Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Landstinget i Kalmar län

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Återuppta den avancerade cancerkirurgin på Västerviks sjukhus
50%
L
V
KD
M
SD
C
S
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 2: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
M
SD
L
V
KD
C
S
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
47 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
SD
L
V
KD
C
M
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
57 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
L
V
KD
C
M
SD
S
Bra förslag
67 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 5: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
L
V
KD
C
M
SD
S
Bra förslag
67 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Fråga 6: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
KD
C
M
SD
L
V
S
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
29 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
L
V
KD
C
M
S
SD
Bra förslag
57 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
V
S
L
KD
C
M
SD
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
L
V
KD
SD
C
S
M
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
35 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
L
KD
C
M
SD
V
S
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
L
V
KD
C
M
SD
S
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
67 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
L
KD
C
M
SD
S
V
Bra förslag
63 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 13: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
V
L
KD
C
M
SD
S
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
63 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
L
C
M
SD
V
KD
S
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
V
C
L
KD
M
SD
S
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
25 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

S
SD

Förlossningsvård

S

Högspecialiserad vård

Inget parti har valt den här frågan

Lokala och regionala sjukhus

SD
M
C
KD
L

Kollektivtrafik

Inget parti har valt den här frågan

Psykiatri

M
C
KD
V
L

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
SD
M
C
KD
V
L

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 17: Vilka av följande förslag för vården i Kalmar län är viktigast?

Alla ska få en fast läkarkontakt på sin hälsocentral

S
SD
M
C
L

Erbjud specialistutbildning med lön för sjuksköterskor

SD
KD

Fler hembesök med mobila sjukvårdsteam

S
M
C
L

Öppna mottagningar för unga med psykisk ohälsa

S
M
L

Alla ska få tid till primärvården inom ett dygn

SD
C
KD
V

Prioritera vård som stärker kvinnors hälsa

V

Investera i en ambulanshelikopter

KD

Fråga 18: Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Kalmar län är viktigast?

Utöka den anropsstyrda busstrafiken på landsbygden

SD
C
V
L

Avgiftsfria bussresor för pensionärer

SD
KD
V

Billigare resor över länsgränserna

S
M
C
KD
L

All kollektivtrafik ska vara fossilfri

S
C

Ökad turtäthet inom Kalmar länstrafik

SD

Bättre tillgänglighet för funktionsnedsatta

M
KD
V
L