Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Landstinget Sörmland

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDVåfPV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
SD
L
C
KD
V
M
S
VÅFP
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
53 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
KD
SD
L
C
V
M
S
VÅFP
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
L
C
KD
V
M
S
SD
VÅFP
Bra förslag
53 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
L
KD
V
SD
M
S
C
VÅFP
Bra förslag
60 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
L
SD
M
S
C
KD
V
VÅFP
Bra förslag
51 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
L
C
KD
V
SD
M
S
VÅFP
Bra förslag
64 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
V
S
L
C
KD
SD
M
VÅFP
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
L
KD
V
SD
M
S
C
VÅFP
Bra förslag
60 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
L
C
KD
SD
M
V
S
VÅFP
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
L
C
KD
V
SD
M
S
VÅFP
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
64 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
L
C
SD
M
S
KD
V
VÅFP
Bra förslag
55 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
V
S
L
C
KD
SD
M
VÅFP
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
L
C
KD
SD
M
V
S
VÅFP
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
C
V
L
KD
M
S
SD
VÅFP
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
44 Mandat
Svar saknas
26 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

S
M
SD
V
KD
L

Förlossningsvård

Inget parti har valt den här frågan

Högspecialiserad vård

Inget parti har valt den här frågan

Lokala och regionala sjukhus

C

Kollektivtrafik

Inget parti har valt den här frågan

Psykiatri

S
M
SD
V
KD
C
L

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
M
SD
V
KD
C
L

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 16: Vilka av följande förslag för vården i Sörmland är viktigast?

Alla ska få en fast läkarkontakt

S
L

Utveckla digitala lösningar för vårdkontakter

SD
V
KD
C
L

Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin

S
M
SD
V
KD
C
L

Inför screening för benskörhet och hörselnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Inför nollvision mot självmord

S
M
V
KD

Höjda löner till personal inom vården

M
SD
C

Fråga 17: Vilka av följande förslag för kollektivtraiken i Sörmland är viktigast?

All kollektivtrafik ska vara fossilfri

S
M
V
KD
C

Utökad anropsstyrd busstrafik där linjetrafik saknas

S
SD
V
KD
C
L

Avgiftsfria sjukresor med kollektivtrafik

S
SD
V
C
L

Avgiftsfria resor för unga upp till 25

Inget parti har valt den här frågan

Fler expressbussar i regionen

Inget parti har valt den här frågan

Ökad turtäthet med Sörmlandstrafiken

M
SD
KD
L