V
Agneta Hansson - Fotograf: copyright; Göran Hansson

Agneta Hansson

Vänsterpartiet (plats 21)
64 år, Skellefteå

Presentera dig själv

Jag är feminist, intresserad av historia och ägnar gärna min fritid åt min trädgård och att fotografera

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om tio år har EU blivit en sammanslutning som verkar för ökad demokrati, inflytande, solidaritet och minskade klyftor i världen. EU fokuserar på hållbarhet och hållbar utveckling.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  Att arbeta för demokratisering av EU

 • Miljö och klimat

  Verka för att EU höjer kraven och ökar ambitionen när det gäller klimatmålen

 • Ekonomi, budget och skatter

  Att se till att Sverige inte går med i EMU

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

25

Politisk bakgrund

Jag har varit aktiv i Vänsterpartiet sedan början av 70-talet.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

-

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

-

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Som EU-kritiker anser jag att Sverige på sikt ska lämna EU, men i dagsläget ska vi arbeta för förändring inifrån

  Argument:Som EU-kritiker anser jag att Sverige på sikt ska lämna EU, men i dagsläget ska…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige ska inte lämna över mera makt till EU

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Pressfriheten måste värnas

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utsläppen måste minskas radikalt

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Flygskatt är ett av flera sätt för att minska utsläppen

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att förbjuda engångsartiklar i plast är en bra början, men det finns mer att göra

  Argument:Att förbjuda engångsartiklar i plast är en bra början, men det finns mer att…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:En omfördelning mellan rika o fattiga är ett måste i framtidens EU

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi ska stå utanför EMU, vi ska behålla rätten att föra en egen ekonomisk politik i Sverige

  Argument:Vi ska stå utanför EMU, vi ska behålla rätten att föra en egen ekonomisk…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ekonomisk bestraffning av de länder som följer EUs budgetdiciplin löser inte deras problem

  Argument:Ekonomisk bestraffning av de länder som följer EUs budgetdiciplin löser inte…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Säkerhet och hälsa måste överordnas företagens intressen

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder behöver ta ansvar för människor på flykt undan krig, katastrofer och förföljelse

  Argument:Alla länder behöver ta ansvar för människor på flykt undan krig, katastrofer…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste stå upp för människors rätt att söka asyl

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EUs länder ska solidariskt dela på ansvaret för människor i nöd som söker sig hit

  Argument:EUs länder ska solidariskt dela på ansvaret för människor i nöd som söker sig…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi ska inte inskränka människors rätt att söka asyl

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jag anser att fler länder i EU ska kriminalisera sexköp

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Upphovsrätten måste stärkas

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ingen människa ska diskrimineras på grund av sin sexuella läggning

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:De som lever i Sverige har rätt att omfattas av det svenska välfärdssystemet

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste stå upp för den fria aborträtten och aktivt arbeta för alla kvinnors rätt till laglig o säker abort

  Argument:Vi måste stå upp för den fria aborträtten och aktivt arbeta för alla kvinnors…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är emot en militarisering av EU

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi värnar alliansfriheten

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:På svenska arbetsplatser ska kollektivavtal gälla - alldeles oavsett varifrån du kommer

  Argument:På svenska arbetsplatser ska kollektivavtal gälla - alldeles oavsett varifrån…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill att Sverige ska kunna bedriva en egen nationell jordbrukspolitik och minska EUs inflytande

  Argument:Vi vill att Sverige ska kunna bedriva en egen nationell jordbrukspolitik och…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Effekterna av GMO är ännu inte dokumenterade så att vi har koll på konsekvenserna

  Argument:Effekterna av GMO är ännu inte dokumenterade så att vi har koll på…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kvotering är inte vårt mål, för oss är det viktigare med fler kvinnor överhuvudtaget i politiken, på beslutsfattande poster osv.

  Argument:Kvotering är inte vårt mål, för oss är det viktigare med fler kvinnor…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Varje land ska själva besluta men vi kan acceptera en principöverenskommelse för förbättrade förutsättningar för föräldraledighet

  Argument:Varje land ska själva besluta men vi kan acceptera en principöverenskommelse…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU har en viktig funktion att fylla för att skapa en mera solidarisk värld genom att bland annat ekonomisk stödja omställning till ett mera hållbart samhälle

  Argument:EU har en viktig funktion att fylla för att skapa en mera solidarisk värld…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vargen är en naturlig del av svensk fauna och vi bör skydda vargstammen tills den nått en gräns där framtidens bestånd är säkrat

  Argument:Vargen är en naturlig del av svensk fauna och vi bör skydda vargstammen tills…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Svarige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Jag är antikvarie på Skellefteå museum AB

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

-

Film

-

Författare/bok

-

TV-program

-

Radioprogram/podd

-

Sport

-

Hobby

-

Mat

-

Dryck

-