V
Åke Johansson - Fotograf: Tina Johansson

Åke Johansson

Vänsterpartiet (plats 30)
67 år, Sundsvall

Presentera dig själv

Pensionerad järnvägare, tidigare fackligt aktiv i Seko, särskilt med fackliga studier, trafikpolitik och kulturfrågor. Arbetarskrivare. Aktiv i Tågupproret. Arbetade 1999-2001 för Svenska Afghanistankommittén i Afghanistan. Bor i Sundsvall. Kommunpolitiskt aktiv. Ersättare i riksdagen.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU är odemokratiskt och orättvist, byggt på en nyliberal grund för att stärka marknadskrafter och storbolag samt öka klyftorna mellan rika och fattiga. Om 10 år vill jag se en helt ny demokratisk organisation som bygger på samarbete mellan länder och folk, utifrån människors och klimatets bästa.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Ökad jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Stoppa dumpning av löner och sociala villkor. Stärka arbetares rättigheter. Stoppa privatiseringar.

 • Miljö och klimat

  Investeringsfond ska stödja klimatvänliga satsningar på bl a järnväg och billiga bra bostäder. Bostäder byggas mer i trä och andra hållbara material.

 • Säkerhet och försvar

  Stoppa militariseringen av EU. Nej till kärnvapen i Europa. Satsa de pengarna på pensionärer, som är värda en bättre pension och en god äldrevård.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Arbetsmarknad och sociala frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Politisk bakgrund

Varit politiskt aktiv länge i den fackliga rörelsen, mot privatiseringar av järnväg, skola och annan välfärd, för social och ekonomisk demokrati. Tidigt socialist. Växte upp i arbetarrörelsen och med den antiimperialistiska rörelsen, strejkstödsrörelsen och den unga vänstern på 1970-talet.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Karl Marx, Rosa Luxemburg, August Palm, men framför allt alla kämpande arbetare som genom facklig och politisk kamp byggde ett modernt jämlikt Sverige

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Socialdemokraterna

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Makten ska föras tillbaka till nationalstaterna, som sedan kan samarbeta kring viktiga frågor som klimatet, att stoppa militariseringen av EU, skattesmitning m.m.

  Argument:Makten ska föras tillbaka till nationalstaterna, som sedan kan samarbeta kring…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EU:s klimatmål bör läggas på en högre nivå och vara tydliga på att det är de rika som ska betala kostnaderna. Mer ska satsas på klimatvänliga investeringar som i järnvägar och hållbart byggande.

  Argument:EU:s klimatmål bör läggas på en högre nivå och vara tydliga på att det är de…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Social politik ska bestämmas av de enskilda länderna, men ett socialt protokoll ska antas, som sätter människors behov och arbetares rätt före storbolagens krav på fri rörlighet för kapitalet.

  Argument:Social politik ska bestämmas av de enskilda länderna, men ett socialt protokoll…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Europa ska stå utanför militärpakter, vara kärnvapenfritt och verka för fred och oberoende. Pengarna kan istället ges till fattigpensionärer som kan få en värdig och rik ålderdom.

  Argument:Europa ska stå utanför militärpakter, vara kärnvapenfritt och verka för fred…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är odemokratiskt och bygger på att marknadskrafters krav ställs före människors behov och före klimat och miljö. Sverige ska lämna EU.

  Argument:EU är odemokratiskt och bygger på att marknadskrafters krav ställs före…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Förslaget som det ser ut med dagens EU skulle bli en del i en strategi för ett ännu mer överstatligt EU och för att minska de nationella parlamentens makt och inflytande.

  Argument:Förslaget som det ser ut med dagens EU skulle bli en del i en strategi för ett…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bra om EU försvarar oberoende media.

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU måste driva på för att minska utsläpp av växthusgaser. Detta kan vara ett sätt.

  Argument:EU måste driva på för att minska utsläpp av växthusgaser. Detta kan vara ett…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bra med skatt och ökade kostnader för de som flyger mycket. Men den bör läggas på varje enskilt land som sedan kan bestämma hur pengarna ska fördelas för att stärka fossilfri kollektivtrafik.

  Argument:Bra med skatt och ökade kostnader för de som flyger mycket. Men den bör läggas…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Engångsartiklar av plast måste bort. Och när inget annat hjälper, vilket vi nu ser, måste produktionen stoppas.

  Argument:Engångsartiklar av plast måste bort. Och när inget annat hjälper, vilket vi nu…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:En omfördelningspolitik från rika till fattiga vore bättre än dagens EU som istället gynnar de rika länderna och de rikaste inom länderna.

  Argument:En omfördelningspolitik från rika till fattiga vore bättre än dagens EU som…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Bra att svenska folket sa nej till Euro. Viktigt att Sverige bestämmer över valutan och sin ekonomiska politik. Mindre makt, inte mer, till EU-byråkraterna.

  Argument:Bra att svenska folket sa nej till Euro. Viktigt att Sverige bestämmer över…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det ska vara upp till varje land hur man hanterar sin ekonomiska politik. EUs politik mot Grekland visade hur EU-byråkrater gynnade bankerna och lät det grekiska folket betala för bankernas kris.

  Argument:Det ska vara upp till varje land hur man hanterar sin ekonomiska politik. EUs…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Måste finnas möjlighet att undanta varor och tjänster som exempelvis är farligt för hälsan.

  Argument:Måste finnas möjlighet att undanta varor och tjänster som exempelvis är farligt…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Rätten till att söka asyl är fundamental. De medlemsländer som inte följer fattade beslut måste på något sätt få betala för det.

  Argument:Rätten till att söka asyl är fundamental. De medlemsländer som inte följer…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska inte kunna förhindra folk på flykt att söka asyl här. Å andra sidan bör gränserna mot EU-länder kontrolleras bättre för att förhindra att droger och vapen förs in från andra EU-länder.

  Argument:EU ska inte kunna förhindra folk på flykt att söka asyl här. Å andra sidan bör…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länderna inom EU bör ta ansvar för att ta emot asylsökande. Samtidigt bör EU straffa länder som säljer vapen till länder i krig och mot de länder som startar krig som skapar flyktingkatastrofer.

  Argument:Alla länderna inom EU bör ta ansvar för att ta emot asylsökande. Samtidigt bör…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla asylsökande har rätt att få sin ansökan godkänd eller avslagen.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Sexhandeln behöver kriminaliseras, EU kan driva på, men det är upp till varje land om att ta sådana beslut.

  Argument:Sexhandeln behöver kriminaliseras, EU kan driva på, men det är upp till varje…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bra att låta Google och Facebook få betala för uppladdningar, men förslaget får inte drabba folks möjligheter att använda sig av Internet.

  Argument:Bra att låta Google och Facebook få betala för uppladdningar, men förslaget får…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bra om EU arbetar för det, men det är en fråga för varje land att ta beslut om.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Har vi regler så ska de följas. Välfärdssystemet gäller alla EU-medborgare.

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklar rättighet för oss vänsterpartister, men samtidigt så är det en fråga för varje land att bestämma om.

  Argument:Självklar rättighet för oss vänsterpartister, men samtidigt så är det en fråga…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej till gemensam gränspolis. En fråga för varje enskilt land. Förslaget bidrar till en ökad militarisering av Europa.

  Argument:Nej till gemensam gränspolis. En fråga för varje enskilt land. Förslaget bidrar…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det borde vara enkelt att se resultatet av EU-länders medverkan i länder som Libyen, Irak, Afghanistan och Iran. Så många döda och så många flyktingar. Inga pengar till ökad militarisering av EU.

  Argument:Det borde vara enkelt att se resultatet av EU-länders medverkan i länder som…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Absolut. Mycket viktigt för att undvika lönedumpning och försämrade villkor på arbetsplatser, men också för demokratin att i Sverige är det svenska kollektivavtal som gäller.

  Argument:Absolut. Mycket viktigt för att undvika lönedumpning och försämrade villkor på…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EUs jordbruksstöd ska minska och varje land själv bedriva sin jordbrukspolitik efter varje lands behov.

  Argument:EUs jordbruksstöd ska minska och varje land själv bedriva sin jordbrukspolitik…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte bestämma om GMO-grödor. Måste finnas en reglering som avgör vilka som möjligen ska tillåtas och under vilka former.

  Argument:EU ska inte bestämma om GMO-grödor. Måste finnas en reglering som avgör vilka…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bra med fler kvinnor och mer jämställdhet på olika roller i samhällslivet, men det är inget som EU ska bestämma om, det är en fråga för varje enskilt land.

  Argument:Bra med fler kvinnor och mer jämställdhet på olika roller i samhällslivet, men…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bra om fler får en längre föräldraledighet, gärna en överenskommelse om det, men det är inget som EU ska bestämma om eller nivån på.

  Argument:Bra om fler får en längre föräldraledighet, gärna en överenskommelse om det,…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Bra förslag. EU-länder bör bidra både med utvecklingsbistånd och klimatbistånd för en omställning till en värld som är hållbar, såväl socialt som miljö- och klimatmässigt. Bistånd - inte vapen!

  Argument:Bra förslag. EU-länder bör bidra både med utvecklingsbistånd och klimatbistånd…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska inte bestämma över svensk jaktpolitik, men får gärna komma med förslag på en bättre utformad politik för att få en livskraftig vargstam i Sverige.

  Argument:EU ska inte bestämma över svensk jaktpolitik, men får gärna komma med förslag…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska. En del franska och tyska.

Vad har du för yrke?

Utbildad svetsare, arbetat som bangårdspersonal och konduktör de senaste 34 åren före pension.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Roffe Wikström

Film

Den antifascistiska filmen "1900" av Bernardo Bertolucci. Och så svenska Yrrol.

Författare/bok

Många men ändå: Henning Mankell. Och så August Strindbergs Röda Rummet.

TV-program

Vetenskapens värld

Radioprogram/podd

Sommar

Sport

Fotboll

Hobby

Läsa och skriva, vandring och skidåkning i fjäll.

Mat

Kroppkakor med fläsk och sylt

Dryck

Öl