C
Abir Al-Sahlani - Fotograf: Hamid Ershad Sarabi

Abir Al-Sahlani

Centerpartiet (plats 2)
44 år, Hägersten

Presentera dig själv

Ett överlevande krigsbarn som kom till Sverige som ensamkommande. Morsa, maka, politiker, vän. Liberal. Medmänsklig. Tuff.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

En förnuftetsröst i Europa och världen för mänskliga fri- och rättigheter. Ett relevant EU där ingen lämnas efter. För mer samarbete genom fri handel och mellanmänskligt utbyte.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Jämställdhet

  Våra feministiska vinningar står idag hotade av högerpopulistiska krafter, kvinnors representation är fortfarande usel

 • Demokrati

  Demokrati får ej användas som ett tåg för att komma till makten och sedan skapa auktoritära system. Liberala demokrati måste försvaras

 • Miljö och klimat

  Kvinnor och barn är de som drabbas hårdast av klimatförändringarna, de är mest utsatta. EU måste bli en mycket starkare röst för att uppnå klimatmålen

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Medborgerliga rättheter och inrikes frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

12

Politisk bakgrund

Har varit riksdagsledamot i två omgångar, 2010-2014 och 2018-2019

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela och min mor Rafah Alasady

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Centerpartiet

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Givetvis, en är inte bättre än att vara förnuftig nog att lära sig nytt. I föräldrarförsäkringen. Jag är numera för en tre-delad föräldrarförsäkring för den har blivit en farlig kvinnofälla.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Europaparlamentet och EU generellt behöver samarbeta mer kring vissa frågor så som miljö, klimat, migration, mänskliga rättigheter, stärka EU:s roll på den globala marknaden.

  Argument:Europaparlamentet och EU generellt behöver samarbeta mer kring vissa frågor så…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Med dagens mål kommer EU inte lyckas med att uppnå Parisavtalets mål o minskning av utsläpp och minskning av den globala uppvärmningen.

  Argument:Med dagens mål kommer EU inte lyckas med att uppnå Parisavtalets mål o…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Vi behöver ha gemensamma MINIMIkrav på medlemsländerna, men de allra flesta sociala frågor ska EU hålla sig borta ifrån. Detta på grund av olika synsätt, olika traditioner i lagstiftning och standarde

  Argument:Vi behöver ha gemensamma MINIMIkrav på medlemsländerna, men de allra flesta…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:Centerpartiet välkomnar ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete inom EU, under förutsättning att varje enskilt medlemsland fortsatt har kvar sin beslutanderätt över sitt eget försvar.

  Argument:Centerpartiet välkomnar ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete inom EU,…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Behovet av en stark gemenskap, byggt på samarbete, samförstånd och frihet, som tillsammans arbetar med de gränsöverskridande frågorna, är stort. EU behövs mer nu än på länge

  Argument:Behovet av en stark gemenskap, byggt på samarbete, samförstånd och frihet, som…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att beslut fattas så nära människor som möjligt. Folkomröstningar på EU-nivå skulle riskera att andra länders befolkning helt kan köra över Sverige i vissa frågor.

  Argument:Det är viktigt att beslut fattas så nära människor som möjligt…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är den enda unionen av demokratier, därför ska det svida i plånboken för de länder som kränker mediernas frihet eller medborgarnas yttrandefrihet och mänskliga rättigheter

  Argument:EU är den enda unionen av demokratier, därför ska det svida i plånboken för de…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och pressfrihet utan kännbara sanktioner. Grundläggande rättigheter ska inte kunna lagstiftas bort av populistiska regeringar.

  Argument:Medlemsländerna ska inte få bryta mot viktiga principer som rättssäkerhet och…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Centerpartiet tycker inte EU ska ha beslutanderätt över länders skattepolitik. Däremot vill vi använda andra medel på EU-nivå för att kunna bedriva ett ambitiöst miljö- och klimatarbete

  Argument:Centerpartiet tycker inte EU ska ha beslutanderätt över länders skattepolitik…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sju av de tio vanligaste skräpet i strandnära miljöer och hav är engångsplaster som sugrör, plastbestick och snabbmatsbehållare. Vi måste fasa ut engångsartiklar i plast för att värna våra hav.

  Argument:Sju av de tio vanligaste skräpet i strandnära miljöer och hav är engångsplaster…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:I EU ska ingen lämnas efter. Inom EU måste vi hjälpa fattigare regioner att bli mer konkurrenskraftiga. Då kan människor lyftas ur fattigdom, vilket gynnar hela Europa

  Argument:I EU ska ingen lämnas efter. Inom EU måste vi hjälpa fattigare regioner att bli…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Centerpartiet är fortsatt emot att Sverige ska införa euro

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s regler om sunda statsfinanser är viktiga att upprätthålla. Tyvärr har vi sett exempel där reglerna inte följts, vilket lett till ekonomisk instabilitet i Europa som drabbat europeiska medborgare.

  Argument:EU:s regler om sunda statsfinanser är viktiga att upprätthålla. Tyvärr har vi…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska företag inte ska utestängas från andra EU-länders marknad. Det är dock viktigt att det inte går ut över strikta miljö- och hälsokrav.

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska företag inte…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla EU-länder måste ta ett ansvar för att hjälpa människor som flyr undan förtryck och förföljelse. Detta ska gälla även kvotflyktingar. Vi måste hjälpas åt för att hjälpa andra

  Argument:Alla EU-länder måste ta ett ansvar för att hjälpa människor som flyr undan…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är upp till regeringen att göra den bedömningen av när gränskontrollerna kan tas bort, utifrån hur säkerhetsläget ser ut. Mi ser en minskning av flyktingströmmen vilket gör kontrollerna onödiga

  Argument:Det är upp till regeringen att göra den bedömningen av när gränskontrollerna…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En fördelningsnyckel behöver tas fram för jämn fördelning mellan EU-länderna. Den behöver innehålla fler faktorer utöver storlek, exempelvis tidigare mottagande där Sverige tagit ett större ansvar.

  Argument:En fördelningsnyckel behöver tas fram för jämn fördelning mellan EU-länderna…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att värna asylrätten. Att skicka tillbaka alla människor som söker sig över Medelhavet skulle innebära att människor inte får tillgång till skydd de har förtjänat och ofta har rätt till

  Argument:Det är viktigt att värna asylrätten. Att skicka tillbaka alla människor som…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det skulle vara bra men vi vet att i länder där sexköp är lagligt, Holland och Tyskland, kommer att blockera en sån lagstiftning. Men det vore en mycket välkommen utveckling

  Argument:Det skulle vara bra men vi vet att i länder där sexköp är lagligt, Holland och…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det finns stora risker med detta. Vi menar att ansvaret inte ligger hos nätplattformarna utan hos de användare som laddar upp otillåtet material.

  Argument:Det finns stora risker med detta. Vi menar att ansvaret inte ligger hos…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En självklarhet enligt min personliga uppfattning. Vi värnar allas lika rätt och värde, därför ska detta vara en självklarhet.

  Argument:En självklarhet enligt min personliga uppfattning. Vi värnar allas lika rätt…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Detta är en kommunal fråga, som det ser ut idag kan en EU-medborgare leva i ett annat EU-land i upp till 3 månader, men sen måste den försörja sig eller åka tillbaka

  Argument:Detta är en kommunal fråga, som det ser ut idag kan en EU-medborgare leva i ett…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklart! Vi måste verkligen värna kvinnors rättigheter och friheten att bestämma över sin egen kropp.

  Argument:Självklart! Vi måste verkligen värna kvinnors rättigheter och friheten att…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För att värna den inre rörligheten behövs en fungerande yttre gräns och en gemensam asylpolitik som grundar sig på medmänsklighet och ordning och reda.

  Argument:För att värna den inre rörligheten behövs en fungerande yttre gräns och en…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den oroliga omvärlden gör att EU måste vara beredd att ta ett internationellt ansvar. Sådana insatser ska alltid hjälpa till med långsiktig utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.

  Argument:Den oroliga omvärlden gör att EU måste vara beredd att ta ett internationellt…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det viktiga när man jobbar i andra EU-länder är att man får bra villkor, inte exakt vilken form de tar sig uttryck i.

  Argument:Det viktiga när man jobbar i andra EU-länder är att man får bra villkor, inte…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi måste stärka konkurrenskraften för jordbruket och fokusera mer på miljö- och klimatåtgärder. Då kan vi inte dra ner på resurserna

  Argument:Vi måste stärka konkurrenskraften för jordbruket och fokusera mer på miljö- och…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i växtförädling för exempelvis mer motståndskraftiga grödor. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen sker under noga kontrollerade former.

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i växtförädling för…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi tror inte på kvotering som en väg framåt. Förändringen måste ske från grunden och bygga på attitydförändring

  Argument:Vi tror inte på kvotering som en väg framåt. Förändringen måste ske från…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:För oss är det viktigt att besluten fattas så nära människorna som möjligt. Välfärdsfrågor bestämmer staterna bäst om själva.

  Argument:För oss är det viktigt att besluten fattas så nära människorna som möjligt…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mer av biståndet till de fattigaste länderna, vi menar att det är där hjälpen gör störst nytta, långsiktigt och hållbart med fokus på mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och demokrati

  Argument:Mer av biståndet till de fattigaste länderna, vi menar att det är där hjälpen…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Hoppa över frågan

  Argument:Centerpartiet vill fortsatt att vi ska ha en nationellt beslutad rovdjursförvaltning. Där ska lokala och regionala hänsyn tas, inte minst till de människor som bor och verkar där.

  Argument:Centerpartiet vill fortsatt att vi ska ha en nationellt beslutad…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Irak

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, bulgariska, halvbra franska och halvdålig ryska

Vad har du för yrke?

Datasystemvetare

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Fairuz, Melody Gardot, Lauryn Hill, Eve, Kings of Lion, The Fugees, Maluma

Film

The Intern

Författare/bok

Hundra år av ensamhet

TV-program

The big bang theory

Radioprogram/podd

Resan hit - en podd

Sport

Body pump

Hobby

Hänga med kidsen och dansa

Mat

DOLMA - en haj på att göra!

Dryck

KAFFE - livets elixir