V
Alma Janeth Sibrian

Alma Janeth Sibrian

Vänsterpartiet (plats 27)
57 år, Skärhamn

Presentera dig själv

Jag är från landsbygden i El Salvador. Jag var fängslad 3 år & mitt barn föddes i fånge-anstalten. Kom till Sverige 1988, med hjälp av FN. Utbildade mig till undersköterska, jobbat 25 år på äldreboende & sitter i styrelsen & Ledningsgruppen. Bor med min man i Tjörns kommun, har 2 barn & 1 barnbarn.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU för alla, där vi har gemensamma mål och inte att några länder ska bestämma över andra, och alla EU Invånare ska ha samma möjligheter. Att EU ska kunna sätta stop för invasioner mot andra länder och att vi är solidariskt med resten av världen, klimatet ska tas på allvar.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  EU:s primära uppgift är att lösa gränsöverskridande problem såsom klimat, finansiell spekulation och garantera mänskliga rättigheter m.m I övrig

 • Miljö och klimat

  EU måste anta skarpare klimatmål för bryta beroende av olja, gas och kol. Det krävs bindande regler och mål där de rika får betala mest.

 • Säkerhet och försvar

  Vi värnar alliansfriheten och är helt emot militarisering av EU

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Utrikespolitik

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Politisk bakgrund

I El Salvador började inbördeskriget när jag var 14. Grunden var orättvisor, vissa blir rikare på de fattigas bekostnad, jag blev tvungen att bekämpa höger militarismen. I Sverige har jag engagerat mig i fackliga frågor. Jag sitter som ordförande för partiföreningen & ledamot i kommunfullmäktige.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Feministiskt Initiativ

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Vänsterpartiet är kritisk till förslag som innebär att EU går i riktningen mot en federal och överstatlig organisation.

  Argument:Vänsterpartiet är kritisk till förslag som innebär att EU går i riktningen mot…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Det är avgörande för framtiden att utsläppen kraftig minskar.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:I stället för överstatlig reglering vill vi införa ett bindande socialt protokoll som slår fast att arbetstagares rättigheter inte ska underordnas rätten till rörlighet för kapital.

  Argument:I stället för överstatlig reglering vill vi införa ett bindande socialt…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet är ett EU kritisk parti och vill på sikt att Sverige lämnar EU. För oss är det inte aktuell att driva frågan om EU-utträde nu.

  Argument:Vänsterpartiet är ett EU kritisk parti och vill på sikt att Sverige lämnar EU…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet är kritisk till förslag som innebär att EU går i riktningen mot en mer federal och överstatlig organisation.

  Argument:Vänsterpartiet är kritisk till förslag som innebär att EU går i riktningen mot…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Oberoende medier är grundstenen i en demokrati. Vi är positiva till att åtgärder vidtas om medlemsländer inskränker mediernas oberoende, men har inte tagit ställning till hur detta ska ske.

  Argument:Oberoende medier är grundstenen i en demokrati. Vi är positiva till att…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är hel avgörande för framtiden att utsläppen kraftig minskar, varmed det också är rimligt att de som inte uppfyller målen straffas och får betala för konsekvenserna av det.

  Argument:Det är hel avgörande för framtiden att utsläppen kraftig minskar, varmed det…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill att ska införa ett progressiv flygskatt i alla EU- länder. De som flyger mest ska betala mest. Skattens utformning och administration ansvarar länderna själva för, likaså ska intäkterna tillfalla varje lands statsbudget.

  Argument:Vi vill att ska införa ett progressiv flygskatt i alla EU- länder. De som…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plast ger stora negativa miljöeffekter och påverkar tillståndet i våra hav och på sikt även människans hälsa. Vänsterpartiet vill därför förbjuda alla engångsartiklar av plast.

  Argument:Plast ger stora negativa miljöeffekter och påverkar tillståndet i våra hav och…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För oss är det självklart att det ska ske en omfördelning mellan rikare och fattigare länder för att uppnå ett mer jämlik Europa, det ska då inte ske undantagslöst.

  Argument:För oss är det självklart att det ska ske en omfördelning mellan rikare och…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EMU är mer än att byta valuta. Sverige ska ha en egen självständigt ekonomisk politik. Det är vi medborgare, genom våra folkvalda, som ska styra den ekonomiska politiken, inte EU-byråkrater.

  Argument:EMU är mer än att byta valuta. Sverige ska ha en egen självständigt ekonomisk…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU: regler om budgetdisciplin begränsar länderna möjligheter att bedriva en expansiv finanspolitik och själva lösa sina egna problem. Att ekonomisk straffa ett land som är i ekonomisk kris är kontraproduktivt.

  Argument:EU: regler om budgetdisciplin begränsar länderna möjligheter att bedriva en…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet anser att möjligheten att göra undantag för skydd av säkerhet och hälsa är överordnad företagens intressen.

  Argument:Vänsterpartiet anser att möjligheten att göra undantag för skydd av säkerhet…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder behöver hjälps åt och ta ett solidarisk ansvar för den globala flyktingsituationen nu och i framtiden.

  Argument:Alla länder behöver hjälps åt och ta ett solidarisk ansvar för den globala…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vänsterpartiet har återkommande kritiserat gränskontrollen som bl.a anser försvårar och begränsar människor rätt att söka asyl.

  Argument:Vänsterpartiet har återkommande kritiserat gränskontrollen som bl.a anser…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta är ett sätt för alla länder att ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen.

  Argument:Detta är ett sätt för alla länder att ta ett solidariskt ansvar för den globala…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi försvarar flyktingrättigheter och rätten att söka asyl. Förslaget innebär en inskränkning i asylrätten som vi inte kan acceptera.

  Argument:Vi försvarar flyktingrättigheter och rätten att söka asyl. Förslaget innebär en…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har länge arbetat för att fler länder likt Sverige ska kriminalisera en sex. Vi vill att EU aktiv driver frågan om förbud mot sex köp enligt svensk modell i hela Europa, men anser att en fråga för länderna att lagstifta.

  Argument:Vi har länge arbetat för att fler länder likt Sverige ska kriminalisera en sex…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Viktigt att upphovsrättsinnehavares ställning och rätt till rimlig ersättning stärks dock riskerar åtgärderna för att stoppa upphovsrättsskyddat material att blockera långt mycket mer än de bör och ska.

  Argument:Viktigt att upphovsrättsinnehavares ställning och rätt till rimlig ersättning…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Människor ska inte diskrimineras eller särbehandlas negativt på grund av sin sexuella läggning. Det är bra om EU arbetar för att samkönade ska vara lagligt i alla länder, vi vill dock inte att EU lagstiftar om familjepolitik.

  Argument:Människor ska inte diskrimineras eller särbehandlas negativt på grund av sin…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna ta del av välfärdssystemet. Vid behov av ekonomiska bistånd ska en individuell bedömnings göras för EU- medborgare precis som för övrig medborgare.

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna ta del av välfärdssystemet. Vid behov av…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Trots stor och återkommande motstånd har Vänsterpartiet lyft in SRHR-frågor och abort i flera EU-rapport och arbetar aktiv för alla kvinnors rätt till lagliga och säkra aborter. Vi anser dock att det alltjämt ska vara en nationell fråga.

  Argument:Trots stor och återkommande motstånd har Vänsterpartiet lyft in SRHR-frågor och…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är kritiska till att EU militariserar och externaliserar gränserna och att det skapas ett överstatlig gränspolis med omfattande befogenheter.

  Argument:Vi är kritiska till att EU militariserar och externaliserar gränserna och att…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi värnar alliansfriheten och är helt emot militariseringen av EU.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att undvika lönedumpning och underbuds-konkurrens måste kunna facket kunna att svenska kollektivavtal skall gälla fullt ut för alla som arbetar i Sverige oavsett var man kommer ifrån.

  Argument:För att undvika lönedumpning och underbuds-konkurrens måste kunna facket kunna…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill minska jordbruksstöd och sikt ha en helt nationell jordbrukspolitik, fram till dess anser vi att en ökad andel av det totala jordbruksstödet ska vara miljöstöd.

  Argument:Vi vill minska jordbruksstöd och sikt ha en helt nationell jordbrukspolitik,…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ekosystemet behöver skyddas från skadlig GMO-påverkan, därför vill vi inte att GMO ska vara tillåtet inom EU helt utan reglering.

  Argument:Ekosystemet behöver skyddas från skadlig GMO-påverkan, därför vill vi inte att…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kvotering är inte ett mål utan ett redskap för uppnå demokrati och rättvisa. För oss är frågan om fler kvinnor i politiskt beslutsfattande positioner viktigare. EU ska ej reglera detta.

  Argument:Kvotering är inte ett mål utan ett redskap för uppnå demokrati och rättvisa…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi är för att förutsättningarna för föräldraledighet förbättras och att det finns en principöverenskommelse, men vi anser inte att EU ska bestämma och lagstifta om minimiregler.

  Argument:Vi är för att förutsättningarna för föräldraledighet förbättras och att det…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra egna förändringar men också hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett mer hållbart samhälle.

  Argument:Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra egna…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi vill ha en nationell jaktpolitik som lever upp till våra åtagande om biologisk mångfald på global- och EU nivå, EU bör i viss mån kunna ingripa mot den som är oförenligt med dessa åtagande.

  Argument:Vi vill ha en nationell jaktpolitik som lever upp till våra åtagande om…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

El Salvador. C-A

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Svenska/ Spanska

Vad har du för yrke?

Undersköterska

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Ingen favorit/ gillar allt sort musik bara det finns något givande tex.

Film

Gillar filmer som påminner mig om mitt föräldrahem. Filmer som är baserade på verkliga händelser

Författare/bok

Gabriel. Garcia Marquez. hundra års ensamhet.

TV-program

Ingen favorit/ tittar gärna på Mandelmannen, lite av varje

Radioprogram/podd

Ingen, hinner inte att lyssna på radio, kanske P4 ibland

Sport

Fotboll/ följer gärna spanska ligan /premie ligan och Dam svenska ligan.

Hobby

Jag gillar att gå på promenad och njuta av naturen. Tränar när jag har tid.

Mat

Jag älskar torillas och försöker laga mat som påminner mig om min mamma.

Dryck

Jag dricker helst vatten.