SD
Sverigedemokraterna i Region Uppsala

Sverige har varit ett fantastiskt land, och mycket är fortfarande bra. Det är dock många saker som har blivit mycket sämre under de sista decennierna. Det känns inte bra längre. Trygghetssystemen såsom välfärden finns inte där för de svagaste, och rättsväsendet klarar inte av att hjälpa oss när vi drabbas av våld. Våldet har dessutom blivit mycket vanligare, och allt fler är otrygga när de är ute på gator och torg. Det går att ändra på, och det är Sverigedemokraternas målsättning.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Invandring och integration

  Ett asylinvandringsstopp behövs för att få ordning på utanförskapsområden, och en rad samhällsfunktioner som delvis har kollapsat sista åren.

 • Sjukvård och hälsa

  Sjukvården har oacceptabla köer, och med Sverigedemokraterna blir det mer resurser till sjukvården per invånare.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Skatteskillnaden mellan arbetsinkomst och pension ska upphöra.

 • Skola och utbildning

  Lärandet ska vara i fokus i skolan, och arbetsro en självklarhet.

 • Jobb och sysselsättning

  Lönedumpningen genom utländsk arbetskraft ska upphöra. Konkurrens ska ske med kvalitet inte låga löner.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Sverigedemokraterna tillsammans med Socialdemokraterna eller Moderaterna.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Privatisera specialistsjukvården på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping
Svar:
Mycket dåligt förslag
Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
Svar:
Ganska bra förslag
Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Svar:
Mycket bra förslag
Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Svar:
Mycket bra förslag
Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Svar:
Ganska bra förslag
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
Svar:
Ganska dåligt förslag
Fler privata alternativ ska finnas i vården
Svar:
Ganska bra förslag
Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Svar:
Ganska bra förslag
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Svar:
Ganska bra förslag
Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Svar:
Mycket dåligt förslag
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Svar:
Ganska bra förslag
En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?
 • Vårdcentraler/primärvård
 • Akutsjukvård
Vilka av följande förslag för vården Region Uppsala är viktigast?
 • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal
 • Mobila mottagningar för primärvård på mindre orter
 • Fler anställda inom förlossningsvården