Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Region Skåne

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
SD
M
MP
KD
V
C
L
S
Bra förslag
64 Mandat
Dåligt förslag
85 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
MP
V
C
L
SD
M
S
KD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
141 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
MP
KD
V
C
L
SD
M
S
Bra förslag
149 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Fråga 4: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
MP
KD
V
L
SD
M
S
C
Bra förslag
139 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 5: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
KD
C
L
SD
M
S
MP
V
Bra förslag
133 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 6: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
MP
KD
V
C
L
SD
M
S
Bra förslag
108 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 7: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
V
S
MP
KD
C
L
SD
M
Bra förslag
51 Mandat
Dåligt förslag
98 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
MP
KD
V
C
L
SD
S
M
Bra förslag
115 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 9: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
MP
KD
C
L
SD
M
V
S
Bra förslag
98 Mandat
Dåligt förslag
51 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
SD
MP
KD
V
C
L
M
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
119 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
MP
KD
C
L
SD
M
S
V
Bra förslag
139 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 12: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
V
MP
KD
C
L
SD
M
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
139 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
KD
C
L
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
92 Mandat
Dåligt förslag
57 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
MP
C
KD
V
L
SD
M
S
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
92 Mandat
Svar saknas
41 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

S
SD
KD

Förlossningsvård

S
SD

Högspecialiserad vård

Inget parti har valt den här frågan

Lokala och regionala sjukhus

M

Kollektivtrafik

M
C
V
MP

Psykiatri

SD
L
C
V
KD
MP

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
M
L
C
V
KD
MP

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 16: Vilka av följande förslag för vården i Region Skåne är viktigast?

En fast läkarkontakt till alla

M
L
C
KD

Utveckla digitala tjänster för vårdkontakter

S
M
C

Medicinsk bedömning inom 24 timmar

M
SD
KD
MP

Flexibla öppettider på BUP

C
MP

Höjda löner till vårdpersonal

S
SD
V

Mer resurser till cancervård

S
SD
V
KD
MP

Kostnadsfri mammografi för kvinnor över 74 år

V

Fråga 17: Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Skåne är viktigast?

Utökad kollektivtrafik utanför tätorterna

S
M
SD
C
V
MP

All kollektivtrafik ska vara fossilfri

S
C
MP

Ökad punktlighet i kollektivtrafiken

S
M
SD
L
C
KD
MP

Sänkta priser för periodkort

SD
V

Samma biljettpris över länsgränser

Inget parti har valt den här frågan

Avgiftsfria bussresor för pensionärer

V