Val 2022 Valkompass

Val 2022 Valkompass

Lokala val

Ta reda på vilka partier du sympatiserar med i kommun- och regionvalen.

Texterna i valkompasserna är partiernas egna formuleringar och svar på SVTs frågor. För datainsamling, frågeurval och testning av frågor har SVT tagit hjälp av den politiskt neutrala nättidningen Altinget.se.

Vi sparar ingen data om hur du har svarat på kompassens frågor. Du genomför kompassen helt anonymt.

Läs mer om hur SVT gjort valkompassen