S
Alva Dahn

Alva Dahn

Socialdemokraterna (plats 21)
27 år, Saltsjöbaden

Presentera dig själv

Jag är 23 år gammal och därmed socialdemokraternas yngsta kandidat. Jag är född och uppvuxen i Nacka utanför Stockholm och har sedan tonåren varit aktiv i ungdomsförbundet SSU. Idag studerar jag statsvetenskap på europaprogrammet samtidigt som jag jobbar på en restaurang i Stockholms innerstad.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år vill jag ha varit med och format om EU så att mer fokus läggs på den sociala pelaren, där medborgarnas rättigheter och friheter tar med fokus. Om 10 år har vi tagit rejäla krafttag för att stoppa klimatförändringarna och högerextremismen är förpassad till historiens skräphög.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  Demokratin är hotad på flera platser runt om i världen, även inom EU. Det ska inte finnas utrymme för tvivel gällande EUs grundläggande principer.

 • Miljö och klimat

  Min generation talas ofta om som "framtiden". Ska vi ha en framtid värd att tala om måste vi ta klimathotet på allvar.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Inom EU ser vi otroliga klyftor mellan rika och fattiga, de som har och de som inte har. Tillväxt och global utveckling måste komma alla till del.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

8

Politisk bakgrund

Jag har varit förtroendevald inom S och ungdomsförbundet SSU sen 2012, jag sitter nu i nämnd och kommunfullmäktige i Nacka. Jag har även suttit i förbundsstyrelsen för RFSL Ungdom.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Tidigare utrikesminister Anna Lindh.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Klimatkrisen är ett faktum, inte en fråga om åsikt. Ska vi kunna lämna över en välmående planet till generationerna efter oss behöver politiken skärpa ambitionerna.

  Argument:Klimatkrisen är ett faktum, inte en fråga om åsikt. Ska vi kunna lämna över en…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU är ett väldigt bra verktyg för oss, bla. för export av varor & tjänster, politisk påverkan och fri rörlighet för medborgarna.

  Att lämna EU skulle skada både vår tillväxt, våra jobb & vår frihet.

  Argument:EU är ett väldigt bra verktyg för oss, bla. för export av varor & tjänster,…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fria medier är en grundförutsättning för demokratin. Pressfriheten måste försvaras.

  Argument:Fria medier är en grundförutsättning för demokratin. Pressfriheten måste…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ska vi lyckas med klimatomställningen måste alla vara med på tåget. Målen är bindande, du ska inte som medlemsland kunna strunta i ingångna avtal.

  Argument:Ska vi lyckas med klimatomställningen måste alla vara med på tåget. Målen är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Klimatfrågan måste vi lösa tillsammans. Detta skulle kunna vara ett steg på vägen mot en mer klimatsmart vardag. Dock behöver en ev. skatt på flygresor gå hand i hand med utbyggnad av tågnätet!

  Argument:Klimatfrågan måste vi lösa tillsammans. Detta skulle kunna vara ett steg på…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklart ska vi plocka bort klimatbovar från butikshyllorna när det finns bättre alternativ!

  Argument:Självklart ska vi plocka bort klimatbovar från butikshyllorna när det finns…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ekonomiskt stöd genom ex. jordburks- och strukturfonder måste revideras. Vi har en enorm gemensam utmaning i klimathotet, som måste vi tackla tillsammans. Där kan pengarna göra mer nytta för fler.

  Argument:Ekonomiskt stöd genom ex. jordburks- och strukturfonder måste revideras. Vi har…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Svenska folket har sagt nej till euron, då är det nej som gäller.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Precis som i tidigare svar ska det inte vara möjligt att strunta i ingångna överenskommelser utan konsekvenser.

  Argument:Precis som i tidigare svar ska det inte vara möjligt att strunta i ingångna…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:I Sverige gäller ett antal undantag, t.ex. kan svenska affärer sälja snus och staten har monopol på försäljning av alkohol genom systembolaget. Det är bra och värt att bevara.

  Argument:I Sverige gäller ett antal undantag, t.ex. kan svenska affärer sälja snus och…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har en union med fri rörlighet, bygg på fred och frihet. Poängen med den politiska delen av unionen är att vi respekterar de demokratiskt fattade besluten. Gör man inte det ska det få konsekvenser.

  Argument:Vi har en union med fri rörlighet, bygg på fred och frihet. Poängen med den…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU måste skapa ordning vid den yttre gränsen först.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är självklart att vi borde ta solidariskt ansvar för människor som flyr, för att även de som tvingats fly krig och terror ska kunna leva sina liv i fred och frihet.

  Argument:Det är självklart att vi borde ta solidariskt ansvar för människor som flyr,…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det måste skapas fler lagliga, säkra vägar in i Europa. Alla som söker asyl i ett EU-land ska få en rättvis prövning av sitt fall. Det är en fråga om rättssäkerhet.

  Argument:Det måste skapas fler lagliga, säkra vägar in i Europa. Alla som söker asyl i…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag hade önskat att se ett förbud i hela EU, men det bör dock fortsatt vara en nationell fråga. EU borde jobba för att medlemsländerna själva fattar beslut i den riktningen.

  Argument:Jag hade önskat att se ett förbud i hela EU, men det bör dock fortsatt vara en…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Stora plattformar ska inte komma undan med att betala för det materialet som skapar innehållet de själva i förlängningen tjänar pengar på. Konstnärer och artister ska få betalt för sitt jobb.

  Argument:Stora plattformar ska inte komma undan med att betala för det materialet som…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklart!

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är medlemsländernas ansvar att ta hand om sina medborgare. Vissa typer av hjälp och stöd ska dock erbjudas, ex. akut sjukvård.

  Argument:Det är medlemsländernas ansvar att ta hand om sina medborgare. Vissa typer av…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utan möjlighet till laglig abort görs fler osäkra, farliga aborter med kvinnors liv som insats. Rätten att bestämma över sin egen kropp är självklar, EU bör jobba för att den garanteras i hela unionen

  Argument:Utan möjlighet till laglig abort görs fler osäkra, farliga aborter med kvinnors…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsländerna ska själva ha kontroll över egen gräns, men Frontex kan komplettera de yttre gränserna utan att kränka medlemsstaternas självbestämmande.

  Argument:Medlemsländerna ska själva ha kontroll över egen gräns, men Frontex kan…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU bör lägga fokus på konfliktnedtrappning, medling och fredsbevarande insatser.

  Argument:EU bör lägga fokus på konfliktnedtrappning, medling och fredsbevarande…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Lönedumpning ska inte vara möjligt inom unionen, det ställer EU-medborgare mot varandra. Svenska villkor ska gälla på svensk arbetsmarknad, oavsett var personen som arbetar är född.

  Argument:Lönedumpning ska inte vara möjligt inom unionen, det ställer EU-medborgare mot…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Svenskt jordbruk behöver bättre villkor för konkurrens, ex. genom märkning av produkters ursprung. EU bör lägga mindre pengar på jordbruk och mer pengar på klimatårgärder.

  Argument:Svenskt jordbruk behöver bättre villkor för konkurrens, ex. genom märkning av…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO kan vara positivt, om fler grödor kan produceras med mindre resurser. Dock bör GMO-produktion granskas otroligt noggrant innan varor når konsumenter.

  Argument:GMO kan vara positivt, om fler grödor kan produceras med mindre resurser. Dock…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det bör inte vara en EU-fråga. Mer behöver dock göras på både EU-nivå och nationell nivå för att öka jämställdheten.

  Argument:Det bör inte vara en EU-fråga. Mer behöver dock göras på både EU-nivå och…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla föräldrar ska ha rätt att återhämta sig ordentligt efter att ha välkomnat en ny familjemedlem, samt tid för att lära känna den nya lilla personen.

  Argument:Alla föräldrar ska ha rätt att återhämta sig ordentligt efter att ha välkomnat…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi måste gemensamt se till ekosystemets bästa. Enligt direktiv från EU finns det möjlighet för licensjakt om vargstammen klarar det. Skyddsjakt ska däremot alltid vara möjligt om behovet finns.

  Argument:Vi måste gemensamt se till ekosystemets bästa. Enligt direktiv från EU finns…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Jag är student på halvtid, servitris på heltid och fritidspolitiker de kvällar jag har över.

Vad har du för bostad i första hand?

Radhus/parhus

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Beatles är favoriterna. I mina lurar blandas Zara Larsson med Lill-Babs, hip-hop och Disney-musik.

Film

Mary Poppins, originalet med Julie Andrews!

Författare/bok

Karin Boye.

TV-program

Missar aldrig ett avsnitt av Så ska det låta eller RuPauls Drag-race.

Radioprogram/podd

Morgonpasset i P3.

Sport

Slalom, snowboard och ridsport.

Hobby

Bakning och segling i skärgården.

Mat

Sushi eller spaghetti med köttfärssås.

Dryck

Pepsi max, eller ett riktigt strävt rödvin.