KD
Adam Jansson

Adam Jansson

Kristdemokraterna (plats 37)
28 år, Karlskrona

Presentera dig själv

Född och uppvuxen i Alingsås. De senaste åren har jag bott i Karlskrona och varit involverad i kommunpolitiken där. Arbetat i Försvarsmakten i fyra år men numera polisstudent i Växjö.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU ska på allvar börjat ha lyssna på medlemsländernas befolkning och anpassat sig till att vara lagom stort.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Säkerhet och försvar

  En gemensam, stark EU-linje mot de folkrättsvidriga ryska försöken att annektera andra suveräna nationers territorium.

 • Ekonomi, budget och skatter

  Ett starkt nej till alla försök att ge EU beskattningsrätt på någon nivå.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Att bekämpa EU:s sociala pelare. EU ska inte, lika lite som någon politiker, ha rätt att bestämma vem som ska vara hemma med mina barn.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Säkerhet och försvar

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Politisk bakgrund

Har suttit i nämnder i både Alingsås och Karlskrona kommuner, samt ersättare i Karlskronas kommunfullmäktige. Sitter i Kristdemokratiska Ungdomsförbundets (KDU) förbundsstyrelse och ansvarar för miljö, infrastruktur, energi och lantbruksfrågor. Är ordförande i KDU:s organisationsutskott.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Jag ser upp till alla de människor med demokratiska och sunda värderingar som engagerar sig för det de tror på.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Ja. Jag var emot ett nationellt tiggeriförbud men är nu för, efter att ha läst kring den omfattande människohandel många av de som tigger i Sverige utsätts för. Det finns bättre sätt att hjälpa.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU är ett bra verktyg för fred, miljö och handel, men ska akta sig för att trampa på de enskilda medlemsstaternas självbestämmanderätt. Där tycker jag att EU har gått för långt inom vissa områden.

  Argument:EU är ett bra verktyg för fred, miljö och handel, men ska akta sig för att…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Miljön är ett område där breda, internationella överenskommelser är det enda som har möjlighet att vända klimattrenden. Långtgående ambitioner behövs för att minska användandet av t ex fossilt bränsle

  Argument:Miljön är ett område där breda, internationella överenskommelser är det enda…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska, lika lite som någon annan, bestämma hur jag och min familj väljer att lägga upp vårt liv. Vem som t ex är hemma med barnen ska bestämmas runt köksbordet, inte i varken Stockholm eller Bryssel.

  Argument:EU ska, lika lite som någon annan, bestämma hur jag och min familj väljer att…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Sverige kan inte tillåtas stå ensamt om krisen eller kriget kommer. Ett utökat, frivilligt försvarssamarbete mellan EU-länderna inom t ex forskning och underrättelse skulle vara positivt.

  Argument:Sverige kan inte tillåtas stå ensamt om krisen eller kriget kommer. Ett utökat,…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har varit en garant för fred och stabilitet i Europa sedan strax efter andra världskrigets slut. I tider då västerländska värderingar angrips av extremister är det viktigt att fortsätta hålla ihop.

  Argument:EU har varit en garant för fred och stabilitet i Europa sedan strax efter andra…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:De enskilda ländernas självbestämmanderätt behöver stärkas. Gemensamma EU-folkomröstningar skulle istället flytta mer makt till EU.

  Argument:De enskilda ländernas självbestämmanderätt behöver stärkas. Gemensamma…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Om ett medlemsland frångår de värderingar och rättigheter varpå EU har sin grund bör detta på något sätt få konsekvenser.

  Argument:Om ett medlemsland frångår de värderingar och rättigheter varpå EU har sin…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Om ett medlemsland bryter mot det man förbundit sig att göra så ska det få konsekvenser. Allt annat hade urholkat hela tanken med gemensamma mål.

  Argument:Om ett medlemsland bryter mot det man förbundit sig att göra så ska det få…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte ha beskattningsrätt på någon nivå.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Om ett förbud skulle bedömas som effektivt är detta något positivt.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Idag definierar EU "fattiga regioner" på ett märkligt sätt. Detta system måste reformeras så att pengarna hamnar på rätt ställe och används till rätt saker, t ex infrastruktur och digital utveckling.

  Argument:Idag definierar EU "fattiga regioner" på ett märkligt sätt. Detta system måste…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att Sverige behåller kronan är fundamentalt för att vi ska behålla en stor del av vår självständighet och integritet gentemot EU och större länder i unionen.

  Argument:Att Sverige behåller kronan är fundamentalt för att vi ska behålla en stor del…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:I och med de djupa ekonomiska samarbeten som finns inom EU är det viktigt att alla länder bibehåller en stabil ekonomi. Om ett land misslyckas med det finns risken att andra länder dras med.

  Argument:I och med de djupa ekonomiska samarbeten som finns inom EU är det viktigt att…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Medlemsländerna måste få bibehålla en viss grad av kontroll av sin inre marknad, och också vad man tillåts exportera mm.

  Argument:Medlemsländerna måste få bibehålla en viss grad av kontroll av sin inre…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:I migrationsfrågan måste EU-länder samarbeta bättre än idag. Om man inte följer de överenskommelser som finns ska det kunna ge konsekvenser.

  Argument:I migrationsfrågan måste EU-länder samarbeta bättre än idag. Om man inte följer…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Så länge EU och Schengen inte har en yttre gränskontroll som fungerar måste Sverige bibehålla sina gränskontroller. Vi måste kunna ha kontroll över vilka som befinner sig i riket.

  Argument:Så länge EU och Schengen inte har en yttre gränskontroll som fungerar måste…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fördelningen av asylsökande måste ske mer jämnt mellan medlemsländerna. Sverige har tagit ett oproportionellt stort ansvar de senaste åren.

  Argument:Fördelningen av asylsökande måste ske mer jämnt mellan medlemsländerna. Sverige…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU måste gemensamt hitta lösningar med länderna runt Medelhavet. Att skicka tillbaka samtliga som försöker fly skulle kunna leda till en än större humanitär katastrof.

  Argument:EU måste gemensamt hitta lösningar med länderna runt Medelhavet. Att skicka…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Sveriges modell med förbud mot köp av sexuella tjänster är en framgång, men att försöka påtvinga andra länder den modellen skulle lika gärna kunna leda till att vår lagstiftning får ändras istället.

  Argument:Sveriges modell med förbud mot köp av sexuella tjänster är en framgång, men att…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:De krav som finns i copyrightdirektivet är praktiskt ej genomförbara och mycket dåliga. I praktiken innebär det en censur av internet.

  Argument:De krav som finns i copyrightdirektivet är praktiskt ej genomförbara och mycket…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Förvisso något som borde vara en självklarhet överallt, men lika lite som vi vill att andra länder ska kunna bestämma över Sveriges äktenskapslagstiftning, lika lite ska vi bestämma över andras.

  Argument:Förvisso något som borde vara en självklarhet överallt, men lika lite som vi…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:De som inte bidrar till den svenska välfärden bör heller inte åtnjuta full rätt att nyttja den. De EU-medborgare som däremot arbetar och betalar skatt här bör ha full tillgång.

  Argument:De som inte bidrar till den svenska välfärden bör heller inte åtnjuta full rätt…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Den svenska abortlagstiftningen är i grunden bra. Risken om vi försöker tvinga andra länder att ändra sin lagstiftning, är att de istället tvingar oss att ändra vår. Det vore ett enormt steg bakåt.

  Argument:Den svenska abortlagstiftningen är i grunden bra. Risken om vi försöker tvinga…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Om vi ska kunna bibehålla den fria rörligheten i Europa krävs det att den yttre gränsen kontrolleras.

  Argument:Om vi ska kunna bibehålla den fria rörligheten i Europa krävs det att den yttre…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU kan göra skillnad för förtryckta människor runt om i världen. Här bör möjlighet ges för medlemsländerna att skicka sina militära bidrag under samordning av EU.

  Argument:EU kan göra skillnad för förtryckta människor runt om i världen. Här bör…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Facken ska inte ha rätt att kräva kollektivavtal överhuvudtaget. Däremot är det viktigt med rimliga villkor för alla som jobbar i Sverige samt att svensk lagstiftning följs.

  Argument:Facken ska inte ha rätt att kräva kollektivavtal överhuvudtaget. Däremot är det…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En helt oproportionerligt stor del av EU:s budget går till jordbruksstöd. En kraftig avtrappning av stödet måste gå hand i hand med att regelverket för jordbruk blir mer lika i hela EU.

  Argument:En helt oproportionerligt stor del av EU:s budget går till jordbruksstöd. En…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Så länge grödorna i fråga har klarat av kontrollinstanser är GMO något som kommer att kunna hjälpa till med framtidens krav på effektivare livsmedelsproduktion.

  Argument:Så länge grödorna i fråga har klarat av kontrollinstanser är GMO något som…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kvoteringslagar är i grunden fel. Kompetens måste gå före attribut som kön, etnicitet, ålder och religion.

  Argument:Kvoteringslagar är i grunden fel. Kompetens måste gå före attribut som kön,…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Varken EU eller någon annan ska bestämma hur jag och min partner väljer att vara hemma med våra barn.

  Argument:Nej. Varken EU eller någon annan ska bestämma hur jag och min partner väljer…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU är ett bra verktyg för att fördela bistånd i utvecklingsländer på ett effektivt och rättvist sätt. Viktigt att alla EU:s medlemsländer bidrar efter förmåga.

  Argument:EU är ett bra verktyg för att fördela bistånd i utvecklingsländer på ett…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sverige ska bestämma över sin egen viltvård.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Polisstudent

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Varierar. Har en klassisk period just nu. Naturligtvis även #KDUschlager

Film

Lord of the Rings-trilogin.

Författare/bok

Biografier av alla slag.

TV-program

Game of Thrones.

Radioprogram/podd

Ring P1. Kan ge en del politisk inspiration.

Sport

Fotboll (GAIS) och handboll (Alingsås HK)

Hobby

Politik. Det är den enda hobbyn man har tid med som politiskt aktiv.

Mat

Allt mina föräldrar lagar, förutom pyttipanna.

Dryck

Öl från Alingsås Bryggeri.