Fråga 1

Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

Det finns olika åsikter om vad som ska beslutas och lösas på EU-nivå och vad medlemsländerna själva ska bestämma över. På ena sidan finns de som t ex vill ha ett starkare skydd av de yttre gränserna, gemensam asyl- och flyktingpolitik och att minimilöner fastställs i alla länder för att ge löntagare starkare ställning. På andra sidan finns de som bl a tycker att EU inte ska lägga sig i hur olika medlemsländer hanterar flyktingfrågan, domstolar, medier och familjepolitik.

Visa vad partierna tycker
EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt
V
Vänsterpartiet

EU:s primära uppgift är att lösa gränsöverskridande problem såsom klimatet. I övrigt anser vi att nationalstaten är den primära enheten för demokrati och att mer makt ska återföras till medlemsländerna.

SD
Sverigedemokraterna

Vi vill se ett mindre överstatligt EU där makten i så stor grad som möjligt återgår till de svenska medborgarna.

EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag
KD
Kristdemokraterna
Extra viktig fråga

Kristdemokraterna tycker EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis arbetsmarknads-, välfärds- och regionalpolitik. Men vill samtidigt fördjupa samarbetet inom exempelvis den inre marknaden och miljöpolitiken.

Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
S
Socialdemokraterna

Vi vill se ökat samarbete om jobben, miljön, regional och global rättvisa. Men lagstiftning om exempelvis skatter sker bäst i varje land.

MP
Miljöpartiet

Vi vill använda EU där medlemsstaterna behöver samarbeta för att bli starkare. Mest akut är miljö- och klimatfrågan, demokrati och mänskliga rättigheter. Kvinnor ska ha samma rättigheter som män.

C
Centerpartiet

EU ska fokusera på de gränsöverskridande utmaningarna, inte på frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan besluta om.

M
Moderaterna

Vid gemensamma problem, som gränsöverskridande brottslighet och klimathotet, så ska EU göra mer för att lösa dem. När medlemsländerna bättre sköter saker själva, så ska EU:s inflytande inte öka.

EU ska ha mer politiskt inflytande än idag
FI
Feministiskt Initiativ

EU ska ha mer inflytande i frågor om mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljö/klimat, men inte i frågor som rör militära försvarssamarbeten.

EU:s politiska inflytande ska vara mycket större
L
Liberalerna

Det är bara tillsammans i Europa vi kan lösa de stora gränsöverskridande utmaningarna. Då behöver EU större muskler. Men EU ska inte ägna sig åt sådant som vi löser bättre enskilt i varje medlemsland.

Laddar...

Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

Det finns olika åsikter om vad som ska beslutas och lösas på EU-nivå och vad medlemsländerna själva ska bestämma över. På ena sidan finns de som t ex vill ha ett starkare skydd av de yttre gränserna, gemensam asyl- och flyktingpolitik och att minimilöner fastställs i alla länder för att ge löntagare starkare ställning. På andra sidan finns de som bl a tycker att EU inte ska lägga sig i hur olika medlemsländer hanterar flyktingfrågan, domstolar, medier och familjepolitik.

Det finns olika åsikter om vad som ska beslutas och lösas på EU-nivå och vad medlemsländerna själva ska bestämma över…

Visa vad partierna tycker
EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt
V
Vänsterpartiet

EU:s primära uppgift är att lösa gränsöverskridande problem såsom klimatet. I övrigt anser vi att nationalstaten är den primära enheten för demokrati och att mer makt ska återföras till medlemsländerna.

SD
Sverigedemokraterna

Vi vill se ett mindre överstatligt EU där makten i så stor grad som möjligt återgår till de svenska medborgarna.

EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag
KD
Kristdemokraterna
Extra viktig fråga

Kristdemokraterna tycker EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis arbetsmarknads-, välfärds- och regionalpolitik. Men vill samtidigt fördjupa samarbetet inom exempelvis den inre marknaden och miljöpolitiken.

Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
S
Socialdemokraterna

Vi vill se ökat samarbete om jobben, miljön, regional och global rättvisa. Men lagstiftning om exempelvis skatter sker bäst i varje land.

MP
Miljöpartiet

Vi vill använda EU där medlemsstaterna behöver samarbeta för att bli starkare. Mest akut är miljö- och klimatfrågan, demokrati och mänskliga rättigheter. Kvinnor ska ha samma rättigheter som män.

C
Centerpartiet

EU ska fokusera på de gränsöverskridande utmaningarna, inte på frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan besluta om.

M
Moderaterna

Vid gemensamma problem, som gränsöverskridande brottslighet och klimathotet, så ska EU göra mer för att lösa dem. När medlemsländerna bättre sköter saker själva, så ska EU:s inflytande inte öka.

EU ska ha mer politiskt inflytande än idag
FI
Feministiskt Initiativ

EU ska ha mer inflytande i frågor om mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljö/klimat, men inte i frågor som rör militära försvarssamarbeten.

EU:s politiska inflytande ska vara mycket större
L
Liberalerna

Det är bara tillsammans i Europa vi kan lösa de stora gränsöverskridande utmaningarna. Då behöver EU större muskler. Men EU ska inte ägna sig åt sådant som vi löser bättre enskilt i varje medlemsland.

Laddar...