L
Anders Rehnberg

Anders Rehnberg

Liberalerna (plats 5)
28 år, Stockholm

Presentera dig själv

Född och uppvuxen i Göteborg men har också bott i Tjeckien, Belgien och en kortare period i Polen. Samhällsvetare med masterexamen i offentlig förvaltning och stort intresse för EU och global politik, frågor som jag också jobbat med i många olika sammanhang.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år hoppas jag att vi genom EU minskat regelkrångel för företag och gjort mer för klimatet. Jag hoppas på en fungerande migrationspolitik, ett europeiskt FBI som hindrar brottslighet och att EU är en tydligare röst för mänskliga rättigheter.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Vi behöver en europeisk koldioxidskatt där det blir billigare att vara miljövänlig och dyrare att smutsa ner.

 • Näringsliv

  Det enskilt viktigaste är att minska krångliga regler för företag och motverka att nytt regelkrångel uppstår

 • Mänskliga rättigheter

  Vi behöver kunna dra in ekonomiskt bidrag till länder som diskriminerar minoriteter och inskränker demokratin.

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

6

Politisk bakgrund

Jag är bland annat EU- och utrikespolitisk talesperson i Liberala ungdomsförbundet, ledamot i styrelsen för biståndsorganisationen SILC och har varit vice president för IFLRY - International Federation of Liberal Youth. Utöver detta har jag också haft lokalpolitiska uppdrag i Göteborg.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Sociala pelaren. Jag var till en början försiktigt positiv men är nu väldigt orolig för konsekvenserna av arbetsmarknadspolitik på EU-nivå.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara mycket större

  Argument:Om vi ska kunna hantera klimathot, flyktingkris och gränsöverskridande brottslighet behöver vi fatta fler beslut gemensamt. Beslut bör fattas på rätt nivå.

  Argument:Om vi ska kunna hantera klimathot, flyktingkris och gränsöverskridande…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Forskarna har gett oss 10 år för att lösa klimathotet. Det förutsätter höga mål och en effektiv politik, därför behöver vi mer samarbete på EU-nivå. Exempelvis genom en koldioxidskatt.

  Argument:Forskarna har gett oss 10 år för att lösa klimathotet. Det förutsätter höga mål…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Vi ska kräva grundläggande sociala rättigheter i alla länder, men arbetsmarknadspolitiken bör skötas av varje land för sig själv.

  Argument:Vi ska kräva grundläggande sociala rättigheter i alla länder, men…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:EU bör inte bilda en arme eller ersätta NATO, däremot kan vi göra varandra starkare genom att samarbeta mer.

  Argument:EU bör inte bilda en arme eller ersätta NATO, däremot kan vi göra varandra…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Tack vare EU kan vi resa, leva och arbeta fritt runtom i Europa. Klimathot, migration och många andra frågor kräver gemensamma svar, och därför finns inget alternativ till att samarbeta.

  Argument:Tack vare EU kan vi resa, leva och arbeta fritt runtom i Europa. Klimathot,…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi ser hur flera länder inskränker såväl medier som domstolar och minoriteters rättigheter. Det bör straffas och ekonomiska straff är de mest effektiva.

  Argument:Vi ser hur flera länder inskränker såväl medier som domstolar och minoriteters…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla har ett ansvar för att minska utsläppen och bidra till våra gemensamma mål. Uppfyller man inte kraven bör man kompensera det genom att betala.

  Argument:Alla har ett ansvar för att minska utsläppen och bidra till våra gemensamma…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Flyget behöver stå för fler av sina kostnader och flygskatt är en bra del i detta. En europeisk flygskatt bör också ersätta nationella flygskatter.

  Argument:Flyget behöver stå för fler av sina kostnader och flygskatt är en bra del i…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag vill att all plast i EU ska vara återvinningsbar senast 2030. Jag stödjer förbudet mot vissa engångsartiklar av icke-återvinningsbar plast och vill se en avgift på plast som inte

  återvinns

  Argument:Jag vill att all plast i EU ska vara återvinningsbar senast 2030. Jag stödjer…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Tillväxt i fattiga länder gynnar även rika länder och vice versa, däremot är inte bidrag det bästa verktyget för att skapa rikedom.

  Argument:Tillväxt i fattiga länder gynnar även rika länder och vice versa, däremot är…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Om vi införde euron skulle det bli enklare att resa och handla inom Europa. Det skulle också skapa mer trygghet för den svenska ekonomin och mer inflytande för Sverige.

  Argument:Om vi införde euron skulle det bli enklare att resa och handla inom Europa. Det…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Eftersom vi är bereoende av varandra inom EU så är det också rimligt att vi ställer krav på varandra. Budgetunderskott i ett land riskerar att skada andra länder.

  Argument:Eftersom vi är bereoende av varandra inom EU så är det också rimligt att vi…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska riva handelshinder och ta bort krångliga regler, nationella specialregler skadar den fria rörligheten för handel och bör försvinna.

  Argument:EU ska riva handelshinder och ta bort krångliga regler, nationella…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätten att söka asyl är något varje EU-land måste leva upp till. De som tar sitt ansvar ska få stöd, både finansiellt och praktiskt, men för de som vägrar ta sitt ansvar ska stöden från EU minskas.

  Argument:Rätten att söka asyl är något varje EU-land måste leva upp till. De som tar…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den fria rörligheten inom EU måste värnas. Vi bör ha en gemensamt kontrollerad yttre gräns, men riva gränserna inom EU.

  Argument:Den fria rörligheten inom EU måste värnas. Vi bör ha en gemensamt kontrollerad…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:När enbart ett fåtal länder tas sitt ansvar sätts en orimlig press på dessa, det vi i Sverige av egen erfarenhe. Inget land ska kunna fly sitt ansvar men inget land ska heller behöva ta ansvar själv.

  Argument:När enbart ett fåtal länder tas sitt ansvar sätts en orimlig press på dessa,…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Asylsökanden som har skyddsskäl ska ges skydd i EU och de som inte har det bör skickas tillbaka på, men på ett mer respektfullt och säkrare sätt än idag.

  Argument:Asylsökanden som har skyddsskäl ska ges skydd i EU och de som inte har det bör…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Detta är inte en fråga som bör avgöras på EU-nivå.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag hade röstat nej till både artikel 11 och 13 i copyrightdirektivet om jag suttit i EU-parlamentet, och lovar att bekämpa dessa ifall jag blir invald.

  Argument:Jag hade röstat nej till både artikel 11 och 13 i copyrightdirektivet om jag…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det bör vara en självklarhet att samkönade par respekteras på samma sätt som övriga par. Fri rörlighet inom EU måste också innebär att man kan leva fritt inom EU.

  Argument:Det bör vara en självklarhet att samkönade par respekteras på samma sätt som…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Alla medlemsländer ansvarar för sina medborgare, vi bör självklart ge akuthjälp till andras länders medborgare men det bör också finnas en mekanism som garanterar att länder betalar för denna.

  Argument:Alla medlemsländer ansvarar för sina medborgare, vi bör självklart ge akuthjälp…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi bör inte införa abortlagstiftning på EU-nivå, däremot bör alla EU-medborgare som vägras abort i sitt hemland ges rätt till abort i andra länder. Fakturan bör vi däremot skicka till hemlandet.

  Argument:Vi bör inte införa abortlagstiftning på EU-nivå, däremot bör alla EU-medborgare…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Eftersom det råder fri rörlighet inom EU behöver vi en gemensamt kontrollerad yttre gräns. Så att vi vet vilka som kommer till Europa och för att garantera att de behandlas med respekt.

  Argument:Eftersom det råder fri rörlighet inom EU behöver vi en gemensamt kontrollerad…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU har ingen militär och bör därför inte agera militärt. Däremot bör EU-länderna ta större ansvar och EU behöver bli bättre på att erbjuda civil hjälp vid kriser.

  Argument:EU har ingen militär och bör därför inte agera militärt. Däremot bör…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:De som arbetar i Sverige ska ges rimliga villkor och vi ska se till att ingen utnyttjas, men eftersom vi inte kräver att svenska arbetare har kollektivavtal bör vi inte heller kräva det av andra.

  Argument:De som arbetar i Sverige ska ges rimliga villkor och vi ska se till att ingen…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Subventioner kostar mycket pengar men gör lite nytta. Vi bör istället använda pengarna till satsningar inom forskning och minska EU:s budget.

  Argument:Subventioner kostar mycket pengar men gör lite nytta. Vi bör istället använda…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jordbruksproduktionen måste effektiviseras för att kunna försörja en kraftigt växande befolkning globalt. Bioteknik (GMO) kan bidra till bättre skördar och näringsinnehåll.

  Argument:Jordbruksproduktionen måste effektiviseras för att kunna försörja en kraftigt…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi bör göra mycket för att skapa mer jämställdhet inom näringslivet, men kvotering är helt fel väg att gå.

  Argument:Vi bör göra mycket för att skapa mer jämställdhet inom näringslivet, men…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska inte ha en gemensam föräldraförsäkring, dock regler för miniminivå för föräldraledighet. Det är bra för jämställdheten och tillväxten att fler får möjlighet att förena

  föräldraskap och yrkesliv

  Argument:EU ska inte ha en gemensam föräldraförsäkring, dock regler för miniminivå för…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska vara en stark röst för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi kan också spela stor roll i att hjälpa människor vid kriser och främja hållbarhet runtom i världen.

  Argument:EU ska vara en stark röst för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi kan också…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Hoppa över frågan

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, begränsad franska och ännu mer begränsad tjeckiska.

Vad har du för yrke?

Samhällsvetare

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Film

Mamma Mia

Författare/bok

En del av mitt hjärta lämnade jag kvar av Diana Janse

TV-program

Varierar

Sport

Hockey

Mat

Burgare

Dryck

Bubbel och vatten