Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Region Örebro län

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
SD
M
MP
L
C
V
KD
S
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
SD
MP
L
C
V
KD
M
S
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
62 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
MP
L
C
V
KD
M
S
SD
Bra förslag
62 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 4: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
MP
L
V
KD
SD
M
S
C
Bra förslag
66 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 5: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
MP
L
V
SD
S
C
KD
M
Bra förslag
47 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 6: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
MP
L
C
KD
SD
M
S
V
Bra förslag
65 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 7: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
MP
V
S
L
C
KD
SD
M
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
MP
L
V
KD
SD
S
C
M
Bra förslag
53 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
L
C
KD
M
MP
V
S
SD
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
SD
MP
L
C
V
KD
M
S
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
62 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
L
C
SD
S
MP
V
KD
M
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 12: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
V
MP
L
C
KD
SD
M
S
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
65 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
L
C
SD
M
MP
V
KD
S
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
MP
C
V
L
KD
SD
M
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
57 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

M
SD
C
L

Förlossningsvård

M
KD
MP

Högspecialiserad vård

Inget parti har valt den här frågan

Lokala och regionala sjukhus

S
V
C

Kollektivtrafik

MP

Psykiatri

S
SD
KD
V
L
MP

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
M
SD
KD
V
C
L

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 16: Vilka av följande förslag för vården i Region Örebro län är viktigast?

Alla ska få en fast läkarkontakt

M
KD
L

En äldrevårdscentral i varje kommun

C

Tidiga insatser mot psykisk ohälsa

S
M
KD
V
C
L
MP

Max 30 dagars kö till specialistsjukvård

S
SD
C

Öppet sommartid på BB i Karlskoga

V
MP

Bättre lön och arbetsvillkor för vårdpersonal

S
M
SD
KD
V
L
MP

Avgiftsfri mammografi för kvinnor över 75

SD

Fråga 17: Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Örebro län är viktigast?

Utökad anropsstyrd busstrafik på landsbygden

S
M
SD
KD
V
C
MP

Avgiftsfria resor för unga upp till 20 år

V

Avgiftsfria resor för äldre över 65 år

SD

Bättre punktlighet inom kollektivtrafiken

S
M
SD
KD
C
L

All kollektivtrafik ska vara fossilfri

M
KD
V
C
L
MP

Fler avgångar med Länstrafiken på kvällar och helger

S
MP