KD
Kristdemokraterna i Region Uppsala

Vi måste kunna lita på att det finns närakuter och vårdcentraler som är öppna när vi behöver komma dit. Ofta räcker det med att få träffa en läkare, sjuksköterska, psykolog eller annan någon annan profession som kan möta behovet. När det stora sjukhusets resurser inte behövs, så ska du inte behöva vänta i akutens väntrum. Nu växer tyvärr vårdköerna. Tilliten till vården sjunker. Sverige behöver en reformagenda för en bättre o mer tillgänglig vård.Vi Kristdemokrater är redo att axla det ansvaret!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Vi satsar 87 miljoner på en intern kömiljard för att korta vårdköerna.

 • Sjukvård och hälsa

  Vi vill INTE bygga ett nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset utan istället lägga de 300 miljonerna på en ny neonatalavdelning.

 • Sjukvård och hälsa

  Vi satsar 6 miljoner i vår budget på endrometriosvården.

 • Sjukvård och hälsa

  Vi satsar 30 miljoner i vår budget för att korta köerna till BUP så att fler barn och unga kan få hjälp i tid.

 • Sjukvård och hälsa

  Vi vill flytta mer vård ut i länet och göra vården mer tillgänglig för äldre genom så kallade äldremottagningar.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi Kristdemokrater är redo att styra Region Uppsala tillsammans med Alliansen.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi går till val på att bilda en majoritet ihop med de övriga tre allianspartierna.

Privatisera specialistsjukvården på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping
Svar:
Ganska dåligt förslag
Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
Svar:
Ganska bra förslag
Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
Svar:
Mycket bra förslag
Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Svar:
Ganska bra förslag
Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Svar:
Ganska dåligt förslag
Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
Svar:
Ganska bra förslag
Fler privata alternativ ska finnas i vården
Svar:
Mycket bra förslag
Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Svar:
Ganska dåligt förslag
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Svar:
Ganska dåligt förslag
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Svar:
Ganska bra förslag
En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?
 • Förlossningsvård
 • Vårdcentraler/primärvård
 • Psykiatri
Vilka av följande förslag för vården Region Uppsala är viktigast?
 • Fler anställda inom förlossningsvården
 • Mobila mottagningar för primärvård på mindre orter
 • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal
Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Uppsala är viktigast?
 • Anropsstyrd busstrafik på landsbygden
 • Öka turtätheten hos Upplands länstrafik