Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Region Östergötland

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Tillämpa vårdval för ögonsjukvården i Region Östergötland
50%
MP
L
C
KD
SD
M
V
S
Bra förslag
62 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
SD
M
MP
L
V
C
KD
S
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
65 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
KD
SD
MP
L
V
C
M
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
80 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
MP
L
V
C
KD
SD
M
S
Bra förslag
101 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 5: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
MP
L
V
C
KD
SD
M
S
Bra förslag
101 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 6: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
MP
L
V
S
C
KD
SD
M
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
52 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
MP
L
C
KD
SD
M
S
V
Bra förslag
93 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
V
S
MP
L
C
KD
SD
M
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
62 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
MP
L
V
KD
SD
M
S
C
Bra förslag
93 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
MP
L
C
KD
SD
M
V
S
Bra förslag
62 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
M
MP
L
V
C
KD
SD
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
78 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
MP
L
SD
M
S
V
C
KD
Bra förslag
77 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 13: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
V
MP
L
C
KD
SD
M
S
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
93 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
L
C
KD
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
58 Mandat
Dåligt förslag
43 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
V
C
MP
L
KD
SD
M
S
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
85 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

S
M
L

Förlossningsvård

S
SD
KD
V

Högspecialiserad vård

MP

Lokala och regionala sjukhus

C
V

Kollektivtrafik

Inget parti har valt den här frågan

Psykiatri

M
SD
KD
C
L
MP

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
M
SD
KD
C
V
L
MP

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 17: Vilka av följande förslag för vården i Region Östergötland är viktigast?

Utökade öppettider på vårdcentralerna

S
KD
C
V
MP

Mer resurser till barn- och ungdomspsykiatrin

S
M
SD
KD
C
V
L
MP

Äldremottagning på vårdcentralerna

S
M
SD
V
L
MP

Inför fler karriärmöjligheter för vårdpersonal

M
C
L

Inför mobila tandvårdsenheter

Inget parti har valt den här frågan

Investera i en ambulanshelikopter

SD
KD

Fråga 18: Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Östergötland är viktigast?

Samordna kollektivtrafik och skolskjutsar

S
M
KD
C
L

Utökad kollektivtrafik utanför tätorterna

S
M
SD
KD
V
L
MP

Avgiftsfria resor för pensionärer

V

All kollektivtrafik ska vara fossilfri

M
C
MP

Bättre punktlighet för bussarna

S
SD
C
L

Avgiftsfria resor för unga upp till 20 år

V