Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Västerbottens läns landsting

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Inkludera barn- och ungdomspsykiatrin i Hälsoval Västerbotten
50%
MP
KD
L
C
M
SD
V
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
SD
M
MP
KD
L
C
V
S
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
56 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
KD
SD
MP
L
C
V
M
S
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
62 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
MP
KD
SD
L
C
V
S
M
Bra förslag
61 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
MP
KD
SD
L
C
V
M
S
Bra förslag
71 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 6: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
MP
SD
L
C
M
S
KD
V
Bra förslag
57 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 7: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
MP
KD
V
M
S
SD
L
C
Bra förslag
52 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
MP
SD
V
S
KD
L
C
M
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
MP
KD
SD
L
V
M
S
C
Bra förslag
63 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 10: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
KD
L
C
M
MP
SD
V
S
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
26 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
SD
M
MP
KD
L
C
V
S
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
56 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
SD
L
C
M
MP
KD
V
S
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
26 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
MP
V
KD
SD
L
C
M
S
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
59 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
MP
KD
L
C
M
V
S
SD
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
MP
SD
C
V
KD
M
S
L
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

S
M
KD

Förlossningsvård

Inget parti har valt den här frågan

Högspecialiserad vård

L
SD

Lokala och regionala sjukhus

S
M
V
C
SD
KD

Kollektivtrafik

Inget parti har valt den här frågan

Psykiatri

V
C
L
MP

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
M
V
C
L
SD
KD
MP

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 17: Vilken av följande förslag för vården i Västerbottens läns landsting är viktigast?

Bättre lön och villkor till personal inom primärvården

V
KD
MP

Alla ska kunna välja en fast läkarkontakt

M
C
L
SD
KD

Utveckla digitala tjänster för vårdkontakter

S
V
C
L
KD
MP

Billigare tandvård för pensionärer

V
SD

Säkra ambulansverksamheten

S
M
L
MP

Bättre möjligheter till kompetensutveckling för vårdpersonal

S
M
C
SD

Fråga 18: Vilken av följande förslag för kollektivtrafiken i Västerbotten är viktigast?

Fler avgångar inom länstrafiken

S
M
SD

Lägre pris för periodkort

V
L
SD

All kollektivtrafik ska vara fossilfri

V
C
MP

Anropsstyrd närtrafik där busslinjer saknas

S
V
C
L
SD
MP

Fler avgångar för arbetspendlare med Norrtåg

S
M
C
L
MP

Avgiftsfria resor för pensionärer

Inget parti har valt den här frågan