S
Abdulahi Abdulle Hassan - Fotograf: privat

Abdulahi Abdulle Hassan

Socialdemokraterna (plats 24)
55 år, Katrineholm

Presentera dig själv

Arbetsrätt, migrationen och klimatet är viktiga frågor. Vi måste motverka den växande extremismen. Jag kämpar för alla människors lika värde! Jag föddes i Somalia för 53 år sedan och kom till Sverige 1989. Jag har arbetat många år inom livsmedelsindustrin och har varit fackligt aktivt inom Ledarna.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett mer solidariskt EU med mindre ojämlikheter, mer skatterättvisa som framgångsrikt bekämpat klimatförändringarna. Ett EU med fler och bättre jobb som samtidigt hanterar migrationen bättre och garanterar säkerheten för alla invånare i Europa. Ett EU för medborgarna.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Vi ska ha jobb med schyssta villkor. Ingen ska konkurrera med lägre lön i Sverige, utländsk arbetskraft ska ha lika lön som inhemsk.

 • Migration och flyktingar

  Gemensamt ansvar för migrationen för alla EU:s länder. Sverige och några få andra nationer kan inte ta allt ansvar - det är fel!

 • Miljö och klimat

  Klimatfrågan måste vi lösa gemensamt, vi har bara en jord.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Medborgerliga rättheter och inrikes frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

12

Politisk bakgrund

Mitt första politiska uppdrag fick jag 1996, de senaste 12 åren har jag varit väldigt aktiv. Sitter bland annat i Kommunstyrelsen i Katrineholms kommun.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har blivit mycket mer insatt och intresserad av miljöfrågor, det är vår generations ödesfråga.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Det är ganska bra som det är idag. I vissa frågor, exempelvis klimatfrågan bör inflytandet dock öka.

  Argument:Det är ganska bra som det är idag. I vissa frågor, exempelvis klimatfrågan bör…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Klimatet är en av våra viktigaste frågor! Vi måste ha tuffa mål och nationer och företag måste börja leva upp till dem.

  Argument:Klimatet är en av våra viktigaste frågor! Vi måste ha tuffa mål och nationer…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Det är lagom som det är idag.

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:Jag tycker det är bra som det är. För mig är den svenska neutraliteten viktig.

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, det tycker jag absolut inte. Stödet för EU har också ökat sedan Sverige valde att gå med. Det finns många frågor där samarbete är viktigt men byråkratin i EU får inte vara för krånglig.

  Argument:Nej, det tycker jag absolut inte. Stödet för EU har också ökat sedan Sverige…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, den modellen tror jag inte på då jag tror det mest gynnar stater med många invånare.

  Argument:Nej, den modellen tror jag inte på då jag tror det mest gynnar stater med många…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja absolut! Länder som bryter mot grundläggande demokratiska regler bör kunna bestraffas med att t ex en del av EU:s regional- och

  jordbruksstöd dras in.

  Argument:Ja absolut! Länder som bryter mot grundläggande demokratiska regler bör kunna…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, jag tycker det. Länder ska inte kunna kräva massor utan att göra rätt för sig. De måste rätta sig efter de beslut som vi i EU demokratiskt kommit överens om

  Argument:Ja, jag tycker det. Länder ska inte kunna kräva massor utan att göra rätt för…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det tycker jag, flyget måste också ta ett större miljöansvar. Det är bra att det nu blir lättare att resa med tåg i EU.

  Argument:Det tycker jag, flyget måste också ta ett större miljöansvar. Det är bra att…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Bra, vi har bara en planet och den måste vi börja vara rädda om.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, förutsättningarna har förändrats, jag vill ha mindre pengar till jordbruksstöd och strukturfonder och att vi istället satsar på att lösa gemensamma frågor som säkerhet och miljö/klimat.

  Argument:Ja, förutsättningarna har förändrats, jag vill ha mindre pengar till…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, jag tycker vi ska respektera folkomröstningen som gav ett tydligt besked om att inte införa euron i Sverige.

  Argument:Nej, jag tycker vi ska respektera folkomröstningen som gav ett tydligt besked…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, självklart! Länder ska följa gemensamt fattade beslut. Länder som bryter mot grundläggande demokratiska regler ska t ex bestraffas med att en del av EU:s regional- och jordbruksstöd dras in.

  Argument:Ja, självklart! Länder ska följa gemensamt fattade beslut. Länder som bryter…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, absolut inte. Ett dåligt förslag. Vad skulle hända med Systembolaget och skulle det leda till att snus förbjuds?

  Argument:Nej, absolut inte. Ett dåligt förslag. Vad skulle hända med Systembolaget och…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jättebra förslag! Alla medlemsländer måste ta sitt ansvar. Det kan inte bara vara vi i Sverige, Tyskland och några fåtal länder till. Då blir situationen snabbt ohållbar.

  Argument:Jättebra förslag! Alla medlemsländer måste ta sitt ansvar. Det kan inte bara…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, absolut inte. Det fungerar inte så länge som det finns så stora brister i bevakningen av EU:s yttre gränser.

  Argument:Nej, absolut inte. Det fungerar inte så länge som det finns så stora brister i…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, det tycker jag. Ungern, Polen och några andra länder måste självklart också ta ansvar. Man kan inte bara äta russinen i kakan.

  Argument:Ja, det tycker jag. Ungern, Polen och några andra länder måste självklart också…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, det tror jag blir omöjligt. 2015 kom närmare en miljon flyktingar, de flesta från Syrien den vägen, det är orimligt att dessa skulle tvingas tillbaka till ett krigshärjat Syrien.

  Argument:Nej, det tror jag blir omöjligt. 2015 kom närmare en miljon flyktingar, de…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jag tycker det bästa vore om alla länder förbjöd detta. Men lagstiftningen ska vara i varje land, inte på EU-nivå. Den som är emot bör ställa sig frågan om det är ett yrkesval den önskar sina barn.

  Argument:Jag tycker det bästa vore om alla länder förbjöd detta. Men lagstiftningen ska…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bättre upphovsrättslagstiftning ger stärkt skydd och innebär bättre betalt till konstnärer och artister, det tycker jag är bra.

  Argument:Bättre upphovsrättslagstiftning ger stärkt skydd och innebär bättre betalt till…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja det tycker jag, det borde vara en självklar mänsklig rättighet.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja! Varje land ansvarar för sina medborgare. Det är ett allvarligt fel på systemet om EU-migranter som tigger ska kunna nyttja vårt välfärdssystem. Gör din plikt först, kräv sen din rätt.

  Argument:Ja! Varje land ansvarar för sina medborgare. Det är ett allvarligt fel på…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja! Det borde vara alla kvinnors självklara rätt. Men jag vill inte ha EU-lagstiftning här heller, utan att rättigheten skall finnas i alla länder i EU.

  Argument:Ja! Det borde vara alla kvinnors självklara rätt. Men jag vill inte ha…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Bra förslag. Att utöka Frontex tror jag är nödvändigt. Det innebär inte att medlemsstaten förlorar kontrollen över den egna gränsen.

  Argument:Bra förslag. Att utöka Frontex tror jag är nödvändigt. Det innebär inte att…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, jag tycker inte det ska utökas. Men jag tycker det är bra som det är idag, när t ex EU patrullerar Somalias kust för att stoppa pirater.

  Argument:Nej, jag tycker inte det ska utökas. Men jag tycker det är bra som det är idag,…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jättebra, den som jobbar i Sverige ska ha svensk lön och svenska villkor. Arbetare ska inte konkurrera med låg lön, då förstör vi den Svenska modellen och vårt välfärdssystem.

  Argument:Jättebra, den som jobbar i Sverige ska ha svensk lön och svenska villkor…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja och istället rikta om det så det går mer till exempelvis viktiga miljöåtgärder inom jordbruk.

  Argument:Ja och istället rikta om det så det går mer till exempelvis viktiga…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja det bör vara tillåten men varje tillstånd ska noga prövas och kontrolleras.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Bolagen måste bli bättre på jämställdhet men jag tror att EU-lagstiftning är fel väg att gå. Det bör lösas nationellt. Vi socialdemokrater ville lagstifta om detta i Sverige men förslaget föll.

  Argument:Bolagen måste bli bättre på jämställdhet men jag tror att EU-lagstiftning är…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, de stora bistånd som idag ges till klimatomställning i utvecklingsländer gör enorm skillnad och är viktiga.

  Argument:Ja, de stora bistånd som idag ges till klimatomställning i utvecklingsländer…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Sverige ska följa våra gemensamma åtaganden enligt art och habitat direktivet tycker jag. Men vid behov måste skyddsjakt vara tillåtet.

  Argument:Sverige ska följa våra gemensamma åtaganden enligt art och habitat direktivet…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Somalia

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Jag har precis avslutat min tjänst som processledare inom livsmedelsindustrin och satsar på EU-valet

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Allätare, lyssnar på det mesta.

Film

Scarface.

Författare/bok

Camilla Läckberg

TV-program

Nyheter, sport och Uppdrag Granskning

Radioprogram/podd

Godmorgon världen

Sport

Basket (jag dömer basket och fotboll)

Hobby

Jag umgås helst med min familj

Mat

Plankstek

Dryck

Vatten