C
Anthon Gyllensten - Fotograf: Anthon Gyllensten

Anthon Gyllensten

Centerpartiet (plats 49)
30 år, Brandbergen

Presentera dig själv

Jag är 28 år, arbetar som tjänsteperson på Kriminalvården. Samtidigt som jag arbetar studerar jag Offentlig rätt och förvaltning och vid sidan av arbete och studier är jag både politiskt aktiv och aktiv i fackliga frågor. En röst på mig är en röst för att Fritt och Demokratiskt EU.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision är enkel. EU om 10 år ska vara än mer demokratiskt, det ska finnas en EU-arme och försvarssamarbeten med NATO. Det ska finnas en konkret plan mot antidemokratiska personer. Och miljöpolitiken ska utvecklas än mer!

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  Den viktigaste faktorn för att vi ska ha ett fritt och öppet samhälle, demokrati; är de facto att människor har friheter och rättigheter.

 • Säkerhet och försvar

  I en orolig tid som vi just nu befinner oss är det viktigt att vi står redo när främmande makt attackerar. Prioritera NATO-samarbete!

 • EU:s framtid

  EU behöver en stark liberal reformagenda. Medlemsstaterna måste samarbeta mer och i större frågor, exempelvis försvarsförmåga.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Säkerhet och försvar

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Politisk bakgrund

Mitt politiska intresse har alltid varit liberal. Jag tror på människans frihet att välja sin vardag, men inser att staten ibland måste hjälpa till. Resan har bara börjat för min del och jag ser fram emot många år framöver som politiker.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Mina förebilder är i huvudsak väldigt duktiga retoriker och talare. Dem är inte alla politiker dock.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har hållit min politiska linje ganska rak om jag får säga det själv. Kan i dagsläget inte komma på någon ståndpunkt där jag faktiskt ändrat mig. Det får framtiden visa.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Jag arbetar som tjänsteperson på Kriminalvården, har politiska förtroendeuppdrag och styrelseuppdrag

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Topplistan på Spotify funkar perfekt.

Film

Antingen Föräldrafällan (med Lindsay Lohan), eller musikalen RENT!

Författare/bok

Henrik Fexeus

TV-program

Efterlyst med Hasse Aro

Radioprogram/podd

P3 Dokumentär eller Mordpodden

Sport

Friidrott

Hobby

Umgås med vänner

Mat

Vegetariskt

Dryck

Whiskey sour i ett zephyr coupe-glas från Orrefors.