L
Liberalerna i Region Uppsala

Liberalerna tycker att var och en ska vara fri att välja och styra över sitt eget liv. Utbildning ger möjligheter till detta. I en liberal värld behövs alla och vi gillar att människor är olika. När livet är svårt - kanske blir du sjuk eller förlorar jobbet - ska ett starkt socialt skyddsnät finnas och ge dig stöd och hjälp. Vi uppmuntrar entreprenörskap och företagande och vill hantera våra gemensamma skattepengar ansvarsfullt. Liberaler accepterar inte förtryck, ojämställdhet och rasism.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Minska lärares tuffa arbetsbelastning och låt dem fokusera på det de är bäst på − undervisning. Det höjer resultaten & får fler att vilja bli lärare.

 • Invandring och integration

  Jobb och sysselsättning är vägen in i samhället. Satsa på individ- & yrkesanpassad SFI, tidig praktik, utbildning, företagsamhet och jobbmatchning.

 • Sjukvård och hälsa

  Låt patienten träffa samma person inom vården − inrätta fasta husläkare. Vårdkontakten ska ske där patienten vill − på mottagning, hemma och digitalt.

 • Skola och utbildning

  Alla barn har rätt till en bra utbildning och rätt stöd. Elever med funktionsnedsättning är inget undantag. Ökade resurser och mer personal behövs.

 • Sjukvård och hälsa

  Barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa ska snabbt kunna få hjälp. Tillgänglig vård minskar lidande. Öppna BUP i flera kommuner, förbättra elevhälsan.

Privatisera specialistsjukvården på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping
Svar:
Ganska bra förslag
Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
Svar:
Mycket bra förslag
Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Svar:
Mycket bra förslag
Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Svar:
Ganska bra förslag
Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Svar:
Mycket bra förslag
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
Svar:
Ganska bra förslag
Fler privata alternativ ska finnas i vården
Svar:
Mycket bra förslag
Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Svar:
Ganska dåligt förslag
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Svar:
Ganska dåligt förslag
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Svar:
Mycket bra förslag
En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?
 • Psykiatri
 • Högspecialiserad vård
 • Vårdcentraler/primärvård
Vilka av följande förslag för vården Region Uppsala är viktigast?
 • Utveckla digitala tjänster för vårdkontakter
 • Inrätta fasta husläkare
 • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal
Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Uppsala är viktigast?
 • Anropsstyrd busstrafik på landsbygden
 • Öka turtätheten hos Upplands länstrafik
 • All kollektivtrafik ska vara fossilfri