C
Algot Thorin

Algot Thorin

Centerpartiet (plats 37)
29 år, Harplinge

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  EU är den viktigaste arenan för en hållbar miljö- och klimatpolitik.

 • Mänskliga rättigheter

  EU är en union av värderingar. De rättigheter som finns nedskrivna i våra gemensamma fördrag ska följas i hela unionen.

 • Migration och flyktingar

  Om den fria rörligheten inom unionen ska kunna bestå så måste det finnas ett gemensamt regelverk för våra yttre gränser.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Konstitutionella frågor

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Det beror helt på vilket område det rör sig om. Vad gäller klimat, säkerhet och integrering av marknader så bör EU ha mer inflytande. Mindre när det gäller socialpolitik och arbetsmarknadspolitik.

  Argument:Det beror helt på vilket område det rör sig om. Vad gäller klimat, säkerhet och…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor, och den Europeiska arenan är den bäst lämpade för att få till stånd riktiga åtgärder.

  Argument:Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor, och den Europeiska arenan är…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Utöver de sociala rättigheter som finns i våra gemensamma fördrag och konventioner ska EU inte lägga sig i sociala frågor, dessa sköts bäst på medlemsstatsnivå.

  Argument:Utöver de sociala rättigheter som finns i våra gemensamma fördrag och…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Oavsett om det rör sig om yttre hot, inre hot eller beredskap för naturkatastrofer så kommer EU:s länder tjäna på att fördjupa sitt samarbete.

  Argument:Oavsett om det rör sig om yttre hot, inre hot eller beredskap för…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det finns inte ett enda bra argument för att lämna EU.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Folkomröstningar är ett sett för politiker att lämpa över sitt ansvar på befolkningen. Vi har representativ demokrati av en anledning.

  Argument:Folkomröstningar är ett sett för politiker att lämpa över sitt ansvar på…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Bryter man mot EU:s gemensamma konventioner om politiska rättigheter och friheter ska man inte heller förvänta sig få ta del av det ekonomiska stödet.

  Argument:Bryter man mot EU:s gemensamma konventioner om politiska rättigheter och…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Om medlemsstater inte implementerar lagstiftning eller följer direktiv på ett korrekt vis så ska det finnas påföljder för detta. Detta bör självklart även gälla klimatområdet.

  Argument:Om medlemsstater inte implementerar lagstiftning eller följer direktiv på ett…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Koldioxidutsläpp ska kosta, och där ska även flyget inkluderas. Däremot ställer jag mig skeptisk till en specifik flygskatt.

  Argument:Koldioxidutsläpp ska kosta, och där ska även flyget inkluderas. Däremot ställer…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Detta är redan beslutat om och Centerpartiet var en av många som röstade för.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är rimligt att de allra rikaste bidrar till de fattigaste regionerna. Däremot är det viktigt att incitamenten inte blir skeva, så som t:ex det kommunala utjämningssystemet i Sverige.

  Argument:Det är rimligt att de allra rikaste bidrar till de fattigaste regionerna…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Hoppa över frågan

  Argument:Detta beslutas inte av Europaparlamentet.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Om man har accepterat ett gemensamt regelverk så ska dessa också följas. I en ekonomisk union är det viktigt att alla spelar efter samma spelregler.

  Argument:Om man har accepterat ett gemensamt regelverk så ska dessa också följas. I en…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. För då försvinner snuset.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Innan man kan besluta om påföljder så måste vi först få till stånd ett nytt gemensamt regelverk inom EU.

  Argument:Innan man kan besluta om påföljder så måste vi först få till stånd ett nytt…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Inre gränskontroller hindrar den fria rörligheten och gör vardagen svårare för vanligt folk. Stärk istället EU:s yttre gräns och ta bort gränskontroller inom unionen.

  Argument:Inre gränskontroller hindrar den fria rörligheten och gör vardagen svårare för…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är orimligt att ett fåtal länder får ta en så stor del av de direkta kostnaderna för flyktingmottagande. Kvotflyktingar bör fördelas mer jämlikt, alternativt finansieras gemensamt.

  Argument:Det är orimligt att ett fåtal länder får ta en så stor del av de direkta…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Om vi hade haft ordentliga lagliga vägar för att söka asyl i Europa: Ja. Men som läget ser ut idag: Nej.

  Argument:Om vi hade haft ordentliga lagliga vägar för att söka asyl i Europa: Ja. Men…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den svenska sexköpslagen fungerar inte ens i Sverige, varför skulle vi vilja exportera dålig lagstiftning?

  Argument:Den svenska sexköpslagen fungerar inte ens i Sverige, varför skulle vi vilja…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Upphovsrätten ska skyddas. Men förhandscensur, så som beslutat i det nya Copyrightdirektivet, är direkt rättsvidrigt och bör rivas upp ASAP.

  Argument:Upphovsrätten ska skyddas. Men förhandscensur, så som beslutat i det nya…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jag tycker inte nödvändigtvis att äktenskap överhuvudtaget måste vara reglerat i lag, men i de fall som det är det så bör det vara könsneutralt.

  Argument:Jag tycker inte nödvändigtvis att äktenskap överhuvudtaget måste vara reglerat…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Socialpolitik och välfärdspolitik ska beslutas på nationell nivå och inte på EU-nivå.

  Argument:Socialpolitik och välfärdspolitik ska beslutas på nationell nivå och inte på…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Aborträtten är viktig. Men så länge den fria rörligheten värnas så finns iallafall möjligheten att resa till ett annat EU-land för abort.

  Argument:Aborträtten är viktig. Men så länge den fria rörligheten värnas så finns…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En förutsättning för att ha öppna gränser inom EU är att det finns en gemensam yttre gräns.

  Argument:En förutsättning för att ha öppna gränser inom EU är att det finns en gemensam…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU bör fördjupa sitt försvarssamarbete, men att aktivt delta i militära konflikter utanför unionens gränser är fel väg att gå.

  Argument:EU bör fördjupa sitt försvarssamarbete, men att aktivt delta i militära…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Utstationeringsdirektivet hotar den fria rörligheten av arbetskraft och riskerar minska tillväxten och fattigdomsminskningen i de fattigaste länderna i EU.

  Argument:Utstationeringsdirektivet hotar den fria rörligheten av arbetskraft och…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Lantbrukets beroende av bidrag måste minska. Detta behöver dock göras successivt så att det inte leder till ekonomisk kris eller livsmedelkris i delar av unionen.

  Argument:Lantbrukets beroende av bidrag måste minska. Detta behöver dock göras…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det finns inga rimliga argument emot GMO. Det ökar produktiviteten och är bra för miljön.

  Argument:Det finns inga rimliga argument emot GMO. Det ökar produktiviteten och är bra…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Utöver att kvotering principiellt är fel så bör inte EU syssla med denna typen av frågor.

  Argument:Utöver att kvotering principiellt är fel så bör inte EU syssla med denna typen…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Dessa frågor bör inte beslutas på EU-nivå.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Bistånd är generellt sett ineffektiva och tenderar att snedvrida konkurrens och göda korruption. Akut bistånd till katastrofer samt öronmärkt klimatbistånd bör däremot fortfarande ges prioritet.

  Argument:Bistånd är generellt sett ineffektiva och tenderar att snedvrida konkurrens och…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är rimligt att EU har intresse av att vargstammen överlever och är livskraftig, men utöver det så bör den överdrivna detaljregleringen i art- och habitatsdirektivet tas bort.

  Argument:Det är rimligt att EU har intresse av att vargstammen överlever och är…