Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Region Gävleborg

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSJPGSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Utöka licensjakten på varg i Gävleborg
50%
L
SJPG
C
M
SD
MP
KD
V
S
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
M
SD
MP
L
KD
SJPG
V
C
S
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
53 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
SD
MP
L
KD
SJPG
V
C
M
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
64 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
MP
L
KD
V
C
SJPG
M
SD
S
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
51 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 5: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
MP
L
SJPG
V
C
M
SD
S
KD
Bra förslag
71 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 6: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
MP
L
SJPG
V
M
SD
KD
C
S
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
L
KD
SJPG
V
C
M
SD
S
MP
Bra förslag
73 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
MP
V
S
L
KD
SJPG
C
M
SD
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
42 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
MP
L
KD
SJPG
V
SD
S
C
M
Bra förslag
56 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 10: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
MP
L
KD
SJPG
V
C
M
SD
S
Bra förslag
51 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
MP
L
KD
SJPG
V
C
M
SD
S
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
75 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
L
SJPG
M
SD
S
MP
KD
V
C
Bra förslag
54 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
SJPG
V
MP
L
KD
C
M
SD
S
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
63 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
L
KD
C
M
SD
MP
SJPG
V
S
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 15: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
MP
L
SJPG
V
C
SD
KD
M
S
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

SJPG
L

Förlossningsvård

S
SD
C
V
SJPG

Högspecialiserad vård

SD

Lokala och regionala sjukhus

M
SJPG
MP

Kollektivtrafik

KD
L
MP

Psykiatri

S
SD
M
C
V
KD

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
M
C
V
KD
L
MP

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 17: Vilka av följande förslag för vården i Region Gävleborg är viktigast?

Max 4 timmar väntan på akuten

SD
SJPG
L

Öppna särskilda äldrevårdscentraler

KD
L

Alla som vill ska få en fast läkarkontakt

C
L
MP

Utveckla digitala tjänster för vårdkontakter

S
SD
M
V
KD
MP

Högre lön till personal i dygnet-runt-verksamhet

S
M
C
V
SJPG

Kortare köer inom cancervården

S
SD
M
C
V
SJPG
MP

Hembesök av tandläkare

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Gävleborg är viktigast?

Tätare avgångar på Ostkustbanan och Norra stambanan

S
SD
M
C
SJPG
KD
L
MP

Låga avgifter inom kollektivtrafiken

V
SJPG
MP

Fler direktbussar mellan Gävle och Falun

Inget parti har valt den här frågan

Billigare resor över länsgränsen

S
SD
L

Mer anropsstyrd busstrafik på landsbygden

SD
M
C
V
KD
MP

Bättre punktlighet i kollektivtrafiken

S
M
C
V
SJPG
KD
L