Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Region Uppsala

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Privatisera specialistsjukvården på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping
50%
L
M
MP
KD
V
C
SD
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
53 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
SD
M
S
MP
L
KD
V
C
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
KD
SD
MP
L
V
C
M
S
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
56 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
MP
L
KD
V
C
M
S
SD
Bra förslag
62 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
MP
L
KD
V
SD
M
S
C
Bra förslag
64 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 6: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
L
V
SD
MP
KD
C
M
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
50 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 7: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
MP
L
KD
V
C
SD
M
S
Bra förslag
71 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 8: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
MP
V
L
KD
C
SD
M
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
60 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
MP
L
KD
V
C
S
SD
M
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 10: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
MP
L
KD
C
SD
M
V
S
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
SD
MP
L
KD
V
C
M
S
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
62 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
MP
V
C
SD
M
S
L
KD
Bra förslag
60 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 13: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
V
MP
L
KD
C
SD
M
S
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
64 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
L
KD
C
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
MP
V
C
L
KD
SD
M
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
53 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

SD
C
V

Förlossningsvård

S
M
KD

Högspecialiserad vård

S
L

Lokala och regionala sjukhus

Inget parti har valt den här frågan

Kollektivtrafik

C
V
MP

Psykiatri

M
KD
L
MP

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
M
SD
C
V
KD
L
MP

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 17: Vilka av följande förslag för vården Region Uppsala är viktigast?

Inrätta fasta husläkare

M
C
L

Utveckla digitala tjänster för vårdkontakter

M
C
V
L
MP

Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal

S
M
SD
C
V
KD
L
MP

Mobila mottagningar för primärvård på mindre orter

S
SD
V
KD
MP

Fler anställda inom förlossningsvården

S
SD
KD

Kostnadsfri tandvård för äldre

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Uppsala är viktigast?

Sänkt pris på länskortet

V

Öka turtätheten hos Upplands länstrafik

S
M
C
KD
L
MP

Gratis bussresor för pensionärer

Inget parti har valt den här frågan

Avgiftsfria resor för unga upp till 25

Inget parti har valt den här frågan

Anropsstyrd busstrafik på landsbygden

S
C
V
KD
L
MP

All kollektivtrafik ska vara fossilfri

S
M
C
V
L
MP