C
Centerpartiet i Region Uppsala

Vi vill ha ett nytt ledarskap i Region Uppsala. Med växande vårdköer behövs en kraft för en mer tillgänglig vård i hela länet där kvalitet och valfrihet står i fokus och där medarbetare i vården trivs. Vi ser även behovet av en mer miljövänlig och bättre kollektivtrafik och infrastruktur i hela länet. Centerpartiet ser problemen, men vi har också lösningarna. Vi backar inte från utmaningar. Vi blickar framåt!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Möjliggör för flera mindre vårdenheter på mindre orter i hela länet och flytta vård från Akademiska Sjukhuset ut i länet.

 • Trafik och infrastruktur

  Förbättra möjligheterna att åka kollektivt på landsbygden genom mer anropsstyrd kollektivtrafik

 • Trafik och infrastruktur

  Helt fossilfri kollektivtrafik i länet 2020 och att hela stadsbusslinjenätet i Uppsala ska vara eldrivet 2030, busstrafiken i Enköping och Håbo 2025

 • Sjukvård och hälsa

  Återöppna BUP mottagningarna i Östhammar och Tierp och korta köerna till BUP i länet

 • Sjukvård och hälsa

  Med bättre dialog, mer inflytande och bättre arbetsvillkor vill vi bli Sveriges bästa arbetsplats inom hälso- och sjukvård.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill att Alliansen styr Region Uppsala efter valet

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Privatisera specialistsjukvården på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping
Svar:
Ganska dåligt förslag
Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
Svar:
Mycket bra förslag
Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Svar:
Ganska dåligt förslag
Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Svar:
Ganska bra förslag
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
Svar:
Ganska bra förslag
Fler privata alternativ ska finnas i vården
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Svar:
Ganska bra förslag
Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Svar:
Mycket dåligt förslag
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Svar:
Mycket bra förslag
En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?
 • Vårdcentraler/primärvård
 • Akutsjukvård
 • Kollektivtrafik
Vilka av följande förslag för vården Region Uppsala är viktigast?
 • Inrätta fasta husläkare
 • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal
 • Utveckla digitala tjänster för vårdkontakter
Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Uppsala är viktigast?
 • Anropsstyrd busstrafik på landsbygden
 • All kollektivtrafik ska vara fossilfri
 • Öka turtätheten hos Upplands länstrafik