Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Landstinget i Värmland

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSjvVSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Utöka licensjakten på varg
50%
L
KD
SjvV
C
SD
M
S
MP
V
Bra förslag
73 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
SD
MP
L
KD
V
SjvV
C
M
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
71 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
MP
L
KD
V
SjvV
C
M
S
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
71 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
MP
L
KD
V
SjvV
C
SD
M
S
Bra förslag
81 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 5: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
MP
KD
V
SjvV
C
SD
M
S
L
Bra förslag
77 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 6: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
MP
KD
V
SjvV
C
SD
M
S
L
Bra förslag
77 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 7: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
MP
L
KD
V
M
S
SjvV
C
SD
Bra förslag
57 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
MP
V
S
L
KD
SjvV
C
SD
M
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
MP
L
KD
V
SjvV
C
SD
S
M
Bra förslag
69 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 10: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
MP
L
KD
SjvV
C
SD
M
V
S
Bra förslag
47 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
MP
L
KD
V
SjvV
C
M
S
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
71 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
V
SjvV
C
SD
M
MP
L
KD
S
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 13: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
MP
V
L
KD
SjvV
C
M
S
SD
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
63 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
L
KD
SjvV
C
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
MP
L
KD
V
SjvV
C
M
S
SD
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
69 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

S
SD
SjvV
V
KD
L

Förlossningsvård

MP

Högspecialiserad vård

Inget parti har valt den här frågan

Lokala och regionala sjukhus

M
C

Kollektivtrafik

MP

Psykiatri

S
M
SD
C
SjvV
V
KD
L
MP

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
M
SD
C
SjvV
V
KD
L

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 17: Vilka av följande förslag för vården i Värmland är viktigast?

Kortare telefonkö till vårdcentralerna

S
M
SD
SjvV
V
MP

Kvällsöppna vårdcentraler

S
SD
C
KD

Hembesök av läkare

SjvV

Fast vårdkontakt för alla

C
V
L

Avgiftsfria vaccinationer till äldre

KD

Snabbare hjälp mot psykisk ohälsa

S
M
C
SjvV
V
KD
L
MP

Kompetensutveckling för vårdpersonal

M
MP

Fråga 18: Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Värmland är viktigast?

Fler turer i busstrafiken på kvällar och helger

S
SjvV
KD
L
MP

Öppna nya tågstationer i bl a Björneborg och Vålberg

M
C
MP

Inför anropsstyrd busstrafik där linjetrafik saknas

S
M
C
V
KD
L

Avgiftsfria resor för unga upp till 25 år

SjvV
V

Öppna upp skolbussarna för alla resenärer

S
M
C
KD
MP

Avgiftsfria resor för pensionärer

SjvV
V