Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Landstinget Västernorrland

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    SJVP
    Sjukvårdspartiet - Västernorrland
    7

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Driv sjukhuset i Sollefteå i privat regi
50%
L
KD
C
M
V
S
SD
SJVP
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 2: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
SD
M
L
KD
V
C
S
SJVP
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
52 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
L
KD
V
C
M
S
SD
SJVP
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
62 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
L
KD
V
C
SD
M
S
SJVP
Bra förslag
70 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
L
KD
V
SD
M
S
C
SJVP
Bra förslag
62 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
L
KD
C
SD
V
M
S
SJVP
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
46 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
L
KD
V
C
SD
M
S
SJVP
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
V
S
L
KD
C
SD
M
SJVP
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
L
KD
V
SD
C
M
S
SJVP
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
35 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
L
KD
C
SD
M
V
S
SJVP
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
L
KD
V
C
SD
M
S
SJVP
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
70 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
L
KD
V
C
SD
M
S
SJVP
Bra förslag
70 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
V
C
L
KD
SD
M
S
SJVP
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
54 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
L
KD
C
SD
M
V
S
SJVP
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
KD
V
C
SD
L
M
S
SJVP
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

S
M
SD
V
KD
L

Förlossningsvård

V

Högspecialiserad vård

Inget parti har valt den här frågan

Lokala och regionala sjukhus

M

Kollektivtrafik

Inget parti har valt den här frågan

Psykiatri

S
L

Tandvård för unga

KD

Vårdcentraler/primärvård

S
M
SD
C
V
KD
L

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 17: Vilka av följande förslag för vården i Region Västernorrland är viktigast?

Utveckla digitala tjänster för primärvården

M
L

Erbjud alla en fast vårdkontakt

S
M
C
L

Tidiga insatser för ungas psykiska hälsa

S
C
V
KD

Förbättra ambulansservicen

Inget parti har valt den här frågan

Utökade öppettider på vårdcentralerna

SD
KD

Bättre arbetsmiljö för vårdpersonal

S
M
SD
C
V
KD
L

Lägre patientavgifter för låginkomsttagare

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Västernorrland är viktigast?

Kollektivtrafiken ska vara fossilfri

C
V

Utveckla den anropsstyrda busstrafiken på landsbygden

S
M
SD
V
KD
L

Avgiftsfria bussresor för pensionärer

KD

Bättre punktlighet för buss och tåg

S
M
SD
C
V
KD
L

Lägre pris för bussresor över länsgränsen

Inget parti har valt den här frågan

Lägre priser för resor med Norrtåg

L

Fler avgångar för arbetspendlare med Norrtåg

S
M
SD