S
Amani Loubani - Fotograf: Hanna Backlund Ortman

Amani Loubani

Socialdemokraterna (plats 19)
39 år, Tygelsjö

Presentera dig själv

Jag är en föreningsmänniska och fritidspolitiker som brinner för jämlikhet och rättvisa. Mitt engagemang är inspirerat av min egen uppväxt med en ensamstående mamma i en idyllisk förort.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision är ett rättvist samhälle som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart för alla människor i Europa

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  Frihet bygger på demokratins grunder. Människor som känner frihet får en bättre livskvalité och kan bidra mer. Samhället blir starkare.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Ekonomisk tillväxt ska inte komma på bekostnad av arbetare som sliter och klyftor som ökar. Vi ska ha trygga jobb för ett ekonomiskt hållbart Europa.

 • Miljö och klimat

  Klimatet är allas vårt gemensamma ansvar och de är viktigt att höja ambitionerna och samarbeta över gränserna för ett ekologiskt hållbart Europa.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Arbetsmarknad och sociala frågor

Politisk bakgrund

Jag har varit medlem i Socialdemokraterna i 7 år, men dessförinnan var jag engagerad i olika politiska frågor redan som ungdom. Jag var även aktiv i min lokala FN-förening. Som vuxen insåg jag att det inte räckte för att få till förändring. Så jag gick med i S och blev aktiv direkt.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Per Albin Hansson

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:I stort sett alla EU-länder är överens om att detta är en mycket viktig fråga. Reglering måste utökas för att minska plastnedskräpningen.

  Argument:I stort sett alla EU-länder är överens om att detta är en mycket viktig fråga…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Flera länder som tar emot bidrag har en starkare ekonomi idag. Därför är det rimligt om mindre resurser går till jordbruksstöd och strukturfonder, och mer till klimatförändringar och säkerhetsfrågor.

  Argument:Flera länder som tar emot bidrag har en starkare ekonomi idag. Därför är det…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige står utanför euron. Det har svenska folket bestämt genom en folkomröstning, och ingen annan råder över den frågan.

  Argument:Sverige står utanför euron. Det har svenska folket bestämt genom en…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi tycker naturligtvis att medlemsländerna ska följa gemensamt överenskomna riktlinjer och principer. Men det här gäller euroländerna och där ingår inte Sverige.

  Argument:Vi tycker naturligtvis att medlemsländerna ska följa gemensamt överenskomna…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige har förhandlat fram ett antal undantag som ska gälla på svensk marknad. Exempelvis alkoholmonopolet och Systembolagets roll. Viktigt att EU tar hänsyn till de nationella förutsättningarna.

  Argument:Sverige har förhandlat fram ett antal undantag som ska gälla på svensk marknad…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det vore självklart önskvärt att alla länder införde förbud mot köp av sexuella tjänster. Det bör dock inte vara en fråga för lagstiftning i EU.

  Argument:Det vore självklart önskvärt att alla länder införde förbud mot köp av sexuella…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den begränsning som finns idag bör behållas. Det är inte rimligt att svenska skattebetalare ska finansiera sociala rättigheter som rimligtvis ska bekostas av hemlandet.

  Argument:Den begränsning som finns idag bör behållas. Det är inte rimligt att svenska…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta ska även fortsättningsvis vara en nationell beslutsfråga, men vi vill givetvis att denna rättighet ska gälla alla kvinnor inom EU.

  Argument:Detta ska även fortsättningsvis vara en nationell beslutsfråga, men vi vill…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Varje medlemsstat ska även i fortsättningen ha den grundläggande kontrollen över sin egen gräns, en utökning av Frontex ändrar inte detta faktum.

  Argument:Varje medlemsstat ska även i fortsättningen ha den grundläggande kontrollen…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utgifterna för EU:s jordbrukspolitik bör minska. Ersättningarna växlas över till mer miljöåtgärder och mindre direktstöd. Avgörande för våra lantbruk är att de ges schyssta konkurrensvillkor.

  Argument:Utgifterna för EU:s jordbrukspolitik bör minska. Ersättningarna växlas över…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jämställdheten i bolagsstyrelserna går för långsamt, både inom EU och i Sverige. EU ska dock inte lagstifta om detta.

  Argument:Jämställdheten i bolagsstyrelserna går för långsamt, både inom EU och i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi ska som andra EU-länder följa våra gemensamma åtaganden enligt art- och habitat direktivet, och om till exempel vargen har uppnått gynnsam bevarandestatus ska licensjakt vara möjligt.

  Argument:Vi ska som andra EU-länder följa våra gemensamma åtaganden enligt art- och…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Libanon

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska (Har ringrostig tyska som jag studerat även på universitet)

Vad har du för yrke?

Sektionschef inom LSS

Vad har du för bostad i första hand?

Radhus/parhus

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Adele

Film

En oväntad vänskap

Författare/bok

Vilhelm Moberg/ Soldat med brutet gevär

TV-program

Skavlan, tittar inte mycket på tv.

Radioprogram/podd

Filosofiska rummet på P1

Sport

Konståkning

Hobby

Att måla med akrylfärg

Mat

Musslor, vinbladsdolmar

Dryck

Vatten