S
Socialdemokraterna i Landstinget Dalarna

Vi socialdemokrater vill fortsätta med tydliga satsningar på mer personal i vård, omsorg, skola och polis. Vi ska fortsätta förbättra för barnfamiljer och pensionärer. Välfärden som är vårt skyddsnät ska utvecklas i hela Dalarna. För oss går en trygg välfärd för alla före skattesänkningar. Nyanlända ska bli en del av samhället genom utbildning och arbete. Arbete är grunden. Ett Dalarna som utvecklas och växer ska komma vanligt folk till del. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Lag och ordning

  Fler poliser och polisiär närvaro behövs. Dalarna behöver fler poliser i yttre tjänst. Polisens organisation måste förändras så den passar Dalarna.

 • Jobb och sysselsättning

  Det ska genom satsningar på sommarjobb kunna erbjudas ungdomar mellan 15 och 17 år två veckors arbete på sommaren i kommun, landsting eller företag.

 • Jobb och sysselsättning

  Kommunerna och Landstinget i Dalarna ska kräva att de leverantörer som lämnar anbud ska ha arbetsrättsliga villkor som minst motsvarar kollektivavtal.

 • Skola och utbildning

  Studiero är grunden för kunskap. Vi satsar på mindre barngrupper i förskolan, fler speciallärare/specialpedagoger och mobilförbud i skolan.

 • Sjukvård och hälsa

  Alla sjukhus i Dalarna ska finnas kvar. Ambulanshelikoptern ska garantera snabb akutvård i hela länet. Väntetiderna till cancervården ska kortas.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi hoppas på en bred majoritet ledd av Socialdemokrater som vill utveckla Dalarna med fler jobb och bättre välfärd före nya skattesänkningar.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Inte vad vi kan se.

Kräv arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal för leverantörer som lämnar anbud till landstinget
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Landstinget ska sälja sina tre folkhögskolor i Dalarna
Svar:
Mycket dåligt förslag
Utöka licensjakten på varg
Svar:
Ganska bra förslag
Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
Svar:
Mycket bra förslag
Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Svar:
Ganska dåligt förslag
Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Svar:
Ganska bra förslag
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
Svar:
Mycket bra förslag
Fler privata alternativ ska finnas i vården
Svar:
Mycket dåligt förslag
Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Svar:
Hoppat över frågan
Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Svar:
Ganska bra förslag
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Svar:
Mycket dåligt förslag
En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?
 • Vårdcentraler/primärvård
 • Lokala och regionala sjukhus
 • Psykiatri
Vilka av följande förslag för vården i Dalarna är viktigast?
 • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal
 • Sjukvårdsteam som ger vård i hemmet
 • Ökad användning av ny teknik inom vården
Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Dalarna är viktigast?
 • All kollektivtrafik ska vara fossilfri
 • Anropsstyrd busstrafik på landsbygden
 • Bättre tillgänglighet för funktionsnedsatta