V
Ana Süssner Rubin - Fotograf: Olof Holmgren

Ana Süssner Rubin

Vänsterpartiet (plats 2)
40 år, Malmö

Presentera dig själv

Facklig kämpe, vänsterjurist, feminist och antirasist och ekosocialist. Jag bor i Malmö med min make och våra barn och katter. Jag gillar att jogga, sticka och dansa.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år är Europa för alla, inte bara för de rika. Ett Europa där de mänskliga rättigheterna sätts främst. Europa spelar en stor roll för att rädda jorden från klimatförändringar. Varje land har sin nationella självständighet men vi samarbetar internationellt för hela världens folk och miljö.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Arbetsrätt och människors rätt till trygga jobb påverkas jättemycket av EU. Vi måste ha en stark strejkrätt! Därför behövs ett socialt protokoll.

 • Jämställdhet

  Vänsterpartiet kommer alltid kämpa för jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, i hemmet, i skolan, i bostadsområdet - överallt!

 • Miljö och klimat

  1.Rika och storföretag släpper ut mest och måste ta ansvar. 2.Inför progressiv flygskatt 3.Stoppa bidrag till fossilbolag och 4.Klimatinvestera mera

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Arbetsmarknad och sociala frågor

Politisk bakgrund

Jag varit aktiv på alla nivåer i Vänsterpartiet och även Ung Vänster. Jag har erfarenhet från Göteborgs kommunfullmäktige, varit ordförande för Vänsterpartiet Skåne och jobbat i nationella partistyrelsen. Jag är drivande för sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, feminism och fackliga frågor.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Eva-Britt Svensson och Marianne Eriksson är fantastiska förkämpar för feminism och socialism, i och utanför EU. Och självklart Karl Marx!

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:EU:s primära uppgift är att lösa gränsöverskridande problem såsom klimatet, finansiell spekulation och garantera mänskliga rättigheter. I övrigt ska beslut ska fattas nära folk, i Sverige.

  Argument:EU:s primära uppgift är att lösa gränsöverskridande problem såsom klimatet,…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EU måste anta skarpare klimatmål för att bryta beroendet av olja, gas och kol. Det krävs kraftigt höjda klimatambitioner med bindande regler och mål där de rika får betala mest.

  Argument:EU måste anta skarpare klimatmål för att bryta beroendet av olja, gas och kol…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Istället för överstatlig reglering vill vi införa ett bindande socialt protokoll som slår fast att arbetstagares rättigheter inte ska underordnas rätten till fri rörlighet för kapital.

  Argument:Istället för överstatlig reglering vill vi införa ett bindande socialt…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Vi värnar alliansfriheten och är helt emot militariseringen av EU.

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU måste ändras i grunden, så solidaritet och klimathänsyn ställs framför storföretagens intressen. Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti och vill på sikt att Sverige lämnar EU.

  Argument:EU måste ändras i grunden, så solidaritet och klimathänsyn ställs framför…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet är kritiskt till förslag som innebär att EU går i riktningen mot en mer federal och överstatlig organisation.

  Argument:Vänsterpartiet är kritiskt till förslag som innebär att EU går i riktningen…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Oberoende medier är grundstenen i en demokrati. Vi är positiva till att åtgärder vidtas om medlemsländer inskränker mediernas oberoende, men har inte tagit ställning till hur detta bäst sker.

  Argument:Oberoende medier är grundstenen i en demokrati. Vi är positiva till att…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är helt avgörande för framtiden att utsläppen kraftigt minskar, varmed det också är rimligt att de som inte uppfyller målen straffas och får betala för konsekvenserna av det.

  Argument:Det är helt avgörande för framtiden att utsläppen kraftigt minskar, varmed det…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja till progressiv flygskatt i alla EU-länder! De som flyger mest ska betala mest. Då kan vi satsa på att bygga ut järnvägarna och göra det billigare för folk att resa hållbart.

  Argument:Ja till progressiv flygskatt i alla EU-länder! De som flyger mest ska betala…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plast ger stora negativa miljöeffekter och påverkar tillståndet i våra hav och på sikt även människans hälsa. Vänsterpartiet vill därför förbjuda alla engångsartiklar av plast.

  Argument:Plast ger stora negativa miljöeffekter och påverkar tillståndet i våra hav och…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:För oss är det självklart att det ska ske en omfördelning mellan rika och fattigare länder för att uppnå ett mer jämlikt Europa, det ska dock inte ske undantagslöst.

  Argument:För oss är det självklart att det ska ske en omfördelning mellan rika och…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EMU är mer än bara att byta valuta. Sverige ska ha en egen självständig ekonomisk politik. Det är vi medborgare, genom våra folkvalda, som ska styra den ekonomiska politiken, inte EU-byråkrater.

  Argument:EMU är mer än bara att byta valuta. Sverige ska ha en egen självständig…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU:s regler om budgetdisciplin begränsar ländernas möjligheter att bedriva en expansiv finanspolitik och själva lösa sina problem. Att ekonomiskt straffa ett land som är i ekonomisk kris är kontraprod

  Argument:EU:s regler om budgetdisciplin begränsar ländernas möjligheter att bedriva en…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet anser att möjligheten att göra undantag för skydd av säkerhet och hälsa är överordnade företagens intressen.

  Argument:Vänsterpartiet anser att möjligheten att göra undantag för skydd av säkerhet…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder behöver hjälpas åt och ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen nu och i framtiden.

  Argument:Alla länder behöver hjälpas åt och ta ett solidariskt ansvar för den globala…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vänsterpartiet har återkommande kritiserat gränskontrollerna som vi bl.a. anser försvårar och begränsar människors rätt att söka asyl.

  Argument:Vänsterpartiet har återkommande kritiserat gränskontrollerna som vi bl.a. anser…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta är ett sätt för alla länder att ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen nu. Dessutom skapar det en större valfrihet för asylsökande om var de ska bo.

  Argument:Detta är ett sätt för alla länder att ta ett solidariskt ansvar för den globala…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi försvarar flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl. Förslaget innebär en inskränkning i asylrätten som vi inte kan acceptera.

  Argument:Vi försvarar flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl. Förslaget…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har länge arbetat för att fler länder likt Sverige ska kriminalisera sexköp. Vi vill att EU aktivt driver frågan om förbud mot sexköp enligt svensk modell i hela Europa.

  Argument:Vi har länge arbetat för att fler länder likt Sverige ska kriminalisera sexköp…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Viktigt att upphovsrättsinnehavares ställning och rätt till rimlig ersättning stärks, dock riskerar åtgärderna för att stoppa upphovsrättskyddat material att blockera långt mycket mer än de bör.

  Argument:Viktigt att upphovsrättsinnehavares ställning och rätt till rimlig ersättning…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Människor ska inte diskrimineras på grund av sin sexuella läggning. Det är bra om EU arbetar för att samkönade ska vara lagligt i alla länder, vi vill dock inte att EU lagstadgat om familjepolitik.

  Argument:Människor ska inte diskrimineras på grund av sin sexuella läggning. Det är bra…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna få ta del av välfärdssystemet. Vid behov av ekonomiskt bistånd ska en individuell bedömning göras för EU-medborgare precis som för övriga medborgare.

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna få ta del av välfärdssystemet. Vid behov av…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vänsterpartiet lyfter alltid kvinnors rätt till att bestämma över sin kropp och arbetar aktivt för alla kvinnors rätt till lagliga och säkra aborter.

  Argument:Vänsterpartiet lyfter alltid kvinnors rätt till att bestämma över sin kropp och…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är kritiska både till att EU militariserar och externaliserar gränserna och att det skapas en överstatlig gränspolis med omfattande befogenheter.

  Argument:Vi är kritiska både till att EU militariserar och externaliserar gränserna och…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi värnar alliansfriheten och är helt emot militariseringen av EU.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens måste facket kunna kräva att svenska kollektivavtal ska gälla fullt ut för alla som arbetar i Sverige, oavsett var man kommer ifrån. Viktigt!

  Argument:För att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens måste facket kunna kräva…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill minska EU:s jordbruksstöd och på sikt ha en helt nationell jordbrukspolitik, fram till dess anser vi att en ökad andel av det totala jordbruksstödet ska vara miljöstöd.

  Argument:Vi vill minska EU:s jordbruksstöd och på sikt ha en helt nationell…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ekosystemet behöver skyddas från skadlig GMO-påverkan, därför vill vi inte att GMO ska vara tillåtet inom EU helt utan reglering.

  Argument:Ekosystemet behöver skyddas från skadlig GMO-påverkan, därför vill vi inte att…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kvotering är inte ett mål i sig utan ett redskap för att uppnå demokrati och rättvisa. För oss är frågan om fler kvinnor i politiskt beslutsfattande positioner viktigare. EU ska ej reglera detta.

  Argument:Kvotering är inte ett mål i sig utan ett redskap för att uppnå demokrati och…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är för att förutsättningarna för föräldraledighet förbättras och att det finns en principöverenskommelse, men vi anser inte att EU ska bestämma och lagstifta om minimiregler.

  Argument:Vi är för att förutsättningarna för föräldraledighet förbättras och att det…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra stora egna förändringar men också hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett mer hållbart samhälle.

  Argument:Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra stora egna…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi vill ha en nationell jaktpolitik som lever upp till våra åtaganden om biologisk mångfald på global- och EU-nivå, varmed EU i viss mån bör kunna ingripa mot det som är oförenligt med dessa åtaganden

  Argument:Vi vill ha en nationell jaktpolitik som lever upp till våra åtaganden om…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och serbiska/bosniska/kroatiska

Vad har du för yrke?

Jag jobbar som förhandlare och förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Jag älskar country, rock och bluegrass. Elvis Presley, Willie Nelson, Johnny Cash, Jill Johnsson 

Film

Dirty Dancing! En perfekt kombination av dans, musik och kärlek över klassgränserna.

Författare/bok

Mig äger ingen av Åsa Linderborg. En fantastisk arbetarklasskildring om en uppväxt som liknar min.

TV-program

Outlander! En feministisk sjuksköterska reser ofrivilligt tillbaka i tiden och hamnar i 1700-talet.

Radioprogram/podd

Skäringer & Mannheimer, Juridikpodden, Maratonpodden, Klimatpodden. The facking generation

Sport

Löpning! En demokratisk sport- nästan alla kan göra det och det kostar inget: luften är fri!

Hobby

Jogga, sticka och yoga!

Mat

Husmanskost som lagas av min make!

Dryck

Vatten.