M
Moderaterna i Region Uppsala

Det behövs ett maktskifte tillbaka till ett politiskt styre som kortar vårdköerna, förbättrar arbetsvillkoren för alla anställda och stoppar skenande kostnader. Skatten har skatten höjts med en miljard kronor i Uppsala län, men ändå växer vårdköerna. Som skattebetalare har man rätt att ställa krav. Det behövs ordning och reda, inte tomma löften. Moderaterna har gjort det förut och står redo att göra det igen. Vi är hoppfulla, för vi ser problemen men vet att de går att lösa.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Flera BUP-mottagningar i länet har tvingats stänga. Om Region Uppsala ej kan driva dessa bör de upphandlas. Vårdens kvalitet är viktigare än utförare.

 • Sjukvård och hälsa

  Region Uppsala bör teckna avtal med leverantör av sådan lösning. Detta skulle avlasta befintliga vården. Ex. lämpligt som MÖJLIG första vårdkontakt.

 • Sjukvård och hälsa

  Anledning till växande vårdköer är framför allt att kompetenta medarbetare sagt upp sig. Region Uppsala måste bli en mer attraktiv arbetsgivare.

 • Sjukvård och hälsa

  Kommunerna och regionen borde kunna erbjuda sammanhållen hemsjukvård och primärvård som bygger på samverkan av hälso- och sjukvårdsinsatser.

 • Sjukvård och hälsa

  Underlätta primärvård (ändra regelverket) på mindre orter då de ofta har svårt att gå runt. Filialer till VC/tilläggsuppdrag med mobil mottagning.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Moderatlett alliansstyre.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Moderaterna jobbar med Alliansen och tillsammans tar vi ställning till detta.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Privatisera specialistsjukvården på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping
Svar:
Ganska bra förslag
Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
Svar:
Mycket bra förslag
Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
Svar:
Ganska bra förslag
Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Svar:
Mycket bra förslag
Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Svar:
Ganska dåligt förslag
Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Svar:
Ganska bra förslag
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
Svar:
Ganska dåligt förslag
Fler privata alternativ ska finnas i vården
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Svar:
Ganska dåligt förslag
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Svar:
Mycket bra förslag
Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Svar:
Mycket dåligt förslag
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Svar:
Mycket bra förslag
En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?
 • Vårdcentraler/primärvård
 • Psykiatri
 • Förlossningsvård
Vilka av följande förslag för vården Region Uppsala är viktigast?
 • Utveckla digitala tjänster för vårdkontakter
 • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal
 • Inrätta fasta husläkare
Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Uppsala är viktigast?
 • Öka turtätheten hos Upplands länstrafik
 • All kollektivtrafik ska vara fossilfri