V
Vänsterpartiet i Region Uppsala

Vi slår vakt om en öppen, demokratisk och solidariskt skattefinansierade sjukvård. Alla har rätt till bra vård, oavsett var du bor eller hur stor plånbok du har. Hälsa ska inte vara en klassfråga. Vården och hälsan ska också vara jämställd. Privata företag ska inte få berika sig på skattepengar som är tänkta åt vården. Vi står upp för personalen, för rimligare arbetstider, för en bättre arbetsmiljö och för bättre löner. För klimatets skull ska det vara enkelt och billigt att åka kollektivt.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Höj grundbemanningen! Det minskar sårbarheten och arbetsbelastningen, och det gör semesterplaneringen lättare. Färre som slutar, färre att rekrytera!

 • Sjukvård och hälsa

  Mer resurser till vården för att korta köerna! Akademiska har gått back 1,85 miljarder de senaste tio åren. Det går inte att spara sig till mer vård.

 • Sjukvård och hälsa

  Trygg och nära vård – även på landsbygden. Fler distriktssköterskemottagningar för trygghet och kontinuitet, inte minst för de äldre och multisjuka.

 • Sjukvård och hälsa

  Mota den psykiska ohälsan! Mer resurser till barn- och ungdomspsykiatri och ungdomsmottagningar och ett ökat samarbete med kommunernas elevhälsovård.

 • Trafik och infrastruktur

  Enklare och billigare att åka kollektivt! Sänk priset på länskortet, inför ett stadskort i Uppsala och utöka stadszonen till omgivande kransorter.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi hoppas på ett samarbete i en majoritet med i första hand Socialdemokraterna och i andra hand Miljöpartiet men det hänger på förtroende och på ett tydligt genomslag för vänsterpolitiken.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ett samarbete med Sverigedemokraterna är uteslutet. Att ingå i en moderatledd majoritet kommer inte heller att bli aktuellt.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Privatisera specialistsjukvården på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping
Svar:
Mycket dåligt förslag
Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
Svar:
Mycket bra förslag
Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Svar:
Mycket bra förslag
Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Svar:
Ganska bra förslag
Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Svar:
Ganska bra förslag
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Fler privata alternativ ska finnas i vården
Svar:
Mycket dåligt förslag
Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Svar:
Ganska bra förslag
Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Svar:
Ganska bra förslag
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Svar:
Mycket dåligt förslag
En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?
 • Akutsjukvård
 • Kollektivtrafik
 • Vårdcentraler/primärvård
Vilka av följande förslag för vården Region Uppsala är viktigast?
 • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal
 • Mobila mottagningar för primärvård på mindre orter
 • Utveckla digitala tjänster för vårdkontakter
Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Uppsala är viktigast?
 • Sänkt pris på länskortet
 • Anropsstyrd busstrafik på landsbygden
 • All kollektivtrafik ska vara fossilfri