Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Västra Götalandsregionen

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    DEM
    5

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Inför enkla jobb med låg lön i vården för att frigöra tid för övrig vårdpersonal
50%
L
KD
C
SD
MP
V
M
S
DEM
Bra förslag
53 Mandat
Dåligt förslag
91 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför vårdval inom specialistsjukvården i Västra Götalandsregionen
50%
L
KD
C
M
MP
V
S
SD
DEM
Bra förslag
61 Mandat
Dåligt förslag
63 Mandat
Svar saknas
25 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
SD
M
MP
L
KD
C
V
S
DEM
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
96 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
KD
MP
L
C
V
M
S
SD
DEM
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
113 Mandat
Svar saknas
25 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
MP
L
KD
C
V
SD
S
M
DEM
Bra förslag
116 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
MP
L
KD
C
V
SD
S
M
DEM
Bra förslag
116 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
MP
L
V
SD
M
S
KD
C
DEM
Bra förslag
121 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
MP
L
KD
C
V
SD
M
S
DEM
Bra förslag
144 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
MP
V
S
L
KD
C
SD
M
DEM
Bra förslag
63 Mandat
Dåligt förslag
81 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
MP
L
KD
V
SD
S
C
M
DEM
Bra förslag
104 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
L
KD
C
SD
M
MP
V
S
DEM
Bra förslag
81 Mandat
Dåligt förslag
63 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
SD
MP
L
KD
C
V
M
S
DEM
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
124 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
L
KD
V
SD
M
S
MP
C
DEM
Bra förslag
125 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
V
MP
L
KD
C
SD
M
S
DEM
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
129 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
L
KD
C
SD
M
MP
V
S
DEM
Bra förslag
81 Mandat
Dåligt förslag
63 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
MP
L
KD
C
V
M
S
SD
DEM
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
117 Mandat
Svar saknas
25 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

S
M
SD
V

Förlossningsvård

Inget parti har valt den här frågan

Högspecialiserad vård

M
L

Lokala och regionala sjukhus

S
SD
KD
L

Kollektivtrafik

C
KD
MP

Psykiatri

SD
V
C
KD
MP

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
M
V
C
L
MP

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilken av följande förslag för vården i Västra Götalandsregionen är viktigast?

Hembesök av läkare från primärvården

S
M
SD
V
C
KD
L
MP

Utkade öppettider för vårdcentral och närakut

S
SD
C
KD
MP

Betald specialistutbildning för sjuksköterskor

M
V
C
L

Kostnadsfria besök hos tandhygienist för äldre

Inget parti har valt den här frågan

Äldrevårdsmottagningar vid vårdcentraler

SD

Förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor

S
M
V
KD
L
MP

Fråga 19: Vilken av följande förslag för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen tycker du är viktigast?

Fler expressbussar i regionen

SD
C
KD
L
MP

Tätare avgångar för bussar i tätort

S
KD

Anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden

S
M
SD
V
C
KD
L
MP

Lägre priser på periodkort

M
V

Bättre punktlighet för bussar och tåg

S
M
V
C
L
MP

Avgiftsfria resor för pensionärer

Inget parti har valt den här frågan