MP
Alice Bah Kuhnke

Alice Bah Kuhnke

Miljöpartiet (plats 1)
51 år

Presentera dig själv

Jag har bestämt mig för att göra allt jag kan och ge allt jag har för att kommande generationer ska kunna leva på vår planet. Det känns som en skyldighet jag har, att utifrån allt jag vet, försöka åstadkomma en positiv förändring tillsammans med andra.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag kämpar för att EU då ska ha lyckats ena medlemsländerna i kampen mot den globala uppvärmningen och mot antidemokratiska krafter.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Se till att EUs utsläpp av växthusgaser minskar så att vi når Parisavtalets mål. Främja biologisk mångfald som just nu backar och stärka EUs djurskydd

 • Demokrati

  Försvara och främja demokratin i EU. Rättsstatens principer, pressfriheten, människors rätt och möjligheter att organisera sig i föreningsliv.

 • Mänskliga rättigheter

  Försvara & främja mänskliga rättigheter som HBTQ-personers & kvinnors rätt till sin kropp & sexualitet, skydd för de som flyr krig, terror & svält.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Medborgerliga rättheter och inrikes frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Politisk bakgrund

Mina anställningar under de senaste 15 åren har i fallande ordning varit som minister, generaldirektör, hållbarhetschef, chef för en tankesmedja och generalsekreterare för en frivillig organisation.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Den som vågar stå upp för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer fastän populistiska vindar blåser åt rakt motsatt håll.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EUs klimatpolitik måste bli mycket tuffare. Utsläppen av växthusgaser har inga gränser, det är allas sak att också andra släpper ut. Alla kommer att drabbas därför bör också alla hjälpas åt att minska

  Argument:EUs klimatpolitik måste bli mycket tuffare. Utsläppen av växthusgaser har inga…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska INTE ta ifrån medlemsländernas makt över sociala frågor. Däremot ska EU se till att det finns en miniminivå för alla medlemsländer att rätta sig efter och inte understiga.

  Argument:EU ska INTE ta ifrån medlemsländernas makt över sociala frågor. Däremot ska EU…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Jag/miljöpartiet vill att samarbetet ska ÖKA vad det gäller säkerhetsfrågor som rör klimatförändringar, naturkatastrofer, brandförsvar, tillgång till mat & vatten mm. T ex när det gäller brandflyg.

  Argument:Jag/miljöpartiet vill att samarbetet ska ÖKA vad det gäller säkerhetsfrågor som…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi behöver MER samarbete för att klara av de stora klimatutmaningar vi står inför. Inte mindre. Detsamma när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Mer samarbete och utbyte behövs!

  Argument:Vi behöver MER samarbete för att klara av de stora klimatutmaningar vi står…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att respektera och främja journalisters uppgift att granska makthavare är en del av att respektera de grunder som samtliga medlemsländer har förbundit sig till. Bryter man mot de givna spelreglerna ska det självklart bestraffas. Annars riskerar hela samarbetet i EU att urholkas.

  Argument:Att respektera och främja journalisters uppgift att granska makthavare är en…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste få ner medlemsländernas utsläpp av växthusgaser. Vill vi att framtida generationer ska ha en chans finns det inget annat alternativ. Fram tills nu har det varit billigt att släppa ut och förstöra medan de har kostat att ställa om sin industri. Det måste vi ändra på.

  Argument:Vi måste få ner medlemsländernas utsläpp av växthusgaser. Vill vi att framtida…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Flygandet i Europa måste minska för att utsläppen ska minska. Vi vill att alla medlemsländer ska införa flygskatt, dvs att flyget faktiskt börjar betala för sina utsläpp vilket andra färdmedel gör. De medel som kommer in ska investeras i spår och tåg.

  Argument:Flygandet i Europa måste minska för att utsläppen ska minska. Vi vill att alla…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet har sett till att vi nu har tagit ett stort steg mot ett förbud. Mängden plast måste minska!!

  Argument:Miljöpartiet har sett till att vi nu har tagit ett stort steg mot ett förbud…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi behöver se till att de fattigare medlemsländerna ställer om sin industri och utvecklar sitt land i demokratisk riktning. För det behövs välriktade resurser.

  Argument:Vi behöver se till att de fattigare medlemsländerna ställer om sin industri och…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, Sverige ska INTE bli en del av EMU.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Om ett medlemsland bryter mot EUs gemensamma budgetregler ska sanktioner införas. Samtidigt ska en bedömning (förstås) göra vid varje tillfälle.

  Argument:Om ett medlemsland bryter mot EUs gemensamma budgetregler ska sanktioner…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Fri handel är en BRA grundprincip. Däremot vill vi se till att det finns HÖGRE krav på djurskydd, miljö- och klimat hänsyn.

  Argument:Fri handel är en BRA grundprincip. Däremot vill vi se till att det finns HÖGRE…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är oacceptabelt att vissa länder som vägrat ta ansvar för människor på flykt från krig och terror ska få ta emot svenska skattebetalares pengar i form av EU-stöd.

  Argument:Det är oacceptabelt att vissa länder som vägrat ta ansvar för människor på…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den fria rörligheten är av stor betydelse för EU-samarbetet, samtidigt måste finnas möjlighet för t ex tull och polis att kunna kontrollera och stoppa införsel av t ex vapen och narkotika.

  Argument:Den fria rörligheten är av stor betydelse för EU-samarbetet, samtidigt måste…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU, inklusive alla medlemsländer har åtagit sig att leva upp till de mänskliga rättigheterna. Enligt dem har varje individ rätt att ansöka om asyl och få sitt fall prövat.

  Argument:EU, inklusive alla medlemsländer har åtagit sig att leva upp till de mänskliga…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sveriges sexköpslag borde stå som förebild för alla EUs medlemsländer. Det är anmärkningsvärt och riskerar att bidra till trafficking och annan kriminell verksamhet i de medlemsländer där sexhandel och bordeller är lagligt.

  Argument:Sveriges sexköpslag borde stå som förebild för alla EUs medlemsländer. Det är…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För mig och miljöpartiet ska du får vara den du är och leva hur du vill så länge du inte skadar någon annan. Det är sorgligt att det fortfarande i alltför många medlemsländer finns starka förlegade normer som begränsar människors liv.

  Argument:För mig och miljöpartiet ska du får vara den du är och leva hur du vill så…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, det här förslaget löser inte problemen med fattigdom. Istället bör EU arbetar fram verktyg som fungerar och som tvinga länder att ta ansvar för sina medborgare.

  Argument:Nej, det här förslaget löser inte problemen med fattigdom. Istället bör EU…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätten till fri och säker abort är en mänsklig rättighet. Det ska självklart vara en rättighet som praktiseras i hela EU.

  Argument:Rätten till fri och säker abort är en mänsklig rättighet. Det ska självklart…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Miljöpartiet har röstat emot FRONTEX så som förslaget sett ut såhär långt. Vi tror inte att våra gemensamma resurser ska användas till detta.

  Argument:Miljöpartiet har röstat emot FRONTEX så som förslaget sett ut såhär långt. Vi…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU bör ha fokus på att förebygga konflikter och bygga fred.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi tror det är bra med lika grundförutsättningar oavsett vilket EU-land du kommer från. Ojämlika villkor på samma arbetsplats skapar risk för utnyttjanden av arbetskraft och protektionism.

  Argument:Vi tror det är bra med lika grundförutsättningar oavsett vilket EU-land du…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill ÖKA miljö- och landsbygdsstödet och minska direktstödet till produktion.

  Argument:Vi vill ÖKA miljö- och landsbygdsstödet och minska direktstödet till…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:GMO produktion ska vara strängt kontrollerad, försiktig och transparent.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och (skol-) Franska

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Flertalet! Kan inte välja endast en

Film

Den enfaldige mördaren, av Hans Alfredsson

Författare/bok

Per Anders Fogelström

TV-program

Vetenskapens värld

Radioprogram/podd

Naturmorgon

Sport

All (!) sport men särskilt Friidrott och Handboll

Hobby

Skrota runt

Mat

Mycket av det goda

Dryck

Vatten