Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Stockholms läns landsting

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Bygg östliga förbindelsen för bil och spårväg mellan Nacka och Lidingö under Saltsjön
50%
C
L
KD
SD
M
S
MP
V
Bra förslag
125 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Återinför en särskild tunnelbanepolis i Stockholm
50%
C
L
KD
SD
M
S
MP
V
Bra förslag
125 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Inför säkerhetsklassade vårdplatser för aggressiva patienter och besökare
50%
C
L
KD
SD
M
S
MP
V
Bra förslag
125 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 4: Sälj Gamla Karolinska-sjukhuset för att bygga bostäder
50%
C
L
KD
M
MP
SD
V
S
Bra förslag
70 Mandat
Dåligt förslag
79 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Minska antalet vårdval inom Stockholms läns landsting
50%
MP
V
S
C
L
KD
SD
M
Bra förslag
64 Mandat
Dåligt förslag
85 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
SD
M
MP
C
L
KD
V
S
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
100 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
SD
MP
C
L
KD
V
M
S
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
134 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
MP
C
L
KD
SD
V
S
M
Bra förslag
115 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 9: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
MP
C
L
KD
SD
V
S
M
Bra förslag
115 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 10: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
MP
C
L
SD
S
KD
V
M
Bra förslag
87 Mandat
Dåligt förslag
62 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 11: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
MP
C
L
KD
V
M
S
SD
Bra förslag
134 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 12: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
V
MP
C
L
KD
SD
M
S
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
133 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
MP
L
KD
SD
V
S
C
M
Bra förslag
103 Mandat
Dåligt förslag
46 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 14: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
C
L
KD
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
85 Mandat
Dåligt förslag
64 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
KD
SD
M
MP
C
L
V
S
Bra förslag
61 Mandat
Dåligt förslag
88 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
MP
C
L
KD
SD
M
S
V
Bra förslag
133 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 17: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
V
MP
C
L
KD
SD
M
S
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
133 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
C
L
SD
M
MP
KD
V
S
Bra förslag
73 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
40 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
MP
C
L
KD
SD
M
S
V
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
113 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 20: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

S
V
KD
L

Förlossningsvård

S

Högspecialiserad vård

Inget parti har valt den här frågan

Lokala och regionala sjukhus

KD

Kollektivtrafik

SD
C
MP

Psykiatri

V
SD
L
C
MP

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
V
SD
KD
L
C
MP

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 21: Vilken av följande förslag för vården i Stockholms läns landsting är viktigast?

Helg- och kvällsöppet på vårdcentralerna

S
M
KD
C
MP

Tidigare insatser vid psykisk ohälsa

SD
L
C
MP

Högre lön till specialistsköterskor

S
V
L
C
MP

Bättre it-lösningar för personal och patienter

S
V
SD
KD
L

Fler psykologer på vårdcentralerna

Inget parti har valt den här frågan

Hjälp ungdomar i hemmiljön med mobila team

SD

Stärk sjukvården för kvinnosjukdomar

V
KD

Fråga 22: Vilken av följande förslag för kollektivtrafiken i Stockholms läns landsting är viktigast?

Inför fler pendelbåtar

KD
C

Skapa fler renodlade bussfiler

S
V
SD
L
C
MP

Öppna fler tunnelbanestationer

S
M
V
KD
L
C
MP

Hårdare tag mot fuskåkare

M
SD
KD

Lägre priser på periodkort

V

Pendeltågsavgångar minst var 15:e minut

S
L
MP