C

Åke Carlson

Centerpartiet (plats 50)
66 år, Lenhovda

Presentera dig själv

Agronom skogsbrukare småföretagare företagsledare klimatengagemang Svensk Europe´ liberal teknikpositiv

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett Europa som i fred och frihet löser problemen tillsammans. En fri kontinent som motvikt till auktoritära regimer på andra håll. Ett Europa som tar vara på individers och regioners bästa och formar dem till en gemenskap.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Jorden kan föda fler med vår standard om vi brukar våra resurser förnuftigt. Hushållar med fosfor och antibiotika och slutar använda petroleum.

 • Jordbruk och fiske

  Skogen är vår främsta resurs för ett fossilfritt Europa. Vi har tekniken redan att göra flygbränsle av skog.

 • Säkerhet och försvar

  Det blir inte fred på jorden om inte vatten, mat och energi är fördelat över klotet. Närproducerat är en säkerhetsfråga.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

43

Politisk bakgrund

Energifrågan fångade mig 1973 och jag har sedan dess haft politik som hobby vatav 11 år som yrke som kommunstyrelseordförande.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag är nu en mycket övertygad Europe. Som ung trodde jag att vi kunde lösa alla problem själva nu anser jag att vi måste samarbeta mycket mer med andra länder.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Närhetsprincipen bör utvecklas medan andra frågor som tex klimatet bör tas i EU

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Det är vår tids viktigaste fråga

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Eu bör sätta ett golv men inte lägga sig i om t.ex Sverige vill ha ett tätare socialt skyddsnät

  Argument:Eu bör sätta ett golv men inte lägga sig i om t.ex Sverige vill ha ett tätare…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Ryssland och Kina rustar och USA drar sig bort från Europa. Vi måste samarbeta för att förhindra angrepp, både militärt men inte minst IT atacker

  Argument:Ryssland och Kina rustar och USA drar sig bort från Europa. Vi måste samarbeta…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige är en del av Europa och vi vill ha inflytande över hur Europa utvecklas. Vi ska inte som Norge bara betala.

  Argument:Sverige är en del av Europa och vi vill ha inflytande över hur Europa…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Komplicerade frågor kan inte besvaras med ja, nej eller jasså. Historien visar att en folkopinion kan ryckas med utan att förstä konsekvenserna.

  Argument:Komplicerade frågor kan inte besvaras med ja, nej eller jasså. Historien visar…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ska medborgarna kunna fatta kloka beslut behövs korrekt och allsidig information

  Argument:Ska medborgarna kunna fatta kloka beslut behövs korrekt och allsidig…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Klimatet är vår viktigaste fråga

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, EU bör införa en skatt på utsläppen från flyg. Lägre för biobränsle och skattefritt för el och vätgas.

  Argument:Nej, EU bör införa en skatt på utsläppen från flyg. Lägre för biobränsle och…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Även plast kan göras av skog

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Färre regioner är idag fattiga men klyftan mellan de rika och fattiga regioner i Europa fär inte vara för stor.

  Argument:Färre regioner är idag fattiga men klyftan mellan de rika och fattiga regioner…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Om Sveriges politiker är bättre än genomsnittet i Europa på att föra en tillväxtorienterad politik skall vi inte vara med.

  Argument:Om Sveriges politiker är bättre än genomsnittet i Europa på att föra en…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det gäller egentligen Eurosamarbetet men ja, man ska följa reglerna så att inte andra ska betala

  Argument:Det gäller egentligen Eurosamarbetet men ja, man ska följa reglerna så att inte…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Konkurrens ska ske på lika villkor

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi har ett gemensamt ansvar

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vill vi ha mindre immigration är det nog spelreglerna för integration som bör ändras.

  Argument:Vill vi ha mindre immigration är det nog spelreglerna för integration som bör…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi har olika förutsättningar. Yta eller folkmängd? till exempel

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi måste skapa lagliga vägar in

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Bör avgöras nationellt

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Svåra gränsdragningar men är det otillåtet så ska det stoppas

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nationell fråga

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Alla länder har ansvar för sina medborgare men ingen i EU ska behöva svälta eller frysa ihjäl

  Argument:Alla länder har ansvar för sina medborgare men ingen i EU ska behöva svälta…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nationell fråga

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har gemensamt ansvar

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU bör fylla en del av det vacuum som USA skapat

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:arbetskraft ska vara rörlig

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det måste alltid finnas överskott på mat annars kommer någon att svälta. Överskottet pressar priserna och sätter marknaden ur spel.

  Argument:Det måste alltid finnas överskott på mat annars kommer någon att svälta…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:vi ska föda fler och GMO är snabbare än avel men behöver inte ge annat resultat

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:nationell fråga men tror inte på kvotering på lång sikt

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:nationell fråga

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:nationell fråga

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:nationell fråga

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, tyska (franska)

Vad har du för yrke?

skogsbrukare - företagsledare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

ABBA

Film

Notting Hill

Författare/bok

Factfullnes av Hans Rosling

TV-program

Bron

Radioprogram/podd

P2

Sport

Skidåkning

Hobby

Analog fotografi

Mat

Ostkaka

Dryck

Ceylon te