S
Socialdemokraterna i Region Uppsala

I Uppsala län ska du vara trygg, vem du än är – var du än bor. Under alltför lång tid satsades det för lite på vården och tryggheten. Socialdemokraterna vill satsa på att anställa fler i vården och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen. Det är så vi vill korta köerna och säkra sjukvården i hela Uppsala län. Det måste gå före stora skattesänkningar och vi säger nej till privatiseringar av Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Vi behöver anställa och utbilda mer personal i vården. För det behöver vi satsa mer på arbetsmiljön och vården måste bli en bättre arbetsgivare.

 • Sjukvård och hälsa

  Fortsatt stopp för privatisering av specialistsjukvården på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

 • Sjukvård och hälsa

  Fortsätta satsa på fler anställda inom förlossningsvården för att ge alla en trygg och säker förlossning.

 • Ekonomi och skatter

  Ekonomin måste säkras för att garantera en trygg vård och mer personal. Det finns inget utrymme för stora skattesänkningar.

 • Sjukvård och hälsa

  Man ska kunna få vård på svenska. Vi vill införa obligatorisk språkträning för medarbetare inom vård- och omsorgsyrken med otillräcklig svenska.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi söker ett så starkt socialdemokratiskt mandat som möjligt. I övrigt inväntar vi valresultatet. Svensk sjukvård är för viktig för att förlamas av en föråldrad blockpolitik.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Privatisera specialistsjukvården på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
Svar:
Ganska bra förslag
Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
Svar:
Ganska bra förslag
Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Svar:
Mycket bra förslag
Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Svar:
Ganska dåligt förslag
Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Svar:
Ganska bra förslag
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
Svar:
Ganska bra förslag
Fler privata alternativ ska finnas i vården
Svar:
Ganska dåligt förslag
Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Svar:
Mycket bra förslag
Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Svar:
Ganska dåligt förslag
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Svar:
Mycket dåligt förslag
En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?
 • Vårdcentraler/primärvård
 • Förlossningsvård
 • Högspecialiserad vård
Vilka av följande förslag för vården Region Uppsala är viktigast?
 • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal
 • Mobila mottagningar för primärvård på mindre orter
 • Fler anställda inom förlossningsvården
Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Uppsala är viktigast?
 • Öka turtätheten hos Upplands länstrafik
 • All kollektivtrafik ska vara fossilfri
 • Anropsstyrd busstrafik på landsbygden