KD
Amanda Agestav

Amanda Agestav

Kristdemokraterna (plats 20)
47 år, Västerås

Presentera dig själv

En engagerad kvinna i sina bästa år. Har förtroendet att vara kommunalråd i opposition i Västerås. Jag är oftast glad och har ofta många järn i elden samtidigt. Är mamma till 5 barn mellan 17 till 7 år.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision är ett EU som håller ihop och kraftigt bekämpar terrorism. Ett EU som också bryr sig om en av våra ödesfrågor inför framtiden som handlar om antibiotikaresistensen. EU behöver satsa pengar på forskning och behöver hitta gemensamt förhållningssätt i förskrivning av antibiotika.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Forskning och innovation

  Antibiotikaresistensen.

 • Näringsliv

  Att den fria rörligheten funkar är grundläggande och jätteviktigt.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

EU-budget

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

20

Politisk bakgrund

Har suttit i riksdagen, har varit ordförande för KDU, har varit kommunalråd i Västerås i majoritet i 4 år.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Tiderna förändras och världen förändras. Ingenting är svartvitt.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige behöver EU. Vi behöver den fria rörligheten för varor och tjänster.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej folkomröstningar ska vara nationella.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är viktigt med fri och oberoende media. Svårt bara att veta hur detta ska kunna kontrolleras och om EU är rätt instans att göra det.

  Argument:Det är viktigt med fri och oberoende media. Svårt bara att veta hur detta ska…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Beskattningsrätten ska ligga hos medlemsländer inte hos EU

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ska man ha ett förbud så ska man ha medel att sanktionera mot de som bryter mot förbudet. Det har inte EU idag.

  Argument:Ska man ha ett förbud så ska man ha medel att sanktionera mot de som bryter mot…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Viktigt att man hittar ett sätt att utjämna ojämlikheten inom EU. Det är vi alla vinnare på.

  Argument:Viktigt att man hittar ett sätt att utjämna ojämlikheten inom EU. Det är vi…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det har gynnat oss att stå utanför men det är dags att pröva frågan igen.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Viktigt att snuset ska finnas kvar.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Alla borde solidariskt ta sitt ansvar.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:viktigt med gränskontroll.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det måste bli ett stopp på människohandeln som sker idag.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är inte en EU fråga.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det skulle urholka tanken på den fria rörligheten

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Abortfrågan är inte en EU fråga. Om EU ska göra något så är det att säkerställa att alla kvinnor som befinner sig i denna situation för så bra stöd som möjligt.

  Argument:Abortfrågan är inte en EU fråga. Om EU ska göra något så är det att säkerställa…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och lite franska

Vad har du för yrke?

Ekonom

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Abba, Elvis

Film

Forrest gump

Radioprogram/podd

Public service i p1

Sport

fotboll

Hobby

sjunga, träna, resa och laga mat

Mat

tapas

Dryck

vatten och rött vin