MP
Aida Badeli - Fotograf: Layz Reynet

Aida Badeli

Miljöpartiet (plats 9)
25 år, Göteborg

Presentera dig själv

Jag heter Aida Badeli och är 23 år gammal. Just nu jobbar jag som språkrör för Grön Ungdom, tidigare politisk sekreterare i Europaparlamentet för Miljöpartiet. Jag engagerade mig politiskt för att stå upp mot rasismen och kämpa för medmänsklighet.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill se ett Europa som kämpar för att bekämpa klimatförändringarna, där vi om tio år har lyckats uppnå Parisavtalet. Jag vill se ett Europa där alla har rätten att få vara den dem vill, där demokratin värnas om och där de mänskliga rättigheterna är en självklarhet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  De mänskliga rättigheterna är under hot i Europa. Hatet i Europa har ökat. Att stå upp för medmänsklighet är viktigare än någonsin.

 • Migration och flyktingar

  Det är en skam att Europa fortsätter bygga högre murar. Jag vill se ett EU som tar medmänskligt ansvar, som värnar om asylrätten och välkomnar fler.

 • Miljö och klimat

  Det är vår tids största ödesfråga. Om vi på allvar vill leva upp till Parisavtalet, måste drastiska åtgärder vidtas.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Medborgerliga rättheter och inrikes frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Politisk bakgrund

Blev aktiv i Grön Ungdom under valrörelsen 2014. Sedan dess har jag haft uppdrag inom både Grön Ungdom och Miljöpartiet. Från 2016 fram till 2019 satt jag i Grön Ungdoms förbundsstyrelse, där jag ansvarade för frågor om mänskliga rättigheter. Sedan februari 2019 är jag Grön Ungdoms språkrör

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Om vi på allvar ska leva upp till Parisavtalets tvågradersmål måste EU stärka sin klimatpolitik för att medlemsländerna ska få ner sina utsläpp.

  Argument:Om vi på allvar ska leva upp till Parisavtalets tvågradersmål måste EU stärka…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Den sociala situationen är svag i vissa medlemsländer, därför är det bra att EU antog den sociala pelaren i Göteborg 2017, för att stärka medlemsländernas jämlikhet.

  Argument:Den sociala situationen är svag i vissa medlemsländer, därför är det bra att EU…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Ett EU som satsar mer på försvaret och vapenindustrin är inte ett EU som verkar för långvarig fred. Däremot viktigt att EU samarbetar kring det civila försvaret.

  Argument:Ett EU som satsar mer på försvaret och vapenindustrin är inte ett EU som…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Viktigt med samarbete mellan medlemsländerna,det sista vi behöver just nu är mer nationalism och protektionism. EU kan tillsammans kämpa för att rädda klimatet och stärka de mänskliga rättigheterna.

  Argument:Viktigt med samarbete mellan medlemsländerna,det sista vi behöver just nu är…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska verka för stabilitet, demokrati och fred. De medlemsländer som inskränker EU:s gemensamma värderingar ska också straffas för det.

  Argument:EU ska verka för stabilitet, demokrati och fred. De medlemsländer som…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla medlemsländer måste ta klimathotet på allvar, det handlar om vår framtid.Det ska kosta att släppa ut och förstöra vår planet.

  Argument:Alla medlemsländer måste ta klimathotet på allvar, det handlar om vår…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste få ner våra utsläpp, i Sverige har vi sett hur flygskatten har bidragit till minskade flygresor. Om flygskatten införs inom hela EU, skulle det innebära stora utsläppsminskningar.

  Argument:Vi måste få ner våra utsläpp, i Sverige har vi sett hur flygskatten har…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:För att kunna stärka EU:s sammanhållning och värna om de gemensamma värderingarna krävs det att det ekonomiska stödet till de fattiga regionerna också fortsätter.

  Argument:För att kunna stärka EU:s sammanhållning och värna om de gemensamma…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är oacceptabelt att Ungern, Rumänien, Polen och andra länder inte visar

  medmänsklighet och att de vägrar ta sitt ansvar.

  Argument:Det är oacceptabelt att Ungern, Rumänien, Polen och andra länder inte visar…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri rörlighet är en viktig del av den gröna ideologin. Ingen människa väljer var man föds men alla ska kunna välja var man bor.

  Argument:Fri rörlighet är en viktig del av den gröna ideologin. Ingen människa väljer…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi ska välkomna fler till Europa, därför behöver fler medlemsländer ta emot fler flyktingar.

  Argument:Vi ska välkomna fler till Europa, därför behöver fler medlemsländer ta emot…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Asylrätten måste värnas om, vi har ett medmänskligt ansvar att hjälpa de människor som är på flykt. Det är en skam att EU väljer att bygga högre murar istället för att bygga broar.

  Argument:Asylrätten måste värnas om, vi har ett medmänskligt ansvar att hjälpa de…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla människor ska kunna få älska vem man vill.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätten till abort är en mänsklig rättighet. Alla medlemsländer måste säkerställa rätten till en fri och säker abort.

  Argument:Rätten till abort är en mänsklig rättighet. Alla medlemsländer måste…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej tack till Fort Europa.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU:s utrikes- och säkerhetspolitik bör fokusera på att förebygga

  konflikter, upprätthålla mänskliga rättigheter och förhindra våldseskalering i länder utanför EU.

  Argument:EU:s utrikes- och säkerhetspolitik bör fokusera på att förebygga konflikter,…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi behöver se en rättvis omfördelning av EU-medel som belönar

  ekosystemtjänster, biologisk mångfald och hållbar markanvändning.

  Argument:Vi behöver se en rättvis omfördelning av EU-medel som belönar…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska visa ledarskap i frågan om kvinnors och mäns möjligheter att kombinera yrkesliv och familjeliv.

  Argument:EU ska visa ledarskap i frågan om kvinnors och mäns möjligheter att kombinera…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska bidra till fred och stabilitet i omvärlden.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Tyska och engelska.

Vad har du för yrke?

Språkrör för Grön Ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Sarah Klang, Albin Lee Meldau, Mwuana

Film

Torkel i knipa

Författare/bok

Henning Mankell

TV-program

New girl, Game of Thrones, Moderns Family, Suits.

Radioprogram/podd

P3 historia.

Sport

Simning.

Hobby

Gillar växter.

Mat

Persisk mat

Dryck

Vattenmelon juice