag anser att den svenska vargjakten är en regional fråga i enlighet med…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och spanska.

Vad har du för yrke?

Gymnasie- och universitetslärare

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Mina Mazzini

Film

The Wicker Man

Författare/bok

Kim Newman/Dracula

TV-program

Hannibal

Radioprogram/podd

P1

Sport

Fotboll

Hobby

Opera

Mat

Kyckling och sötpotatis

Dryck

Te