SD
Sverigedemokraterna i Landstinget Dalarna

SD vill: Korta vårdköerna. Öka antalet mottagningar för psykisk ohälsa. Ta bort stafettläkarna. Förbättra arbetsförhållandena och höja lönen för vårdpersonal. Ge möjlighet till vidareutbildning på betald arbetstid. Återöppna vårdcentraler med fasta allmänläkare i glesbygd. Öka antalet ambulanser. Se över möjligheten att återinföra läkarsekreterare, för att frigöra läkares tid, samt att återinföra sjukvårdsbiträden för att frigöra sjuksköterskors och undersköterskors tid. Stoppa storregioner.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Korta köerna. Ta tillbaka vårdcentraler till glesbygden, för att avlasta akutmottag. Fler ambulanser. Göra det mer attraktivt att arbeta i vården.

 • Sjukvård och hälsa

  Sjukvårdsteam åker när ej ambulansen behöver åka. Fler psykiatriska vårdplatser och mottagningar. Minska, och på sikt ta bort, stafettläkare.

 • Sjukvård och hälsa

  Sälja folkhögskolorna, vars driftskostnader är 40 miljoner kr/år i region Dalarna, och lägga dessa resurser på sjukvården.

 • Miljö och klimat

  Förbättrade tågkommunikationer, för att minska bilåkandet och värna miljön.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Egen majoritet eller vågmästarroll för SD.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD kan inte tänka sig att styra tillsammans med Miljöpartiet eller Vänsterpartiet.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej, det finns det inte.

Kräv arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal för leverantörer som lämnar anbud till landstinget
Svar:
Mycket bra förslag
Landstinget ska sälja sina tre folkhögskolor i Dalarna
Svar:
Mycket bra förslag
Utöka licensjakten på varg
Svar:
Hoppat över frågan
Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
Svar:
Hoppat över frågan
Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
Svar:
Ganska bra förslag
Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Svar:
Hoppat över frågan
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
Svar:
Hoppat över frågan
Fler privata alternativ ska finnas i vården
Svar:
Ganska dåligt förslag
Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Svar:
Hoppat över frågan
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Svar:
Mycket bra förslag
Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Svar:
Mycket dåligt förslag
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Svar:
Mycket bra förslag
En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Svar:
Hoppat över frågan
Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?
 • Psykiatri
 • Vårdcentraler/primärvård
 • Lokala och regionala sjukhus
Vilka av följande förslag för vården i Dalarna är viktigast?
 • Fler psykiatriska mottagningar
 • Ta tillbaka vårdcentraler på landsbygden
 • Lättare akutvård med öppet kvällar och helger
Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Dalarna är viktigast?
 • Anropsstyrd busstrafik på landsbygden
 • Bättre tillgänglighet för funktionsnedsatta