Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Region Norrbotten

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    SJV
    Sjukvårdspartiet
    27

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CLMPMNSSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Köp in privata nätläkartjänster för att avlasta hälsocentralerna i Norrbotten
50%
C
SD
M
NS
V
S
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
SD
M
NS
C
V
S
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
SD
C
V
M
S
NS
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
66 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
C
SD
V
S
M
NS
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
C
SD
V
M
S
NS
Bra förslag
71 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 6: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
C
SD
S
NS
V
M
Bra förslag
59 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 7: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
C
SD
V
M
S
NS
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
V
S
C
SD
M
NS
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
42 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
C
SD
V
M
S
NS
Bra förslag
71 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 10: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
C
SD
M
V
S
NS
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
56 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
SD
M
C
V
S
NS
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
60 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
C
SD
M
S
NS
V
Bra förslag
65 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 13: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
V
C
SD
M
S
NS
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
65 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
C
SD
M
NS
V
S
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
C
SD
V
NS
M
S
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

NS
M
V
SD
C

Förlossningsvård

SD
C

Högspecialiserad vård

Inget parti har valt den här frågan

Lokala och regionala sjukhus

NS
S
M

Kollektivtrafik

Inget parti har valt den här frågan

Psykiatri

S
V
SD

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

NS
S
M
V
C

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 17: Vilka av följande förslag för vården Region Norrbotten är viktigast?

En fast läkarkontakt på hälsocentralen

M

Bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen

NS
S
M
V
SD
C

Inrätta särskilda äldrehälsocentraler

S

Kontakt med hälsocentral inom en dag

NS
S
V

Tidigare insatser till unga med psykisk ohälsa

NS
M
V
SD
C

Premiera läkare som stannar inom primärvården

SD
C

Fråga 18: Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Norrbotten är viktigast?

Avgiftsfria resor för unga upp till 20 år

NS
S
V

Värna busslinjer i glesbygd

S
M
V
C

All kollektivtrafik ska vara fossilfri

S
V

Fler avgångar för arbetspendlare med Norrtåg

NS

Bättre beredskap för snö på tågspåren

NS
M
SD

Lägre pris för resor över länsgränsen

Inget parti har valt den här frågan

Lägre pris för periodkort med Länstrafiken

Inget parti har valt den här frågan