M
Moderaterna i Landstinget Dalarna

Det behövs en kompetent ledning som kan ta ansvar för att lösa de problem som finns med långa vårdköer, stängda vårdplatser och en ekonomi där kassakistan är tom.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Det är viktigt att vården är tillgänglig för alla och då måste landstinget bli en bättre arbetsgivare där personalens delaktighet är en ledstjärna.

 • Lag och ordning

  Det behövs poliser i yttre tjänst som inom rimliga tider kan komma till orter där brott begås. Den yttre närvaron måste bli betydligt bättre.

 • Ekonomi och skatter

  Skatterna måste vara på en nivå så företagande kan fortsätta utvecklas. Införande av en kilometerskatt är förödande för Dalarna.

 • Näringsliv och företagande

  Företagande glöms tyvärr bort, men arbete är grunden för att vi ska kunna finansiera vår välfärd. Ett gott näringsklimat leder till fler riktiga jobb.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Viktigt att vi har en god vård och omsorg. Idag finns en grupp äldre med flera sjukdomar som benämns multisjuka och här krävs bättre samverkan.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill helst ha ett alliansstyre tillsammans med Dalarnas Sjukvårdsparti. men utesluter inte Miljöpartiet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi vill se en ny utformning av kömiljarden med utökad uppföljning och kontroll av vad medlen går till. Vi är skeptiska till tillfälliga statliga subventioner till landstingen.

Kräv arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal för leverantörer som lämnar anbud till landstinget
Svar:
Mycket dåligt förslag
Landstinget ska sälja sina tre folkhögskolor i Dalarna
Svar:
Ganska bra förslag
Utöka licensjakten på varg
Svar:
Mycket bra förslag
Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
Svar:
Ganska bra förslag
Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
Svar:
Ganska bra förslag
Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Svar:
Ganska bra förslag
Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Svar:
Ganska bra förslag
Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Svar:
Ganska bra förslag
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
Svar:
Ganska dåligt förslag
Fler privata alternativ ska finnas i vården
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Svar:
Ganska bra förslag
Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Svar:
Mycket dåligt förslag
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Svar:
Mycket bra förslag
En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?
 • Vårdcentraler/primärvård
 • Akutsjukvård
 • Lokala och regionala sjukhus
Vilka av följande förslag för vården i Dalarna är viktigast?
 • Återinför en ambulansstation i Rättvik
 • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal
 • Sjukvårdsteam som ger vård i hemmet
Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Dalarna är viktigast?
 • Anropsstyrd busstrafik på landsbygden
 • Bättre tillgänglighet för funktionsnedsatta
 • All kollektivtrafik ska vara fossilfri