M
Adam Rydstedt - Fotograf: privat

Adam Rydstedt

Moderaterna (plats 19)
24 år, Hudiksvall

Presentera dig själv

23 år från Hudiksvall i Gävleborgs län. En politiker som försvarar det som är värt att försvara. En person med stor tilltro för ett bättre Europa.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Att Europa ska bli en välfungerande kontinent där frihet råder. Ett Europa som ligger i frontlinjen när det kommer till ekonomi, handel och har lösningar på dom stora samhällsproblemen.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Ekonomi, budget och skatter

  EU måste bli bättre att använda budgeten mer effektivt och sluta slösa på dyra projekt.

 • EU:s framtid

  Nästa generations européer måste ta tag i dom utmaningar som kommer. Som klimatfrågan, migrationspolitiken och en säkrare omvärld.

 • Internationell handel

  Europa måste steppa upp för att hänga med i utvecklingen i världen. Vi håller på bli omsprungna och det har vi inte råd med.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Internationell handel

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Politisk bakgrund

Långvarig politisk backgrund i Moderaterna. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra ledande uppdrag i partiet har jag bland annat haft under min 6 åriga tid.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Carl Bildt

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Migration: eftersom ibland måste man se till att man måste hjälpa personer i den mån man kan. Och försöka utveckla ett gott mottagande ett med andra för att hjälp fler.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Nivån är lagom idag. EU ska inte bestämma över frågor som vi kan bestämma över själva. Som jakt, sociala frågor eller fundamentala vikta frågor för Sverige.

  Argument:Nivån är lagom idag. EU ska inte bestämma över frågor som vi kan bestämma över…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Jag tycker EU kan göra mer att ta taktpinnen mot en grönomställning inom många områden.

  Argument:Jag tycker EU kan göra mer att ta taktpinnen mot en grönomställning inom många…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska inte bestämma över frågor som vi i Sverige har större kompetens om. Att ha samma system i Sverige som i överlag Europa skulle inte fungera.

  Argument:EU ska inte bestämma över frågor som vi i Sverige har större kompetens om. Att…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Säkerhet och trygghet är viktigt. Sjävklart ska vi kunna sammarbeta vid situation av krig. Sverige bör även gå led i NATO

  Argument:Säkerhet och trygghet är viktigt. Sjävklart ska vi kunna sammarbeta vid…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej EU är viktigt för Sverige välstånd.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Dålig idé.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Eftersom medias oberoende är viktigt för en välfungerande demokrati.

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja. Viktigt att alla drar samma lass i omställningen.

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Rörlighet är viktigt. Innan vi inte har bättre alternativ en flyg ska det användas

  Argument:Nej. Rörlighet är viktigt. Innan vi inte har bättre alternativ en flyg ska det…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Eftersom vi måste minska vår användning av plats samt. Skona våra hav från plats.

  Argument:Ja. Eftersom vi måste minska vår användning av plats samt. Skona våra hav från…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Finns andra återfärder som skulle ha bättre verkan.

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Svenerige ska behålla sin valuta.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Svenska, engelska, lite italienska och franska.

Vad har du för yrke?

Trainee på Europaparlamentet

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

U2

Film

Sällskapsresan

Författare/bok

Vivica Sten

TV-program

Halv åtta hos mig

Radioprogram/podd

Styrkelabbet

Sport

Simning

Hobby

Segling och politik

Mat

Tacos

Dryck

En kall öl