V
Vänsterpartiet i Landstinget Dalarna

Vi är det enda parti som driver frågan om ett jämlikt och jämställt samhälle. Vänsterpartiet skapar ett samhälle för alla inte bara några få. Vi är det enda parti som driver frågan om att våra gemensamma skattemedel ska gå oavkortat till den gemensamma välfärden.. Vi driver också på i klimatfrågan om minskat resande med flyg till förmån för järnväg och minskad konsumtion av det klimatskadliga nötköttet.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Vinstdrivande företag i sjukvården skall inte finnas. Sjukvården skall vara jämställd och jämlik. Den vård som man behöver ofta skall finnas nära.

 • Ekonomi och skatter

  Vi vill ha ett rättvist samhälle med en ekonomi för alla inte bara de rikaste. Därför måste en förändring av skattesystemet till.

 • Miljö och klimat

  Omsorg om klimatet innebär minskat flygresande och minskad konsumtion av nötkött. Vi ska ta ansvar för detta i vår verksamhet.

 • Demokrati och jämställdhet

  Vi måste ha en ekonomi som fungerar för alla. Lika lön för lika arbete oavsett kön. Om klyftorna i samhället fortsätter att växa hotas demokratin.

 • Trafik och infrastruktur

  Vi skall driva på för en utökad och företrädesvis avgiftsfri kollektivtrafik. En satsning på järnvägar i regionen.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

En koalition mellan Vänstern och Socialdemokraterna. Vi vill ha ett rött styre

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Storregionfrågan

Kräv arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal för leverantörer som lämnar anbud till landstinget
Svar:
Mycket bra förslag
Landstinget ska sälja sina tre folkhögskolor i Dalarna
Svar:
Mycket dåligt förslag
Utöka licensjakten på varg
Svar:
Ganska dåligt förslag
Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
Svar:
Mycket bra förslag
Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Svar:
Mycket bra förslag
Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Svar:
Ganska bra förslag
Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Svar:
Ganska bra förslag
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Svar:
Mycket bra förslag
Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
Svar:
Mycket bra förslag
Fler privata alternativ ska finnas i vården
Svar:
Mycket dåligt förslag
Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Svar:
Mycket bra förslag
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Svar:
Mycket dåligt förslag
En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?
 • Psykiatri
 • Vårdcentraler/primärvård
 • Lokala och regionala sjukhus
Vilka av följande förslag för vården i Dalarna är viktigast?
 • Ökad användning av ny teknik inom vården
 • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal
 • Sjukvårdsteam som ger vård i hemmet
Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Dalarna är viktigast?
 • All kollektivtrafik ska vara fossilfri
 • Anropsstyrd busstrafik på landsbygden
 • Kostnadsfria buss- och tågresor för pensionärer