Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Region Jämtland Härjedalen

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Förenkla reglerna för att starta en privat hälsocentral
50%
MP
L
KD
SD
M
C
V
S
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
L
SD
MP
KD
V
M
C
S
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
MP
L
KD
V
SD
M
C
S
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
55 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
MP
L
KD
V
M
C
S
SD
Bra förslag
50 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
MP
L
KD
V
SD
M
C
S
Bra förslag
55 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 6: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
MP
L
KD
SD
M
C
S
V
Bra förslag
50 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 7: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
MP
L
KD
V
SD
M
C
S
Bra förslag
55 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 8: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
MP
KD
V
S
L
SD
M
C
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 9: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
MP
L
KD
V
SD
M
S
C
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 10: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
MP
L
KD
SD
M
C
V
S
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
SD
MP
L
KD
V
M
C
S
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
50 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
L
KD
SD
M
MP
V
C
S
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 13: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
L
KD
V
MP
SD
M
C
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
44 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
L
SD
M
C
MP
KD
V
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
MP
KD
V
M
C
S
L
SD
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

S
M
SD
KD
L

Förlossningsvård

Inget parti har valt den här frågan

Högspecialiserad vård

C

Lokala och regionala sjukhus

KD

Kollektivtrafik

V
MP

Psykiatri

S
C
M
SD
V
L
MP

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
C
M
SD
V
KD
L
MP

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 17: Vilka av följande förslag för vården Region Jämtland Härjedalen är viktigast?

Hembesök med mobila team från hälsocentralen

S
C
M
KD
L
MP

Utökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrin

S
C
M
SD
V
KD
L
MP

Sänkta patientavgifter i primärvården

V

Premiera läkare som stannar kvar inom primärvården

C
KD

Hälsocentral med lättakut för snabba bedömningar

S
M
SD
L
MP

Kostnadsfria besök hos tandhygienist för äldre

SD

Fråga 18: Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Jämtland Härjedalen är viktigast?

Billigare biljetter över länsgränsen

KD
MP

Tätare avgångar på Inlandsbanan

C
M
L
MP

Anropsstyrd trafik där busslinjer saknas

S
C
M
V
L

Tätare avgångar med Norrtåg

S
C
V
MP

Lägre priser för pensionärer

S
SD
V
KD
L

Bättre punktlighet med buss och tåg

SD
KD