Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Region Kronoberg

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Inför vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin i Kronoberg
50%
L
KD
C
SD
M
V
S
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
SD
M
L
V
KD
C
S
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
KD
L
V
C
SD
M
S
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
56 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
L
V
KD
C
M
S
SD
Bra förslag
53 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
L
V
KD
C
SD
M
S
Bra förslag
61 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 6: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
L
V
C
SD
KD
M
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 7: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
L
V
KD
M
S
C
SD
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
V
S
L
KD
C
SD
M
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
L
V
KD
C
SD
S
M
Bra förslag
47 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 10: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
L
KD
C
M
V
SD
S
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
SD
L
V
KD
C
M
S
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
53 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
L
C
M
S
V
KD
SD
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
V
L
KD
C
SD
M
S
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
56 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
C
SD
M
L
V
KD
S
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
L
V
KD
SD
M
S
C
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
54 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

SD

Förlossningsvård

M
SD
C
KD
L

Högspecialiserad vård

Inget parti har valt den här frågan

Lokala och regionala sjukhus

S
M
SD
V

Kollektivtrafik

C

Psykiatri

S
KD
V
L

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
M
C
KD
V

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 17: Vilka av följande förslag för vården i Region Kronoberg är viktigast?

Fortsatt akutsjukvård på Ljungby lasarett

S
SD
KD
V
L

Tidig hjälp till barn och unga med psykisk ohälsa

S
SD
C
KD
V
L

En fast läkarkontakt på vårdcentralen

L

Sjuka äldre ska kunna få hembesök av läkare

C
KD

Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal

S
SD
C
V

Utveckla digitala tjänster för vårdkontakter

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Kronoberg är viktigast?

Alla resor ska vara fossilbränselfria

M
C
KD
V
L

Samma biljettpris över länsgränser

S
M
KD

Fler avgångar i kollektivtrafiken

S
M
C
L

Öppna en tågstation i Skruv

Inget parti har valt den här frågan

Avgiftsfria bussresor för pensionärer

V

Anropsstyrd busstrafik på landsbygden

S
SD
C
KD
V
L