MP
Annica Snäll - Fotograf: Mikael Snäll

Annica Snäll

Miljöpartiet (plats 39)
54 år, Tidaholm

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Klimatet, miljön och den biologiska förutsättningen för liv är säkrad. Freden är säkrad.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

 • Demokrati

 • Mänskliga rättigheter

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

9

Politisk bakgrund

Fritidspolitiker

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Samarbetet inom EU behövs för de stora frågorna om klimatutsläppen, miljöarbetet, freden och demokrati.

  Argument:Samarbetet inom EU behövs för de stora frågorna om klimatutsläppen,…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mänskliga rättigheter och demokrati är inskrivet i EU:s stadga. Då ska man kunna utfärda straff om man bryter mot det.

  Argument:Mänskliga rättigheter och demokrati är inskrivet i EU:s stadga. Då ska man…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet vill införa maxgräns för hur mycket varje EU-land får släppa ut. En så kallad utsläppsbudget. Den tvingar EU-länder att minska klimatutsläppen. Det land som inte följer detta ska få böta.

  Argument:Miljöpartiet vill införa maxgräns för hur mycket varje EU-land får släppa ut…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En skatt på flygresor är ett steg i rätt riktning. I Sverige har vi redan infört skatt på flygresor för att få svenskar att flyga mindre och att ha motsvarande regelverk i hela EU vore bra.

  Argument:En skatt på flygresor är ett steg i rätt riktning. I Sverige har vi redan…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta förslag har Miljöpartiet drivit aktivt. Bra att det har fått genomslag. Nu behöver vi förbjuda fler engångsartiklar och mikroplaster på EU-nivå.

  Argument:Detta förslag har Miljöpartiet drivit aktivt. Bra att det har fått genomslag…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är oacceptabelt att Ungern, Rumänien, Polen och andra länder inte visar medmänsklighet och att de vägrar ta sitt ansvar.

  Argument:Det är oacceptabelt att Ungern, Rumänien, Polen och andra länder inte visar…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill värna den fria rörligheten inom EU. Däremot vill vi stärka tullen för att komma åt vapen och narkotika som smugglas in i Sverige.

  Argument:Vi vill värna den fria rörligheten inom EU. Däremot vill vi stärka tullen för…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet vilken alla länder ska sträva efter att upprätthålla

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet vilken alla länder ska sträva efter att…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet står bakom Sveriges sexköpslag i dess nuvarande form, dvs att det är kriminaliserat att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja.

  Argument:Miljöpartiet står bakom Sveriges sexköpslag i dess nuvarande form, dvs att det…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För Miljöpartiet är friheten att vara den man är och leva som man vill som en grundläggande värdering.

  Argument:För Miljöpartiet är friheten att vara den man är och leva som man vill som en…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet anser att rätten till en fri och säker abort är en mänsklig rättighet. Det inte är acceptabelt att medlemsländer kränker kvinnors rättigheter, hälsa och kroppsliga integritet.

  Argument:Miljöpartiet anser att rätten till en fri och säker abort är en mänsklig…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi vill inte ha någon gemensam gränspolis så som förslaget ser ut. Frontex kan dock få en viktig roll för att rädda liv på havet samt att se till att inte vapen eller narkotika kommer in i EU.

  Argument:Vi vill inte ha någon gemensam gränspolis så som förslaget ser ut. Frontex kan…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska bygga vidare på det civila fredsarbetet, som fredsbyggande, bistånd, diplomati och ett stärkt civilförsvar och förebygga konflikter, upprätthålla mänskliga rättigheter och förhindra ökat våld.

  Argument:EU ska bygga vidare på det civila fredsarbetet, som fredsbyggande, bistånd,…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Miljöpartiet anser att genetiskt modifierad livsmedelsproduktion (GMO) ska vara strängt kontrollerad och styras av försiktighetsprincipen.

  Argument:Miljöpartiet anser att genetiskt modifierad livsmedelsproduktion (GMO) ska vara…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska visa ledarskap i frågan om kvinnors och mäns möjligheter att kombinera yrkesliv och familjeliv.

  Argument:EU ska visa ledarskap i frågan om kvinnors och mäns möjligheter att kombinera…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsstaterna bör avsätta minst 0,7 procent av BNP i bistånd för att stödja människor i nöd utomlands. Tonvikten ska ligga på de fattigaste länderna och de mest utsatta människorna.

  Argument:Medlemsstaterna bör avsätta minst 0,7 procent av BNP i bistånd för att stödja…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

engelska, italienska, tyska, franska

Vad har du för yrke?

Chef

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet