L
Allan Widman

Allan Widman

Liberalerna (plats 4)
56 år, Malmö

Presentera dig själv

Riksdagsledamot, advokat och kapten i reserven. 55 år.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Att mina barn och barnbarn ska få växa upp i ett fritt, fredligt och välmående Europa.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Säkerhet och försvar

  Att verka för ökad samordning när det gäller europeisk och transatlantisk säkerhet. Europeiska unionen besitter en lång rad viktiga verktyg här.

 • Brott och straff

  Sverige bör delta fullt ut i samarbeten mot grov, gränsöverskridande brottslighet.

 • Miljö och klimat

  Miljön och klimatet kan bara lösas genom samarbete länder emellan.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Säkerhet och försvar

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

33

Politisk bakgrund

Suttit i riksdagens Försvarsutskott i snart 17 år.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Winston Churchill

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mer politiskt inflytande än idag

  Argument:De avgörande utmaningarna i vår tid är klimatet, miljön, säkerheten och migration. Dessa kan bara lösas genom samarbete.

  Argument:De avgörande utmaningarna i vår tid är klimatet, miljön, säkerheten och…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Vad hela Europa gör betyder väsentligt mer än vad som händer i en enskild medlemsstat

  Argument:Vad hela Europa gör betyder väsentligt mer än vad som händer i en enskild…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:De sociala skillnaderna är stora i Europa. Det behövs mycket tid för att socialt integrera alla medlemsstater.

  Argument:De sociala skillnaderna är stora i Europa. Det behövs mycket tid för att…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Unionen har sammantaget stora försvarsresurser, men de är dåligt samordnade. Även verktygen för den mjuka säkerheten behöver utvecklas. Politik, handel, diplomati, sanktioner med mera

  Argument:Unionen har sammantaget stora försvarsresurser, men de är dåligt samordnade…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej. Det skulle kräva en långt mer integrerat Europa.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. En bra väg är att strypa bidrag till aktuellt land. Det gäller även när mänskliga rättigheter kränks eller då demokratin på annat sätt hotas.

  Argument:Ja. En bra väg är att strypa bidrag till aktuellt land. Det gäller även när…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det kan övervägas.

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, ett sådant beslut motverkar skevheter i konkurrensen när det gäller länder, flygplatser och bolag.

  Argument:Ja, ett sådant beslut motverkar skevheter i konkurrensen när det gäller länder,…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Tycker att avgifter bör användas i första hand.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej.

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, det skulle öka exportmöjligheterna avsevärt. Samtidigt skulle Sverige få en mer stabil valuta än kronan.

  Argument:Ja, det skulle öka exportmöjligheterna avsevärt. Samtidigt skulle Sverige få en…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ytterst kanske den möjligheten också måste finnas.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Kanske möjligt på mycket lång sikt. Än finns ingen acceptans för detta.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Omfördelningsmekanismen måste sjösättas.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Inte förrän unionens nya migrationspolitik finns på plats.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Och möjligheter i övrigt till mottagande.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det vore bra om asylskäl kunde prövas innan resan över Medelhavet, inte minst med hänsyn till migranternas säkerhet.

  Argument:Det vore bra om asylskäl kunde prövas innan resan över Medelhavet, inte minst…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, skillnaderna ifråga om välfärd är idag för stora medlemsstaterna emellan.

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, som stöd och komplement till nationella resurser.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, men i samarbete med framförallt Nato och FN.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, det går alldeles för mycket resurser till detta.

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Tror inte på kvotering.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:På sikt behövs en utjämning av den sociala välfärden.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Unionens ansträngningar på detta område är tillräckliga.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, ska vi ha synpunkter på till exempel fågeljakt på Malta måste vi också tåla att bli granskade av andra.

  Argument:Nej, ska vi ha synpunkter på till exempel fågeljakt på Malta måste vi också…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, franska och tyska. De två sistnämnda mindre bra.

Vad har du för yrke?

Advokat.

Vad har du för bostad i första hand?

Radhus/parhus

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet